Praca i szkoła

Schools and workplaces are among the institutions that the Communist Party immediately mobilized when it launched the campaign against Falun Gong in 1999. It is in these micro units of Chinese society that the persecution was able to reach the masses.

W Chińskiej Republice Ludowej każda szkoła i zakład pracy (dan wei) posiada urzędnika partii komunistycznej odpowiedzialnego za wykonywanie dyrektyw partii i składanie sprawozdań przełożonym. Chińska biurokracja przez dziesięciolecia rządów Partii Komunistycznej osiągnęła bezprecedensową głębię i zdolność do szybkiego mobilizowania kampanii w całym rozległym kraju.

Chociaż trochę zardzewiały, system ten był łatwo dostępny do wykorzystania w 1999 roku przez szefa partii Jiang Zemina.

Przed zakazem z 1999 r. często można było zobaczyć uczniów i nauczycieli wspólnie praktykujących Falun Gong, tak jak robią to obecnie na Tajwanie. „Chiński MIT”, prestiżowy Uniwersytet Qinghua, liczył na terenie kampusu 11 różnych miejsc praktykowania Falun Gong z ponad 500 oddanymi wyznawcami Falun Gong, w tym 100-200 profesorami.

W wielu miejscach pracy Falun Gong szybko rozprzestrzenił się z jednej osoby na drugą, gdy pracownicy zaciekawili się i podekscytowali nowym systemem ćwiczeń i kodeksem moralnym dyscypliny. W niektórych fabrykach pracownicy zbierali się na dziedzińcu, aby w zwolnionym tempie, wczesnym rankiem przed pracą wykonywać ćwiczenia Falun Gong; niektórzy menedżerowie nawet chwalili tę praktykę za poprawę morale pracowników i etyki pracy.

Kiedy jednak rozpoczęto prześladowania, wraz z towarzyszącą im kampanią propagandową, miliony znajomych, nauczycieli i kolegów z klasy zostało nagle wykluczonych ze środowiska. „Wzorowi robotnicy” i honorowi studenci, którzy byli wyznawcami Falun Gong byli teraz upominani, a nawet więzieni. Przyjaciele, którzy zaledwie kilka tygodni wcześniej prosili o pożyczenie książki o Falun Gong, teraz namawiali wyznawców do zaprzestania praktykowania, aby samemu uniknąć kłopotów.

Pracodawcy i dyrektorzy szkół natychmiast znajdywali się pod presją, kiedy jeden z ich pracowników lub uczniów publicznie zwrócił się do rządu z petycją o zaprzestanie prześladowań. Jednego po drugim wyznawców zwalniano, a uczniów wyrzucano za ich system wierzeń.

W międzyczasie miejsca pracy i szkoły zostały zmuszone do przeprowadzania sesji nauczania w stylu Rewolucji Kulturalnej. Obejmowały one publiczne potępianie Falun Gong na podstawie artykułów redakcyjnych z Trybuny Ludu i innych materiałów Partii, które określały „prawidłowy pogląd” jaki powinni mieć Chińczycy na temat Falun Gong.

Uczniowie szkół podstawowych zmuszeni są ustawiać się w kolejce i podpisywać ogromne plakaty atakujące Falun Gong i ogólnie „przesądy”, przysięgając jednocześnie wierność postępowej naturze marksizmu i nauki.

Uczniowie szkół średnich muszą odpowiadać zgodnie z oficjalną linią partii dotyczącą krajowych ujednoliconych egzaminów maturalnych. Brak oficjalnej odpowiedzi oznacza wydalenie lub odmowę nauki w szkole uczniom, którzy poza tym są kwalifikowani do nauki. Odpowiedź, która podważa linię myślenia partii oznacza więzienie lub gorzej.

Uwięzionym wyznawcom, którzy odmawiają „transformacji” grozi się, że ich opór będzie kosztował ich bliskich pracę i możliwości edukacji (więcej o prześladowaniu bliskich).

Ocalali donoszą, że w wielu przypadkach groźby są realizowane.

Klasy, biura i internaty również były wykorzystywane jako tymczasowe ośrodki zatrzymań dla wyznawców Falun Gong, którzy składali listy z petycjami do oficjalnych biur przyjmowania petycji. Pewna kobieta z Szanghaju opisuje, jak została zamknięta w szkole, w której uczyła, kiedy policjanci przez całą dobę na zmianę realizowali „pracę nad myślami” (sixiang gongzuo).

Wreszcie, nie oszczędzono uczniom w każdym wieku najbardziej brutalnych metod prześladowań. Na przykład pani Wei Xingyan, absolwentka Uniwersytetu Chongqing, która praktykowała Falun Gong, została na oczach gapiów zgwałcona przez policjanta. Kiedy jej sprawa została ujawniona w Internecie, ona zniknęła, a uniwersytet zaprzeczył, że kobieta kiedykolwiek istniała.

Ze względu na celowy sposób w jaki prześladowania Falun Gong przeprowadzano w całym chińskim systemie edukacji, były minister edukacji Chen Zhili został pozwany za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Loading