Czym jest Falun Gong?

Falun Gong jest starożytną chińską dyscypliną duchową ze szkoły buddy. Opiera się na naukach moralnych, medytacji oraz czterech łagodnych ćwiczeniach, które są wyjątkową i bardzo skuteczną drogą do polepszenia własnego zdrowia i poziomu energii.

Podstawą nauk Falun Gong są wartości Prawda, Życzliwość i Cierpliwość (Zhen 真 Shan 善 Ren 忍 w języku chińskim). Falun Dafa naucza, że są one najwyższą naturą wszechświata i obiera je jako drogowskazy w codziennym życiu i praktyce.

Według słów założyciela Falun Gong pana Li Hongzhi: „podstawą praktyki jest zjednanie się z najwyższą naturą wszechświata Zhen, Shan, Ren – Prawdą, Życzliwością, Cierpliwością. Jej kultywacja prowadzona jest przez tę najwyższą naturę i jej fundamentem są zasady ewolucji wszechświata”.

Falun Gong jest znane również jako „Falun Dafa”.

Praktykujący Falun Gong wykonują medytację w Central Park w Nowym Jorku.

W 1999 roku Falun Gong stało się największą i najszybciej rozwijającą się praktyką tego typu w chińskiej, o ile nie światowej historii. Szacuje się, że po zaledwie siedmiu latach od upublicznienia, 100 milionów ludzi praktykowało Falun Gong.

Kultywowanie samego siebie w Falun Gong

W Azji tego rodzaju duchowe praktyki określane są jako: „droga kultywacji” lub „samodoskonalenie” i stanowią ważną część chińskiej tradycji kulturowej. Różne praktyki taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu wpisują się w te ramy.

Dzięki konsekwentnej i pełnej poświęcenia praktyce, uczniowie Falun Gong osiągają stan bezinteresowności, głębszego zrozumienia i samoświadomości, czystości wewnętrznej i równowagi – co można określić mianem całościowego, prawdziwego uzdrowienia. Ostatecznie uprawiający osiągają to, co w azjatyckiej tradycji nazywane jest „oświeceniem” bądź „osiągnięciem Tao” („Drogi”).

5-minutowe wprowadzenie do Falun Gong (Falun Dafa). Napisy dostępne po polsku.

W przeciwieństwie do kultywacji uprawianej w klasztorach, Falun Gong praktykowane jest w społeczeństwie, a uczniowie prowadzą normalne życie, które może obejmować małżeństwo, wychowywanie dzieci, podejmowanie różnego rodzaju prac. Innymi słowy, prowadzą normalne życia w społeczeństwie zamiast żyć w klasztorze lub podobnym środowisku. W Falun Gong dąży się do wewnętrznej transformacji samego siebie, jednak przyczynia się to równocześnie do pozytywnej zmiany dla świata, jako że praktykujący staje się bardziej cierpliwym członkiem rodziny, bardziej sumiennym pracownikiem czy bardziej aktywnym członkiem społeczności.

Nagrody w Chinach i za granicą 

Falun Gong otrzymało wiele pochwał, nagród i oświadczeń, przyznanych przez urzędników rządowych i różne organizacje. Wiele osób praktykujących Falun Gong to postaci nagradzane w swoich społecznościach i miejscach pracy, w uznaniu dla ich zasług. 

Założyciel praktyki, pan Li Hongdży, był pięciokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, a Parlament Europejski zaproponował go do Nagrody Na Rzecz Wolności Myśli im. A.Sacharowa. Otrzymał również nagrodę Freedom House’s International Religious Freedom Award.

podstawą praktyki jest zjednanie się z najwyższą naturą wszechświata Zhen, Shan, Ren – Prawdą, Życzliwością, Cierpliwością. — Mr. Li Hongzhi

Unikając przebywania w centrum uwagi, pan Li uczy praktyki poprzez swoje dzieła pisemne i sporadyczne przemowy, zazwyczaj na konferencjach Falun Gong.

Pan Li zawsze podkreślał, że praktyka ma być nauczana za darmo i dostępna dla wszystkich i dlatego wszystkie książki Falun Gong, nagrania wideo i podobne materiały są dostępne do obejrzenia za darmo na www.FalunDafa.org.

Niewiele osób dzisiaj wie, że Falun Gong i jego praktykujący spotkali się z szerokim uznaniem w Chinach w latach 90-tych, przed dramatyczną i brutalną zmianą w politycznych wiatrach w 1999 r., która doprowadziła do prześladowań praktyki.

Wygłosił ponad 50 wykładów w całych Chinach za zaproszenie lokalnych władz i stowarzyszeń. Na Orientalnych Targach Zdrowia w 1993 roku w Pekinie pan Li został najbardziej nagrodzonym mistrzem qigong.

Na przykład, w 1993 roku, The People’s Public Security News – oficjalna gazeta chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – chwaliła pana Li za wkład w „promowanie tradycyjnych cnót Chińczyków, które zmniejszają przestępczość, zabezpieczanie porządku społecznego i bezpieczeństwa oraz promowanie prawości w społeczeństwie”.

W 1999 r., chińscy urzędnicy posunęli się nawet do zmierzenia korzyści wynikających z uprawiania Falun Gong, tak jak na przykład, gdy jeden z urzędników z Narodowej Komisji Zdrowia, udzielając wywiadu U.S. News & World Report, powiedział, że Falun Dafa może „zaoszczędzić każdej osobie 1000 juanów rocznych opłat na zdrowie. Jeśli 100 milionów ludzi praktykuje, to daje to 100 miliardów juanów oszczędzonych każdego roku na opłatach na zdrowie”.

Ten sam urzędnik podkreślił, że “premier Zhu Rongji [odpowiednik wiceprezydenta USA we władzy wykonawczej] jest bardzo z tego zadowolony.

Dzisiaj Falun Gong jest praktykowane w ponad 90 krajach na świecie, a stowarzyszenia i kluby istnieją w miastach, firmach, na uniwersytetach oraz w innych miejscach.

Mimo, że powstał w Chinach, Falun Gong jest obecnie praktykowany w ponad 90 krajach na świecie. Główna książka Falun Gong, Zhuan Falun, została przetłumaczona na 40 języków.

Być może istnieje grupa ćwicząca Falun Gong w parku nieopodal Ciebie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyki i nauk Falun Gong, prosimy wejść na Praktyka lub Nauki Falun Gong.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji jak i gdzie zacząć praktykować Falun Gong, prosimy odwiedzić: www.falundafa.org.


Często zadawane pytania

Loading