UE przyjmuje przełomową rezolucję w sprawie zbadania i ukarania KPCh za prześladowania Falun Gong

Flaga Unii Europejskiej. Zdjęcie: Pixabay/@gregroose

Flaga Unii Europejskiej. Zdjęcie: Pixabay/@gregroose

Po raz pierwszy od prawie 25 lat Parlament Europejski przyjął rezolucję skupiającą się wyłącznie na potępieniu komunistycznych Chin za prześladowania Falun Gong. Podczas gdy poprzednie rezolucje dotyczyły głównie przymusowej grabieży organów od praktykujących Falun Gong i innych osób, najnowszy kamień milowy oferuje zdecydowane działania wobec sprawców zaangażowanych w represje i inwigilację praktykujących Falun Gong w Chinach i za granicą, w tym międzynarodowe dochodzenia, różne sankcje i postępowania karne.

Rezolucja P9_TA(2024)0037 została przyjęta większością głosów 18 stycznia 2024 roku, w Strasburgu. Po głosowaniu, na konferencji prasowej UE powtórzono, że „Chiny muszą uwolnić… wszystkich praktykujących Falun Gong” i zaprzestać prześladowań.

„Ta rezolucja jest niezwykle ważna, ponieważ nie tylko jasno wyraża okropności brutalnej kampanii Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przeciwko Falun Gong, ale także wzywa do podjęcia zdecydowanych kroków w celu zbadania tych okrucieństw i ukarania sprawców” – powiedział rzecznik Centrum Informacyjnego Falun Dafa, Erping Zhang. „A wszystko to dzieje się na przekór politycznemu przymusowi KPCh i próbom szerzenia dezinformacji na temat Falun Gong”.

Rezolucja wzywa również do natychmiastowego uwolnienia pana Ding, ojca mieszkańca Berlina, pana Ding Lebina. 15 grudnia 2023 roku Ding Yuande został skazany na trzy lata chińskiego więzienia i grzywnę w wysokości około 2 100 USD. Centrum Informacyjne Falun Dafa przedstawiło przypadek pana Ding jako wybitną kampanię ratowania przez członków rodziny osoby aresztowanej za posiadanie książek i ulotek Falun Gong.

„Daje nam to nadzieję, że posłowie do Parlamentu Europejskiego okażą swoją determinację, aby położyć kres tej zbrodni przeciwko ludzkości” – powiedział Lebin, który 18 stycznia udał się z Niemiec do Strasburga we Francji na głosowanie nad rezolucją. „Pomimo szokujących i brutalnych zbrodni przeciwko praktykującym, posłowie powiedzieli mi, że podziwiają pokojowy sposób, w jaki praktykujący Falun Gong ujawniają prześladowania”.

Pan Ding Lebin (po prawej) spotkał się 18 stycznia 2024 roku z niemieckim członkiem UE Michaelem Gahlerem (po lewej) w Strasburgu

Środki odwetowe za represje krajowe i międzynarodowe

Wśród wielu punktów listy zaleceń, członkowie parlamentu Unii Europejskiej (UE) położyli w rezolucji nacisk na położenie kresu wszelkim formom prześladowań religijnych ze strony KPCh, w tym jej ponadnarodowym represjom oraz wszechobecnemu stosowaniu cenzury i inwigilacji opartej na technologii. Zamiast tego, rezolucja wzywa KPCh do przestrzegania międzynarodowego prawa i chińskiej konstytucji.

W przypadku sprawców i podmiotów naruszających te przepisy, UE i państwa członkowskie postanawiają zawiesić traktaty ekstradycyjne, zastosować sankcje i ścigać sprawców w ramach jurysdykcji eksterytorialnej. Co więcej, rezolucja zaleca monitorowanie procesów praktykujących Falun Gong. A w politycznych i dotyczących praw człowieka dialogach z urzędnikami KPCh, odpowiednie państwa członkowskie UE będą podnosić kwestię prześladowań.

Rezolucja zawierała również nowe zalecenie: międzynarodowe śledztwo w sprawie prześladowań Falun Gong.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przekaże tę rezolucję instytucjom UE, państwom członkowskim i chińskiemu reżimowi. Na dzień publikacji, czyli 19 stycznia 2024 roku, Pekin publicznie na tę rezolucję nie odpowiedział.

„Pogarszanie się swobód” w całych Chinach

Rezolucja odnotowuje, że podczas tych 24-letnich prześladowań udokumentowane śmierci praktykujących Falun Gong sięgnęły tysięcy. Badania przeprowadzone przez organizacje takie jak Centrum Informacyjne Falun Dafa, Minghui, Freedom House, Weiquanwang, Bitter Winter, Christian Solidarity International i inne tą statystykę potwierdzają.

Ponieważ weryfikacja i raportowanie takich zgonów w Chinach jest trudne i niebezpieczne, uważa się, że liczba ta stanowi niewielki ułamek rzeczywistej liczby osób zabitych w wyniku tortur i znęcania się. Co więcej, szacunki z wielu oddzielnych, niezależnych raportów wskazują, że setki tysięcy praktykujących Falun Gong mogło zostać zabitych w celu pobrania ich ważnych organów, które są wykorzystywane do napędzania kwitnącego biznesu transplantacji narządów w Chinach.

W publicznych oświadczeniach wydanych w tym tygodniu członkowie parlamentu wyrazili zaniepokojenie pogarszaniem się swobód obywatelskich i religijnych praktykujących Falun Gong. Niemiecki polityk Michael Gahler, mecenas rezolucji, skomentował, że pan Ding Yuande i praktykujący tacy jak on są niewinni. „Nie popełnił żadnego przestępstwa. Jest niewinny. Jedynym powodem, dla którego został aresztowany, jest to, że praktykuje Falun Gong”.

Odzwierciedlając te obawy, rezolucja przytacza fakt, że bardzo często władze zatrzymują praktykujących, poddają ich torturom, znęcaniu się psychicznemu oraz grabieży organów, starając się zmusić ich do wyrzeczenia się wiary. Od czasu rozpoczęcia prześladowań w 1999 roku władze zatrzymały lub uwięziły kilka milionów praktykujących.

Przyszłość międzynarodowej reakcji

To niedawne przyjęcie rezolucji przez Parlament Europejski toruje drogę do zdecydowanych reakcji międzynarodowych. Zalecenia przedstawione przez członków tego parlamentu są istotne dla wielu demokratycznych organów rządowych, które starają się powstrzymać Pekin przed łamaniem międzynarodowych praw i konwencji.

Do zaprzestania naruszeń praw człowieka przez KPCh wobec Falun Gong wezwało w 2023 roku kilka innych działań rządów na całym świecie, w tym rządów Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii. Wspomniane akty prawne i rezolucje dotyczyły w szczególności kwestii przymusowej grabieży narządów.

Poprzednie rezolucje UE również koncentrowały się na przymusowej grabieży organów i szerszych problemach związanych z prawami człowieka.

„Ta nowa rezolucja nie tylko broni naszego dzisiejszego pokolenia” – powiedział Ding Lebin w Centrum Informacyjnym Falun Dafa. „Broni także następnych pokoleń, występując przeciwko KPCh i podtrzymując uniwersalne wartości, takie jak Prawda, Życzliwość, Cierpliwość”.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 19.01.2024 r.

Loading