Źródła

Głównym źródłem naszych informacji są relacje ludzi, którzy uciekli z Chin, a także Minghui.org. Przez dwie dekady redaktorzy Minghui codziennie otrzymywali dziesiątki raportów z pierwszej ręki z całych Chin – więcej niż jakakolwiek inna organizacja na świecie. Minghui posiada źródła informacji, które obejmują każdą prowincję w Chinach i składają się głównie z praktykujących Falun Gong, a także ich rodzin, przyjaciół i osób im bliskich.

Sieć wolontariuszy i organizacji Falun Gong gromadzi i porządkuje te informacje, korzystając z dodatkowych źródeł, takich jak World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (pol. Światowa Organizacja ds. Badania Prześladowań Falun Gong, WOIPFG) i Stowarzyszenia Falun Dafa na całym świecie. Te i inne podmioty współpracują z Centrum informacyjnym Falun Dafa w celu potwierdzenia twierdzeń naszych źródeł, a także dostarczania informacji oraz analiz.

Chińska oficjalna władza często służy jako mimowolne źródło – na przykład, gdy niektórzy urzędnicy publikują w internecie dokumenty Partii lub komunikaty. Dodatkowym źródłem są akta sądowe i relacje lokalnych mediów, które często potwierdzają wyroki lub inne wydarzenia.

Centrum korzysta również z szerokiej sieci chińskich dysydentów i chińskich praktykujących Falun Gong za granicą, z których wielu posiada kontakty w Chinach i regularnie dzieli się informacjami.

Wreszcie Centrum w naturalny sposób korzysta z wielu anglojęzycznych zasobów dostępnych otwarcie na zachodzie, w tym prac grup zajmujących się prawami człowieka, podmiotów rządowych, instytutów politycznych itp.

Loading