Trzech mieszkańców Guangdong skazanych za rozdawanie ulotek

Pani Li Youbin, mieszkanka miasta Heyuan w prowincji Guangdong, została skazana na osiem lat więzienia za rozpowszechnianie ulotek związanych z Falun Gong, duchową praktyką przez prawie 25 lat prześladowaną przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Pani Li została początkowo aresztowana podczas masowej akcji policyjnej związanej z chińskim świętem narodowym w dniu 1 października 2022 r. Pod koniec września i na początku października wziętych na celownik zostało co najmniej 24 lokalnych praktykujących Falun Gong w mieście Heyuan, w tym pani Li.

Pod koniec września do jej domu wtargnęło kilkunastu policjantów i kilku członków komitetu sąsiedzkiego. Grupa skonfiskowała jej drukarkę, książki związane z Falun Gong i ulotki, a także inne materiały dowodowe. Pani Li została zatrzymana w centrum zatrzymań Dongyuan County Detention Center.

Kilka miesięcy później Sąd Okręgowy w Dongyuan skazał panią Li na osiem lat więzienia i przeniósł ją do Więzienia dla Kobiet Prowincji Guangdong. Podobne, tak surowe wyroki dotyczyły często paragrafu 300 lub oskarżenia o „podważanie organów ścigania”, co jest pozasądowymi środkami KPCh mającymi na celu karanie opozycji za dystrybucję broszur.

Trzymanie rodzin w niewiedzy

Dwoje innych praktykujących z Guangdong, pani Qiu Denong i pan Chen Ruyong, zostało skazanych w 2023 roku odpowiednio na 3,5 roku i 3 lata. Ich rodziny nie były powiadamiane o aktach oskarżenia, procesach, wyrokach ani przeniesieniu ich do więzienia.

Nie wiadomo, czy rodziny wynajęły prawników, aby reprezentowali praktykujących w sądzie.

Ta sama grupa policjantów, którzy wzięli na cel panią Liu, dokonała również nalotu na dom pani Qiu i skonfiskowała jej drukarkę, książki Falun Gong i materiały informacyjne. Przez kilka miesięcy po tym nalocie pani Qiu była śledzona i intensywnie monitorowana przez policję, nie została jednak zatrzymana.

20 marca 2023 roku kamera monitoringu zarejestrowała panią Qiu odwiedzającą bliżej nieokreślonego znajomego i tego samego dnia została aresztowana. Po procesie została przewieziona do Więzienia dla Kobiet Prowincji Guangdong.

4 października 2022 roku policja dokonała nalotu na dom pana Chen Ruyonga. Skonfiskowała jego komputer, drukarkę i inne kosztowności, po czym zabrała go do centrum zatrzymań Dongyuan County Detention Center. Następnie został przeniesiony do Heyuan City Detention Center, a dalej do Zijin County Detention Center.

W 2023 roku, po procesie w nieznanym terminie, został przeniesiony do więzienia Sihui.

Władze KPCh wymuszają rozwód

Przed wydaniem ostatniego wyroku, pani Qiu Denong była w latach 2001-2006 aresztowana osiem razy. W areszcie władze zmuszały ją do pracy przymusowej, próbowały wyprać jej mózg za pomocą propagandowych filmów o Falun Gong, torturowały ją przemocą fizyczną, pozbawianiem snu i słownymi obelgami.

Kiedy pani Qiu nie przebywała w areszcie, ona i jej rodzina byli przez policję nieustannie nękani. W najbardziej skandalicznym przypadku władze wywierały presję i groziły jej mężowi nakazując mu, aby się z nią rozwiódł.

3 czerwca 2006 roku komisariat policji w Chuantang sporządził pozew rozwodowy dla małżeństwa i zmusił męża do jego podpisania. Sąd Okręgowy w Dengta rozwód zatwierdził i wydał orzeczenie podpisane przez sędziego Huanga Zhifanga i urzędnika Tian Weien jej rodzicom.

Pani Qiu dowiedziała się o tym z opóźnieniem, gdy dokumenty z orzeczeniami zostały dostarczone tylko do domu jej rodziców. Po sześciu latach nieustannego nękania i tortur ze strony władz za swoją wiarę, ostatecznie nie była w stanie w sprawie rozwodu nic zrobić.

Na podstawie oryginalnego artykułu, który ukazał się na stronie en.minghui.org

Tekst ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 29.02.2024 r.

Loading