PILNY APEL: Czterech praktykujących Falun Gong zatrzymanych w Rosji

Praktykujący Falun Gong wspólnie wykonują ćwiczenia w Irkucku, Rosja (Minghui.org)

NOWY JORK – Wczesnym rankiem 3 maja rosyjska policja przeszukała domy pięciu praktykujących Falun Gong i zatrzymała cztery osoby za rzekome prowadzenie działalności na rzecz „niepożądanej organizacji”. Historia ta została opisana przez główne rosyjskie serwisy informacyjne, które na temat tej praktyki powtarzają fałszywą propagandę Komunistycznej Partii Chin.

„Dzisiaj Falun Gong jest swobodnie praktykowane w ponad 100 krajach na całym świecie, gdzie jest mile widziane i często celebrowane. Tylko komunistyczne Chiny starają się demonizować i prześladować praktykujących Falun Gong” – mówi Erping Zhang z Centrum Informacyjnego Falun Dafa. „Dlatego przerażające jest, że rosyjskie władze aresztują praktykujących Falun Gong tylko dlatego, że chcą medytować, studiować nauki Falun Gong i stosować ich zasady – Prawdę, Życzliwość, Cierpliwość – w swoim codziennym życiu”.

„Błagamy rosyjskie władze, aby oparły się wszelkim zakulisowym naciskom ze strony Komunistycznej Partii Chin i chroniły prawa i wolności własnych obywateli. Wzywamy również Stany Zjednoczone i inne demokratyczne rządy, aby wezwały Rosję do natychmiastowego uwolnienia tych bezprawnie przetrzymywanych praktykujących”.

— Erping Zhang

Wśród zatrzymanych jest Natalia Minenkova, kobieta, która organizuje grupy medytacyjne Falun Gong w Moskwie. Rosyjskie media przedstawiają ją jako „przywódczynię sekty” i twierdzą, że została aresztowana na podstawie artykułu 284.1 „prowadzenia działalności zagranicznej lub międzynarodowej organizacji pozarządowej”, paragrafu, który był w przeszłości wykorzystywany do rozprawiania się z dziennikarzami i grupami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Minenkova ma stawić się w sądzie jutro, 4 maja. Pozostali trzej praktykujący są podobno przetrzymywani jako świadkowie.

W obliczu znacznego pogorszenia się sytuacji w zakresie praw człowieka w Rosji, incydent ten odzwierciedla ciągłe obawy dotyczące stosowania rosyjskich przepisów dotyczących „ekstremizmu”, które zostały uchwalone w 2002 roku i od tego czasu są krytykowane za ich szerokie i niejasne interpretacje, potencjalnie zagrażające wolności słowa i przekonań. W sierpniu 2008 roku Sąd Okręgowy uznał kilka materiałów związanych z Falun Gong za „literaturę ekstremistyczną”, w tym Zhuan Falun, główny duchowy tekst tej praktyki. Co więcej, w lipcu 2020 roku rosyjska Prokuratura Generalna określiła siedem zarejestrowanych stowarzyszeń Falun Gong jako „niepożądane”.

W ostatnim czasie zaobserwowano dodatkowe działania prawne, w tym: oskarżenie w lutym 2022 roku dziewięciu praktykujących przedstawianych jako „agenci Departamentu Stanu USA”, fałszywą narrację powtarzaną w rosyjskich mediach o ostatnich zatrzymaniach oraz proces w kwietniu 2024 roku mieszkańca Piatigorska za mówienie innym o Falun Gong.

„Na całym świecie praktykujący Falun Gong są mile widziani i często oklaskiwani za swoje pokojowe praktyki medytacyjne mające na celu osobiste dobre samopoczucie” – mówi Zhang. „Tymi całkowicie nieuzasadnionymi działaniami Rosja sprzymierza się niestety z Chinami, jako jednym z niewielu krajów, które tłumią Falun Gong. Te bezprecedensowe represje są poważnym pogwałceniem podstawowych praw człowieka”.

Centrum Informacyjne Falun Dafa będzie nadal śledzić rozwój tej historii, włączając w to jutrzejszy proces pani Minenkovej. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem [email protected].

Tekst oryginalny ukazał się  wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 3.05.2024 r.

Wersja angielska

Loading