Rozkwit Falun Gong

Przeżywszy poważną traumę Rewolucji Kulturalnej (1966–1976), Chińczycy szukali sposobów na ponowne połączenie się ze swoimi starożytnymi duchowymi tradycjami bez ryzyka, że zostaną napiętnowani jako zacofani czy kontrrewolucjoniści. Niezależnie jak bardzo Komunistyczna Partia Chin starała się wymazać starożytne chińskie praktyki duchowe w celu ustanowienia walki klasowej i ateizmu jako nowej kultury chińskiej, partia nie potrafiła usunąć tradycyjnych duchowych wierzeń z ludzkich serc.

Skromne początki Falun Gong

Był przełom dekady, wczesne lata 90., gdy szał qigong rozpalił Chiny do czerwoności. Podczas gdy wielu nauczycieli qigong rywalizowało o zwolenników, na scenie pojawił się ktoś, kto sprawił, że zwróciły na to uwagę całe Chiny.

Mr. Li Hongzhi, founder of Falun Gong.

Urodzony w północno-wschodnim mieście Changchun, pan Li Hongzhi w młodości uczył się u buddyjskich i taoistycznych mistrzów. W 1992 roku, po dwóch latach pracy z małą grupą uczniów, próbując i obserwując przydatność Falun Gong do rozpowszechniania wśród społeczeństwa, pan Li przedstawił ogółowi społeczeństwa starożytną, tradycyjną metodę kultywacji zwaną Falun Gong lub Falun Dafa.

Jego przemówienia nie przypominały wykładów innych nauczycieli qigong z powodu jego niezachwianego skupienia się na standardach moralnych i samodoskonaleniu.

13 maja 1992 roku pan Li Hongzhi wygłosił swój pierwszy wykład o Falun Gong dla około 180 słuchaczy w skromnym budynku szkolnym w Changchun, mieście w północno-wschodnich Chinach.

W ciągu pięciu miesięcy Falun Gong zostaje uznany przez państwowe Chińskie Stowarzyszenie Badań Naukowych Qigong jako jego oficjalny oddział. Pan Li zostaje formalnie ogłoszony „Mistrzem Qigong” i otrzymuje pozwolenie na nauczanie Falun Gong w całym kraju.

„Falun Gong jest cudowne!”

Grudzień 1992 • Pan Li wraz z kilkoma swoimi studentami bierze udział w Asian Health Expo 1992 (pol. – Azjatyckie Targi Zdrowia) w Pekinie. Po zastosowaniu swoich terapii qigong do wyleczenia wielu osób z chorób, wśród obecnego tam tłumu roznosi się wiadomość, że „Falun Gong jest cudowne”.

Pan Li otrzymuje na tym wydarzeniu najwięcej nagród ze wszystkich mistrzów, ogłaszając obecność Falun Gong na scenie qigong. Zainteresowanie Falun Gong natychmiast gwałtownie wzrasta.

1992-1994 • Odpowiadając na duże w tych latach zapotrzebowanie, pan Li podróżuje po całych Chinach prawie że bez zatrzymywania się. Podróżując zaledwie kilka dni między każdym wykładem, pan Li wygłasza w ciągu dwóch lat 54 serie wykładów na temat Falun Gong. Seminaria, organizowane często przez lokalne, państwowe organizacje qigong, trwają zazwyczaj od 8 do 10 dni.

Pan Li pobierał tylko niewielkie opłaty za wstęp na pokrycie kosztów podróży i wynajmu miejsca. Chociaż nigdy nie reklamował swoich wykładów, korzyści zdrowotne płynące z tej praktyki szybko rozprzestrzeniły się pocztą pantoflową i ostatecznie wykłady przyciągnęły tysiące uczestników naraz.

Mr. Li’s lecture on Falun Gong in Wuhan, 1993.

Nauki Falun Gong różnią się od innych szkół qigong.

Falun Gong teaches the principles of truthfulness, compassion and forbearance. It emphasizes character-building and virtue—rather than supernormal powers—as the true path to health and spiritual elevation.

Many people were initially drawn to Falun Gong because of its healing effects. However, a significant reason for Falun Gong’s popular appeal was also due to its simple and straightforward requirements for practitioners: Live your life according to truthfulness, compassion, and forbearance, let go of negative attachments, and be responsible to yourself and others. Mr. Li discouraged the fanaticism that practitioners of other qigong schools so often dedicated to their masters, and instead encouraged Falun Gong practitioners to focus on what matters—becoming a better person.

The Chinese people recognized in Falun Gong’s teachings the core tenets shared by Buddhism and Daoism. But unlike these religions, there were no ordinances, onerous lifestyle restrictions, or the requirement to relinquish the secular world. Falun Gong spelled out the essence of cultivation and avoided the esoteric language of ancient scripture.

China Falun Gong When the book China Falun Gong was first published in 1993, it made the practice accessible to a much wider audience.

Topics the book covered: The origins of illness and its true removal, true purpose of self-perfecting of mind and body (cultivation), what is karma and virtue, their origins, transformation and effect, fundamental principles of the universe, and much more.

Prawdziwe, starożytne dobre rzeczy wróciły!”

Chińska opinia publiczna szybko uznała Falun Gong za naprawdę użyteczny zestaw zasad do prowadzenia wartościowego życia. Przyciągnęło to ludzi ze wszystkich środowisk i warstw społecznych, w tym mało wykształconych rolników, profesorów uniwersytetów, gospodyń domowych i kadr komunistycznych.

Powszechnym odczuciem wśród Chińczyków po zetknięciu się z Falun Gong, niezależnie od tego, czy decydowali się go praktykować czy nie, było to, że prawdziwe dziedzictwo Chin zostało wskrzeszone. Jak mówi emerytowany chiński urzędnik, pan Hao Ye: „Ludzie naprawdę wzięli to sobie do serca. Wierzymy, że w Falun Gong powróciły stare, dobre rzeczy!”

Wzrastająca pochwała chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

30 sierpnia 1993 • Wydział Promocji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego byli gospodarzami Krajowej Konferencji Uznawania Bohaterów Sprawiedliwości i Odwagi.

Letter of appreciation    On August 31, 1993 the China Foundation for Justice and Courage, an affiliate institution of the Ministry of Public Security, writes a letter of appreciation following the giving of qigong treatments, by Mr. Li Hongzhi, to Foundation honorees.

Organizatorzy zaprosili pana Li Hongzhi by udzielił uczestnikom konferencji terapii Qigong i złagodził ich bóle. Pośród stu uczestników wielu z nich było rannych i kalekich z powodu walki z przestępczością, nadal cierpieli z powodu różnych objawów, nawet po regularnych zabiegach medycznych. Wielu doznało długotrwałych komplikacji zdrowotnych spowodowanych ranami kłutymi, postrzałowymi i innymi obrażeniami. Po zastosowaniu leczenia objawy, w tym ból, bóle głowy, zmęczenie i zawroty głowy ustąpiły.

„Niektórzy byli świadkami znikania swoich guzów po leczeniu; u niektórych kamienie żółciowe zostały usunięte w ciągu 24 godzin po zabiegu; niektórzy, którzy mieli choroby żołądka, serca lub stawów, czuli, że ich objawy są usuwane na miejscu, zaraz po zabiegu. Spośród tych prawie 100 pacjentów, z wyjątkiem jednego, który miał niewielką chorobę i nie odczuwał oczywistego efektu, wszyscy pozostali w różnym stopniu drastycznie odczuwali efekty leczenia. Potężny efekt takiego leczenia był bardzo wychwalany” – stwierdzili organizatorzy w liście z podziękowaniami.

Grudzień 1993  • Pan Li zostaje zaproszony do wygłoszenia wykładu Falun Gong w sali Uniwersytetu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie.

Pan Li nazywany jest najbardziej uznanym mistrzem Qigong, Falun Gong otrzymuje najwyższe nagrody Qigong na Asian Health Expo

Grudzień 1993 • Zaledwie półtora roku po tym jak Falun Gong zostało zaprezentowane publicznie, pan Li otrzymał już specjalne zaproszenie do wzięcia udziału w Azjatyckich Targach Zdrowia w 1993 roku jako jeden z członków Komitetu Organizacyjnego.

Chociaż pan Li wyjaśnił w swoich naukach, że celem Falun Gong nie jest leczenie chorób i że uczestniczył on w Expo ze swoimi uczniami, aby wesprzeć sponsorowaną przez państwo imprezę qigong, w rzeczywistości Expo ’93 stało się dla Falun Gong wielką okazją. Niewielu ludzi podchodziło do innych stoisk qigong, podczas gdy stoisko Falun Gong było oblegane, długie kolejki ludzi czekały na zabiegi lecznicze i autografy.

Najwyższe nagrody • Pan Li otrzymał większość i najwyższe nagrody na Expo: „Nagrodę za poszerzanie granic nauki”, „Specjalną złotą nagrodę” oraz tytuł „Najbardziej uznanego mistrza qigong”.

Potężny leczniczy efekt Falun Gong był w tym momencie niezaprzeczalny, a komisja Expo i komitet specjalistów Qigong zgodziły się, że najwyższa nagroda expo – „Nagroda za poszerzanie granic nauki” – powinna być wręczona panu Li Hongzhi. Otrzymał on także „Specjalną złotą nagrodę” i tytuł „Najbardziej uznanego mistrza qigong”. Wizerunek Falun Gong znacznie się poprawił. 

Od tej pory Falun Gong niczym lśniąca gwiazda przyćmiła inne szkoły Qigong.

Szybkie i bezpłatne rozpowszechnianie praktyki wśród społeczeństwa

Podczas gdy poranne grupowe ćwiczenia qigong są częstym widokiem na publicznych placach w Chinach, sama liczba uczestników w miejscach ćwiczeń Falun Gong była niezwykła.

Wolontariusze bezpłatnie udzielali instrukcji ćwiczeń każdemu, kto chciał się uczyć. Gdy jedno miejsce ćwiczeń stało się zbyt duże, praktykujący dobrowolnie zgłaszali się do zakładania nowych w innych miejscach.

Szybkie rozprzestrzenianie się w miejscach publicznych. Wolontariuszka ucząca przechodniów na ulicy ruchów rąk do medytacji Falun Gong. Każdy, kto chce się nauczyć pięciu prostych ćwiczeń Falun Gong może się ich nauczyć bezpłatnie. Uczestnicy wykładów Falun Gong zaczęli uczyć ćwiczeń swoje rodziny i przyjaciół. Liczba praktykujących Falun Gong zaczęła szybko rosnąć.
Praktyka stała się tak popularna, że każdego ranka w publicznych parkach i na placach, od małych wiosek po wielkie miasta, można zobaczyć było setki, a nawet tysiące ludzi wykonujących przy spokojnej muzyce ćwiczenia medytacyjne Falun Gong przed wyruszeniem do pracy.

Państwowe media: niesamowite efekty lecznicze. Dobrzy Samarytanie i bohaterowie

Praktyka coraz częściej pojawia się w wiadomościach, przede wszystkim ze względu na jej korzyści zdrowotne i dobrą postawę obywatelską, której sprzyja. Coraz częściej pojawiały się doniesienia o heroicznych i cnotliwych czynach, poprawie moralności i bezinteresownej pomocy lokalnym społecznościom. Pan Li i Falun Gong zostali docenieni w publikacjach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za zwiększanie stabilności społecznej, a pan Li został nawet nagrodzony Honorowym Certyfikatem.

[Pochwalamy pana Li za jego wkład] w promowanie tradycyjnych cnót narodu chińskiego w walce z przestępczością, w ochronę porządku społecznego i bezpieczeństwa oraz w promowaniu prawości w społeczeństwie. –The People’s Public Security Daily (publikacja chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego), 21 września 1993 r.

Falun Gong nauczał, że jedynie wznosząc poziom myśli i zachowania można było uzyskać prawdziwe i długotrwałe zdrowie. I tak było.

Sondaż przeprowadzony w 1998 roku wśród 6000 praktykujących w mieście Dalian wykazał prawie 100% wskaźnik wyzdrowień wśród osób z chorobami. Podobne badania zrobiono także w innych chińskich miastach i w Rosji. Nawet pacjenci przewlekle i śmiertelnie chorzy- tacy jak ci z rakiem, chorobami immunologicznymi i problemami neurologicznymi – dzięki praktykowaniu Falun Gong i bez pomocy medycznej wykazywali wyraźny lub całkowity powrót do zdrowia.

W 1993 r. magazyn China Today opublikował artykuł o Falun Gong i jego założycielu, panu Li Hongzhi, zatytułowany „The Amazing Healing Effect of Falun Gong” (pol. „Niesamowity efekt leczniczy Falun Gong”). Według artykułu „Mistrz Li nauczał Falun Gong w wielu miastach, włącznie z Pekinem. Uczestnicy pochodzili z rządu centralnego, jak i z najróżniejszych środowisk. Byli tam członkowie personelu wojskowego, profesorowie, studenci i lekarze. Ludzie w każdym wieku, od nastolatków do starszych osób, przyszli nauczyć się praktyki. Wielu zauważyło, że ich psychiczne jak i fizyczne zdrowie poprawiło się po rozpoczęciu praktyki”.

W 1997 r. gazeta Medicine and Health opublikowała artykuł pt. „Falun Gong: Top Choice for Healing and Fitness” (pol. „Falun Gong: Najlepszy wybór dla zdrowia i dobrostanu”). Dziennikarz z gazety odwiedził punkt ćwiczeń Falun Gong w mieście Shenyang 8 listopada 1998 r. i zebrał wiele opowieści od praktykujących, którzy doświadczyli znacznej poprawy zdrowia.

Jest oczywiste, że Falun Gong skutecznie poprawia zdrowie. Korzysta na tym wielu pacjentów. Większość ludzi praktykujących Falun Gong przeszła przez proces od niewiary do wiary. Na początku niektórzy pacjenci chcieli go po prostu wypróbować, aby sprawdzić, czy to działa. Widząc, jak w cudowny sposób zniknęła ich długotrwała choroba, są przekonani, że Falun Gong skutecznie poprawia zdrowie. –Shenzhen Star Times, 1998 r.

W 1998 roku China Economic Times opublikowało artykuł „Mogę teraz stać!” Artykuł dotyczył historii 53-letniej pani Xie Xiufen ze wsi Handan w prowincji Hebei. W 1979 roku została ona sparaliżowana z powodu urazu kręgosłupa. Mając czworo dzieci, sama nie mogła o siebie zadbać i musiała polegać na matce i mężu. Wiele razy myślała o popełnieniu samobójstwa. W kwietniu 1996 roku jej siostra Xie, która wraz z mężem zaczęła praktykować Falun Gong, pokazała jej tę praktykę. Trzy miesiące później, 1 lipca 1996 r., udała się na wózku inwalidzkim na miejsce praktyki Falun Gong. Dwa miesiące później nie odczuwała już żadnego bólu. Rok później Xie Xiufen potrafiła już udać się na miejsce ćwiczeń pieszo. „Czuję się jak ptak, który chce latać. Ludzie z trudem dotrzymują mi kroku idąc obok mnie. Byłam sparaliżowany przez 16 lat. To Nauczyciel Li Hongzhi zmienił moje życie. Teraz jestem jak nowo narodzona”.

W wywiadzie dla US News & World Report z 22 lutego 1999 r. urzędnik Chińskiej Państwowej Komisji Sportu pochwalił praktykę za zmniejszanie kosztów leczenia w kraju: „Falun Gong i inne rodzaje qigong mogą zaoszczędzić każdej osobie 1000 juanów rocznych opłat na leczenie. Jeśli ćwiczy 100 milionów ludzi, oznacza to 100 miliardów juanów zaoszczędzonych rocznie na opłatach medycznych”. Urzędnik powiedział, że ówczesny Premier Zhu Rongji był z tego powodu bardzo zadowolony.

1 osoba na 13 ćwiczy Falun Gong

Według oficjalnych szacunków Chin do 1999 roku Falun Gong studiowało od 70 do 100 milionów ludzi, nie licząc tych, którzy niezobowiązująco praktykowali go przez krótki czas. Stanowiło to około 1 na 13 osób w Chinach. W wielu przypadkach po zobaczeniu pozytywnych zmian jakie wywoływała wśród ich przyjaciół i krewnych, praktykę podejmowały całe wielopokoleniowe rodziny. Praktycznie każdy znał kogoś, kto praktykował Falun Gong.

Praktykujący Falun Gong w Wuhan tworzą chińskie znaki – Falun Dafa. (Marzec 1999)
Poranne ćwiczenia Falun Gong w Changchun w północno-wschodnich Chinach w 1998 roku.

Nauki Falun Gong stają się globalne

Po wygłoszeniu ostatniego wykładu w Chinach, w mieście Dalian w dniu 31 grudnia 1994 r., w którym uczestniczyło około 6 600 osób, pan Li zaczyna nauczać Falun Gong za granicą. Pierwsze wystąpienie odbyło się w ambasadzie Chin w Paryżu, zainicjowane na zaproszenie ambasadora Chin we Francji. Pełne siedmiodniowe wykłady rozpoczynają się tego wieczoru w Paryżu, a następnie kolejne serie w maju, w szwedzkich miastach Gothenburg, Sztokholm i Uddevalla.

W 1998 roku kontrolowana przez państwo chińska telewizja otwarcie promuje Falun Gong, ogłaszając, że „100 milionów ludzi na całym świecie uczy się Falun Gong”.

Szczyt popularności Falun Gong spotyka się ze wczesnymi oznakami represji państwa

W miarę jak Falun Gong staje się coraz bardziej popularne w Chinach i na całym świecie, pojawiają się wczesne oznaki represji ze strony państwa.

Zhuan Falun Covers - the complete teachings of Falun Dafa.

Krajowy bestseller  •  Zhuan Falun, kompletne nauki Falun Dafa i główna książka o praktyce, została opublikowana w marcu 1995 roku. Ceremonia publikacji odbywa się w auli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wiosną 1996 roku, przez kilka miesięcy książka była uznawana za bestseller w kraju.

Wkrótce po tym, jak książka Zhuan Falun została w styczniu, marcu i kwietniu uznana przez Beijing Youth Daily jako bestseller, publikacja książek Falun Gong została zakazana na mocy rozkazu China News Publishing Bureau (pol. Chińskie Biuro Publikacji Wiadomości), podmiotu podlegającego Ministerstwu Propagandy. Dokument oskarża Falun Gong o „szerzenie przesądów”. W tym samym roku pan Li przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych.

Dochodzenia • W 1996 roku Falun Gong wycofuje się z Chińskiego Stowarzyszenia Badań Naukowych Qigong, aby utrzymać praktykę wolną od wpływów politycznych. Wkrótce potem Falun Gong zostaje oskarżone o bycie „heretyckim nauczaniem” i szerzenie przesądów. Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego odpowiada dochodzeniem, które kończy się stwierdzeniem: „Jak dotąd nie pojawiły się na to żadne dowody”.

Wewnętrzne podziały wśród przywódców politycznych Chin stają się bardziej oczywiste, ponieważ zarówno pozytywne doniesienia o Falun Gong jak i ataki na Falun Gong nadawane są w państwowych mediach równolegle.

Ilość [praktykujących] Falun Gong w Chinach wciąż rośnie, podczas gdy różne jednostki rządowe, takie jak wyżsi członkowie Zjazdu Przedstawicieli Ludowych i Narodowa Komisja Sportu w Chinach, prowadzą coraz więcej dochodzeń wobec tej grupy.

“Falun Gong has hundreds of benefits for the Chinese people and nation, and does not a bit of harm.” — Conclusion of Qiao Shi, former Politburo member, and a Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress, joined by other senior members of the Congress

14 lutego 1999 r. urzędnik Chińskiej Narodowej Komisji Sportu, w wywiadzie dla US News & World Reportoszacował, że nawet 100 milionów ludzi mogło podjąć tę praktykę. Urzędnik podkreśla koszty jakich dzięki praktyce oszczędza narodowy system opieki zdrowotnej w Chinach oświadczając, że „Premier Zhu Rongji jest z tego powodu bardzo zadowolony”.

„Jesteśmy przekonani, że ćwiczenia i efekty Falun Gong są doskonałe. Wykonały one nadzwyczaj wiele, by poprawić stabilność i etykę społeczeństwa. Powinno to być należycie podkreślone”. –Chińska Narodowa Komisja Sportu, 20 października 1998 r.

Światowe nagrody i wyróżnienia

W obliczu narastającego niepokoju w partii rządzącej w związku z postawą wobec Falun Gong i późniejszymi represjami, Falun Gong i jego założyciel, pan Li Hongzhi, zebrali tysiące nagród i listów uznania z całego świata.

Pan Li Hongzhi był pięciokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla i został nominowany przez Parlament Europejski do Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli. Jest laureatem Międzynarodowej Nagrody Wolności Religijnej przyznawanej przez Freedom House.

Loading