Prześladowania Falun Gong: kluczowe wydarzenia w 2023 roku

Po prawie ćwierćwieczu prześladowań, praktykujący Falun Gong nadal są głównym celem chińskich sił bezpieczeństwa i wciąż spotykają się z nadużyciami na wielką skalę, w tym arbitralnymi zatrzymaniami, uwięzieniem po fikcyjnych procesach, systematycznymi torturami i śmiercią. Każdego roku pojawiają się nowe, ciągle ewoluujące trendy i taktyki w sposobie prowadzenia tych prześladowań, a także w tym, jak reagować na nie mają podmioty w Chinach i na całym świecie.

Poniżej przedstawiamy sześć kluczowych zmian w 2023 roku:

1. Komunistyczna Partia Chin podwaja swoją kampanię przeciwko Falun Gongi

2. W porównaniu z 2022 rokiem, za praktykowanie swojej wiary i angażowanie się w oddolny sprzeciw zostało aresztowanych i skazanych więcej praktykujących Falun Gong

3. Chińska policja wykorzystuje inwigilację jako broń i angażuje się w ogólnokrajowe nękanie

4. W 2023 roku udokumentowana liczba praktykujących Falun Gong, którzy zmarli z powodu prześladowań, przekroczyła 5 000, przy czym co najmniej 114 zgonów miało miejsce w ciągu tego roku

5. Represje KPCh są wymierzone w praktykujących Falun Gong za granicą, nawet gdy demokratyczne rządy krajów ich pobytu reagują na to coraz surowiej

6. W Chinach kwitnie sprzeciw, a międzynarodowe rzecznictwo odnosi zwycięstwa

1. Komunistyczna Partia Chin podwaja swoją kampanię przeciwko Falun Gong

Chociaż kampania reżimu mająca na celu wymazanie Falun Gong trwa od 1999 roku, w roku 2023 urzędnicy aparatu bezpieczeństwa i propagandy KPCh zauważalnie i publicznie odnowili swoje dawne priorytety i uwagę skierowaną na oczernianie i prześladowanie praktykujących Falun Gong.

Tendencja ta jest widoczna od kilku lat, gdy przywódcy KPCh na poziomie krajowym i lokalnym powołują się na rozprawienie się z Falun Gong jako najwyższy priorytet dla ochrony „bezpieczeństwa politycznego” reżimu. Badacze z Centrum Informacyjnego Falun Dafa znaleźli ponad dwadzieścia takich odniesień z co najmniej 12 prowincji datowanych na 2017 rok, a także z roboczych raportów, przemówień i dyrektyw najwyższych urzędników sądowych i bezpieczeństwa publicznego na poziomie krajowym.

Badania wykazały również, że oficjalne odniesienia do atakowania Falun Gong stają się coraz bardziej publiczne, o czym świadczą komentarze wygłoszone jeszcze na początku 2023 roku. Oznacza to odejście od lat milczenia ze strony urzędników bezpieczeństwa publicznego, nawet jeśli w tym czasie prześladowania trwały w całym kraju.

Warto zauważyć, że zjawisko to utrzymuje się nawet po śmierci Jiang Zemina, byłego przywódcy KPCh, który w 1999 roku wprowadził zakaz i brutalne prześladowania Falun Gong i zmarł w listopadzie 2022 roku. Co więcej, taka retoryka wynosząca Falun Gong jako cel represyjnych operacji bezpieczeństwa koreluje z nasilonymi prześladowaniami obserwowanymi przez Centrum Informacyjne Falun Dafa od początku pandemii COVID-19, w tym z arbitralnymi zatrzymaniami na dużą skalę, torturami i zgonami w wyniku znęcania się w areszcie.

Przełożyło się to również na rozpoczętą wiosną 2023 roku masową kampanię propagandową, w ramach której miliony obywateli Chin są zachęcane lub zmuszane do przeglądania demonizujących i fałszywych filmów oraz innych treści dotyczących Falun Gong, a także do podpisywania petycji, w której twierdzą, że popierają prześladowania. Ogólnokrajowa kampania, w ramach której wykorzystuje się wszechobecną aplikację WeChat do umieszczania petycji i przyznawania „odznak” jej sygnatariuszom, jest przywoływana na stronach rządowych w całym kraju. Do jej realizacji zaangażowano różne instytucje państwowe i partyjne, w tym policję, Biura Bezpieczeństwa Publicznego, sąsiedzkie i miejskie komitety KPCh oraz komitety wiejskie. Głównym celem tych wysiłków były również szkoły podstawowe, gimnazja i licea, co jest przykładem reżimu próbującego indoktrynować następne pokolenie Chińczyków, aby nienawidzili i bali się Falun Gong.

2. W porównaniu z 2022 rokiem, za praktykowanie swojej wiary i angażowanie się w oddolny sprzeciw zostało aresztowanych i skazanych więcej praktykujących Falun Gong

Wiadomym jest, że w 2023 roku chińska policja aresztowała 3 629 praktykujących Falun Gong, chociaż biorąc pod uwagę ścisłą cenzurę reżimu na takie zgłaszane incydenty rzeczywista skala zatrzymań jest z pewnością dużo większa. W porównaniu z rokiem 2022 oznacza to wzrost (3 305 w momencie pisania tego tekstu).

Każdego roku setki praktykujących Falun Gong są formalnie ścigane i po fikcyjnych procesach oraz długim areszcie tymczasowym, skazywani są na więzienie. Tak też było w roku 2023.

Wiadomo, że łącznie skazanych na kary więzienia do 12 lat zostało 615 praktykujących Falun Gong. Zgłoszonych zostało też kolejnych 140 i uważa się, że miało to miejsce w 2023 roku. Stanowi to ogólny wzrost w stosunku do całkowitej liczby wyroków nałożonych na praktykujących Falun Gong w 2022 roku. Biorąc pod uwagę opóźnienia w zgłaszaniu, całkowity wzrost liczby przypadków jest prawdopodobnie jeszcze wyższy. Tylko 446 z 659 wyroków, które zapadły w 2022 roku, zostało zgłoszonych do tego samego czasu w roku ubiegłym.

Ci nowi więźniowie sumienia dołączają do dziesiątek tysięcy – a nawet więcej – innych praktykujących Falun Gong przetrzymywanych na posterunkach policji, w pozaprawnych aresztach i więzieniach. Jednym z czynników, który mógł przyczynić się do wzrostu prześladowań w 2023 roku, było zakończenie w grudniu 2022 roku polityki chińskiego rządu „zero COVID” i towarzyszącym jej lockdownom, które ograniczały również aktywność systemu sądownictwa w tym czasie.

Analiza przypadków wskazuje, że wielu uwięzionych praktykujących Falun Gong stało się celem ataków tylko dlatego, że praktykowali swoją wiarę i korzystali z prawa do wolności religijnej. W 2023 roku setki praktykujących Falun Gong zostało aresztowanych lub skazanych za spotykanie się w celu wspólnego czytania nauk Falun Gong lub za posiadanie duchowych tekstów Falun Gong. Na przykład, 4 września policja przeprowadziła masowe aresztowania ponad 50 praktykujących Falun Gong w prowincji Heilongjiang po tym, jak siły bezpieczeństwa od dłuższego czasu monitorowały zgromadzenia.

Jednak, jeszcze większa część zatrzymanych praktykujących Falun Gong została ukarana za angażowanie się w różne formy sprzeciwu i korzystanie z prawa do wolności słowa. Praktykujący w całych Chinach zareagowali na prześladowania, cenzurę i propagandę KPCh oddolnymi wysiłkami mającymi na celu edukowanie chińskiego narodu na temat łamania praw, a czasami składali skargi prawne na tortury i inne nadużycia, których doświadczyli. Z tego też powodu wielu z nich spotkało ponowne zatrzymanie, skazanie i uwięzienie.

Tak więc w 2023 r. wiele ofiar zostało skazanych za dzielenie się informacjami na ocenzurowane tematy, pisanie do urzędników listów wzywających ich do nie uczestniczenia w prześladowaniach Falun Gong, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w miejscach publicznych i mieszkalnych lub po prostu rozmawianie z innymi obywatelami Chin o Falun Gong, prześladowaniach, brutalnej historii KPCh lub o COVID-19.

3. Chińska policja wykorzystuje inwigilację jako broń i angażuje się w ogólnokrajowe nękanie

Do wykrywania praktykujących, a następnie ich zatrzymywania i więzienia coraz bardziej przyczyniają się wyrafinowane narzędzia inwigilacji cyfrowej reżimu. Od listopada 2022 roku, w 54 udokumentowanych przypadkach praktykujący Falun Gong zostali zatrzymani po tym, jak wszechobecne chińskie kamery monitoringu wideo zarejestrowały, jak rozmawiają o prześladowaniach z ludźmi w parkach lub na targowiskach, wieszają plakaty w miejscach publicznych lub rozdają ulotki w dzielnicach mieszkalnych. Co najmniej jedna chińska firma technologiczna opracowała również funkcję alarmową dla policji, która jest ukierunkowana konkretnie na wyznawców Falun Gong.

Ale nawet przy braku zaawansowanej technologicznie inwigilacji, reżim stworzył ogólnokrajowy system obywatelskiego monitorowania i nękania, który jest wymierzony w obywateli Chin podejrzanych o praktykowanie lub mówienie o Falun Gong. W 2023 roku udokumentowano, że łącznie nękanych przez policję w wyniku stosowania niezapowiedzianych wizyt domowych, przeszukań bez nakazu, osobistego monitoringu czy wymuszeń finansowych, było 2 885 praktykujących.

W ciągu roku, jak to wcześniej bywało, doszło do nasilenia nękania w związku z drażliwymi datami i wydarzeniami politycznymi. Na poziomie krajowym obejmowało to coroczne, marcowe spotkania chińskiej legislatury w Pekinie, a także rocznice ściśle związane z Falun Gong w kwietniu, maju i lipcu. Wzmożone nękanie, monitorowanie i prześladowanie lokalnych mieszkańców, którzy praktykują Falun Gong wywołały również bardziej lokalne wydarzenia, takie jak majowa wizyta przywódcy KPCh Xi Jinpinga w prowincji Shaanxi.

4. W 2023 roku udokumentowana liczba praktykujących Falun Gong, którzy zmarli z powodu prześladowań, przekroczyła 5 000, przy czym co najmniej 114 zgonów miało miejsce w ciągu tego roku

Po zatrzymaniu praktykujący Falun Gong w Chinach są poddawani skandalicznym torturom, które czasami prowadzą do śmierci w areszcie lub wkrótce po zwolnieniu. W będącym swoistym tragicznym krokiem milowym, czerwcu 2023 roku, całkowita liczba udokumentowanych wyznawców Falun Gong, którzy zmarli z powodu prześladowań, przekroczyła 5 000. W chwili pisania tego tekstu, jak odnotowano na Minghui.org, całkowita liczba udokumentowanych zgonów praktykujących Falun Gong z powodu prześladowań, od czasu ich rozpoczęcia w lipcu 1999 roku, sięgnęła 5032, Uważa się, że rzeczywista liczba zabitych za praktykowanie Falun Gong jest wielokrotnie większa, co odzwierciedla powszechne trudności w uzyskaniu szczegółowych informacji na ten temat, w tym o niezliczonych ofiarach przeznaczonych do grabieży organów.

Zgodnie z informacjami zarejestrowanymi przez sieć dziennikarzy obywatelskich Minghui.org, a następnie przekazanymi za granicę, co najmniej 114 z tych przypadków miało miejsce w 2023 roku,. Oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach liczba ta wzrośnie, biorąc pod uwagę typowe opóźnienie w raportowaniu spowodowane ścisłą cenzurą KPCh wobec takich informacji. Zgony miały miejsce w 21 różnych prowincjach, gminach lub regionach autonomicznych. Prowincje z największą liczbą zgonów to Jilin – 14, Liaoning – 12 i Hubei – 12.

Wśród praktykujących, którzy zmarli w 2023 roku z powodu prześladowań ze strony KPCh, znaleźli się nauczyciele, lekarze i handlowcy. Spośród zmarłych praktykujących, których płeć jest znana, 40 było mężczyznami, a 74 kobietami. Ich wiek wahał się od 31 do 93 lat. Najmłodszym praktykującym był 31-letni Jiang Yong, który po aresztowaniu w czerwcu 2021 roku odbywał karę 8,5 roku więzienia w prowincji Jilin za „próbę obalenia władzy państwowej”. Personel więzienia Changchun City Gongzhuling torturował pana Jianga, gdy ten prowadził strajk głodowy i odrzucił prośby członków rodziny o zwolnienie warunkowe. Zmarł w szpitalu policji miejskiej w Changchun 23 stycznia, incydent ten został również zgłoszony przez obywatelską sieć obrony praw człowieka Weiquanwang.

Oprócz tych udokumentowanych zgonów, nadal istnieją uzasadnione obawy, że więźniowie sumienia, praktykujący Falun Gong, są celem grabieży organów, przymusowego mordowania, aby napędzać kwitnący chiński przemysł przeszczepów narządów. Oprócz opublikowanych w 2022 roku badań medycznych, w 2023 roku nadal pojawiały się przypadki przymusowych i podejrzanych testów medycznych robionych zatrzymanym praktykującym, co jest dobrze udokumentowanym prekursorem do dalszej grabieży narządów. Zatrzymani praktykujący zgłaszali pobieranie od nich próbek śliny i krwi, a także poddawaniu ich skanom tęczówki, elektrokardiogramom i prześwietleniom. Na przykład, po tym, jak policja w prowincji Guangdong aresztowała 56-letnią panią Yu Mei, personel medyczny w szpitalu okręgowym Chikan pobrał jej próbki krwi i zmusił do wykonania elektrokardiogramu i zdjęć rentgenowskich. Pani Yu nie miała żadnych schorzeń, co wzmacniało podejrzenia, że badania były formą wstępnego badania jej pod kątem potencjalnego „dobrowolnego” dawcy narządów w ramach szeroko zakrojonego programu KPCh grabieży organów.

5. Represje KPCh są wymierzone w praktykujących Falun Gong za granicą, nawet gdy demokratyczne rządy krajów ich pobytu reagują na to coraz surowiej

Ściganie praktykujących Falun Gong przez KPCh wykracza daleko poza granice Chin. W 2021 roku Freedom House odkrył, że chiński reżim angażuje się w „najbardziej wyrafinowaną, globalną i wszechstronną kampanię międzynarodowych represji na świecie”, a wśród jego celów są praktykujący Falun Gong. Rzeczywiście, partia i jej pełnomocnicy od ponad dwudziestu lat prowadzą kampanię ponadnarodowych represji przeciwko Falun Gong, rozszerzając i udoskonalając taktykę, mechanizmy i aparat, które dziś są skierowane wobec znacznie szerszego grona społeczności ofiar.

Takie ataki były kontynuowane w 2023 roku, przy czym wyróżniały się tu trzy kluczowe wymiary.

* Po pierwsze, wspierani przez reżim lub oszukani przez jego propagandę Chińczycy angażowali się w fizyczne i werbalne ataki na praktykujących Falun Gong, którzy organizowali pokojowe protesty przeciwko KPCh i jej kampanii prześladowczej. W Brukseli pewna kobieta znęcała się werbalnie nad praktykującymi do tego stopnia, że policja uznała ją za niezrównoważoną psychicznie. Podczas listopadowej wizyty Xi Jinpinga w San Francisco na Szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), Chińczycy, którzy prawdopodobnie zostali opłaceni przez reżim, zaroili się przed transparentami Falun Gong z ogromnymi chińskimi flagami narodowymi, a co najmniej jeden młody mężczyzna próbował zerwać transparent Falun Dafa. Również w 2023 roku, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii co najmniej pięć osób zostało oskarżonych o fizyczną napaść na praktykujących Falun Gong, którzy podnosili świadomość na temat prześladowań lub krytykowali KPCh. Kilka spraw zakończyło się przeprosinami, zapłaceniem grzywny lub wymierzeniem przez organy sądowe innej kary.

* Po drugie, konta na Twitterze i strony internetowe non-profit zaangażowane w dokumentowanie i publikowanie informacji o prześladowaniach Falun Gong przez KPCh były przedmiotem skoordynowanych ataków trolli lub cyberataków typu „odmowa usługi”, co dość często przydarzało się przy publikowaniu szczególnie mocnych raportów.

* Po trzecie, KPCh nadal atakuje Shen Yun Performing Arts, amerykańską organizację non-profit, prowadząc agresywną globalną kampanię mającą na celu zmuszenie teatrów i miast do nie organizowania jej przedstawień, kierując jednocześnie do społeczeństwa wielowarstwową kampanię dezinformacyjną. Wewnętrzne dokumenty KPCh wymieniają te działania jako „ważną część … walki z Falun Gong”. W niedawnym raporcie na temat dążeń reżimu do powstrzymania Shen Yun, Centrum Informacyjne Falun Dafa przeanalizowało 135 incydentów w 38 krajach, w których doszło do nękania, sabotażu, dezinformacji i fizycznych ataków ze strony chińskich urzędników i ich pełnomocników, które od 2007 roku były wymierzone w Shen Yun; komplet danych obejmował osiem incydentów, które miały miejsce w 2023 roku, w szczególności na Dominikanie i w Korei Południowej. Co więcej, w ciągu roku ośrodki szkoleniowe Shen Yun w Nowym Jorku doświadczyły aktów wandalizmu, częstego szpiegowania za pomocą dronów, błahych procesów sądowych i gróźb potencjalnej przemocy z użyciem broni.

Jakkolwiek godne uwagi były ataki na Falun Gong za granicą, zdecydowane działania podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat przez demokratyczne rządy w celu ujawnienia i ukarania tych ataków, również były znaczące. W 2023 r. rząd USA aresztował łącznie czterech podejrzanych chińskich agentów za współudział w międzynarodowej kampanii represji KPCh przeciwko Falun Gong w Stanach Zjednoczonych. W najbardziej godnym uwagi incydencie, dwóch mężczyzn zostało w maju 2023 roku aresztowanych za próbę przekupienia urzędnika IRS, aby odebrał zwolnienie z podatku organizacji pozarządowej związanej z Falun Gong. Najprawdopodobniej chodziło o Shen Yun Performing Arts. Jak się okazało, domniemany urzędnik urzędu skarbowego, był w rzeczywistości tajnym agentem FBI.

Jednak opór wobec ponadnarodowych prześladowań KPCh często przybiera bardziej przyziemne formy. Powyższy raport badawczy opublikowany w tym miesiącu wykazał, że od 2007 roku,w 43 incydentach w 19 krajach, lokalni dyrektorzy teatrów i urzędnicy rządowi odrzucili próby chińskich dyplomatów, aby oczernić Falun Gong i doprowadzić do odwołania przedstawień Shen Yun. Działo się tak pomimo faktu, że przedstawiciele KPCh stosowali zastraszanie, przymus ekonomiczny i inne agresywne taktyki.

6. W Chinach kwitnie sprzeciw, a międzynarodowe rzecznictwo odnosi zwycięstwa

Pomimo ogromnych inwestycji KPCh mających na celu zmiażdżenie tej praktyki, Falun Gong przetrwa – a nawet rozkwitnie – w Chinach i na całym świecie, przynosząc dziesiątkom milionów ludzi zdrowie, nadzieję i spokój ducha. W Chinach prawnicy zajmujący się prawami człowieka odważnie reprezentują klientów Falun Gong, koledzy w pracy okazują im życzliwość, a nawet niektórzy policjanci okazują im współczucie. Na całym świecie zwykli obywatele i przywódcy rządowi potępiają prześladowania i nakładają sankcje na chińskich urzędników. Chociaż główna grupa praktykujących znajduje się w Chinach, obecnie Falun Gong jest praktykowane w ponad 100 krajach, w tym przez wielu nie-Chińczyków, w państwach takich jak Togo, Izrael, Francja czy Indie.

Miliony praktykujących Falun Gong w całych Chinach nadal drukują w podziemiu ulotki i rozpowszechniają je, rozwieszają banery przeciwstawiające się propagandzie KPCh i ujawniające nadużycia, dyskretnie rozmawiają ze znajomymi i dzielą się narzędziami do omijania tak zwanej „Wielkiej Zapory Ogniowej”, aby współobywatele mogli uzyskać dostęp do nieocenzurowanych informacji o Falun Gong i innych zabronionych tematach.

Praktykujący za granicą dzwonią na policję, do prokuratorów i sędziów, nakłaniając ich, by nie brali udziału w prześladowaniach i informując ich o zagranicznych sankcjach nałożonych na wyższych urzędników. Oni i inni wprowadzają pojęcie Tuidang, czyli „wypisanie się z KPCh”, co jest odniesieniem do wyrzeczenia się (często pod pseudonimem) przynależności do Partii, jej Ligi Młodzieży lub Młodych Pionierów. Wysiłki te przynoszą rezultaty. Setki milionów Chińczyków opublikowało oświadczenie Tuidang, dystansując się od KPCh i jej brutalności. Doniesienia z Chin zawierają czasem relacje sędziów lub funkcjonariuszy policji wyrażających współczucie dla praktykujących i niechęć do ich krzywdzenia. Czasami odnoszą się oni do telefonów z zagranicy, które zmieniły ich pogląd na tę praktykę.

Również i na całym świecie krewni osób przetrzymywanych w Chinach podnoszą świadomość, opowiadają się za ich uwolnieniem i często uzyskują poparcie wybranych reprezentantów i zagranicznych rządów. W 2023 roku członkowie Kongresu USA zorganizowali w Kongresie m.in. briefing na którym podkreślono trudną sytuację tych rodzin. Wielu reprezentantów napisało do Departamentu Stanu USA, wzywając go do poruszenia spraw swoich wyborców z chińskimi odpowiednikami, a były włoski wysoki urzędnik opublikował artykuł wzywający do uwolnienia przetrzymywanego w Chinach krewnego mieszkańca Europy. Co najmniej jeden taki przypadek zakończył się szczęśliwie w 2023 roku, kiedy Yolanda Yao spotkała się z rodzicami w Kalifornii. Starsza para była więziona w Chinach od 2015 do 2020 roku za posiadanie materiałów i kalendarzy dotyczących Falun Gong i prześladowań. Uciekli z kraju po tym, jak po uwolnieniu spotkali się z dalszymi intensywnymi prześladowaniami.

W szerszym ujęciu, ciała ustawodawcze obradują i przyjmują rezolucje oraz ustawodawstwo mające na celu zakończenie prześladowań Falun Gong. Kilka miast na Tajwanie, w tym Tajpej, Tainan i Kaohsiung, przyjęło rezolucje podnoszące świadomość na temat grabieży organów od więźniów Falun Gong i wzywające do podjęcia działań zniechęcających pacjentów do podróżowania do Chin w celu przeszczepu.

W 2023 roku, w Stanach Zjednoczonych wprowadzono dwa akty prawa krajowego. Wprowadzona do obrad w lutym ponadpartyjna ustawa Stop Przymusowej Grabieży Organów, została przyjęta przez Izbę Reprezentantów 27 marca stosunkiem głosów 413 do 2. Senacki projekt ustawy towarzyszącej czeka na rozpatrzenie w Komisji Spraw Zagranicznych. Ponadpartyjna Ustawa o Ochronie Falun Gong, ponownie wprowadzona pod obrady w czerwcu 2023 roku, zyskała 17 współsponsorów i oczekuje na głosowanie w Izbie Reprezentantów. Jeśli obie ustawy zostaną przyjęte, nałożą sankcje na sprawców (osoby i podmioty) zaangażowanych w przymusową grabież organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia.

Na poziomie stanowym, 1 września wszedł w życie dwuizbowy, ponadpartyjny akt uchwalony przez legislaturę Teksasu, który ma na celu zakończenie dopłat z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego do przeszczepów narządów w krajach, o których wiadomo, że przymusowo pobierają narządy, w tym w Chinach. Rzeczywiście, ustawa potwierdza, że „organy mogły [w Chinach] zostać pobrane od setek tysięcy uwięzionych ludzi, głównie praktykujących Falun Gong”. Ustawa została podpisana 18 czerwca i jest pierwszą ustawą w Stanach Zjednoczonych, która wprowadza środki zapobiegające współudziałowi w tym przestępstwie przez amerykańskich pacjentów.

Co przyniesie 2024 rok?

20 lipca 2024 roku minie 25 lat od czasu, gdy Jiang Zemin i KPCh rozpoczęli brutalną kampanię mającą na celu zniszczenie Falun Gong. Wtedy Jiang wezwał do wykorzenienia Falun Gong w ciągu trzech miesięcy. Nigdy nie spodziewał się, że w obliczu napaści reżimu ta grupa wyznaniowa przetrwa i przetrwa nawet jego własne życie. Najwyraźniej się pomylił.

W miarę jak aparat bezpieczeństwa KPCh zbliża się do tej rocznicy, pogodził się z tą porażką w jedyny znany sobie sposób – nie przyznając się do błędów, a poprzez dalsze intensyfikowanie represji. Co więcej, w miarę jak reżim stara się przeciwdziałać oddolnym wysiłkom edukowania społeczeństwa przez praktykujących Falun Gong, reżim ten ponownie skupia się na rozpowszechnianiu kłamstw i dezinformacji na temat tej duchowej praktyki i założonych przez praktykujących i odnoszących sukcesy podmiotów, takich jak Shen Yun Performing Arts. Dzieje się tak zarówno w Chinach, jak i poza nimi.

W nadchodzącym roku obserwatorzy powinni wypatrywać na oficjalnych stronach internetowych chińskiego rządu nowych dyrektyw, które wzywają do czujności i zwiększenia monitorowania lokalnych praktykujących Falun Gong przed 25. rocznicą rozpoczęcia prześladowań przypadającą w lipcu tego roku, a także rocznicą Pokojowego Apelu w Pekinie z kwietnia 1999 roku. W miarę, jak w Chinach pojawiają się najświeższe wiadomości, należy również zwrócić uwagę na ataki na praktykujących Falun Gong, którzy są celem ataków jedynie za dzielenie się nieocenzurowanymi informacjami, w tym na tematy nie związane z prześladowaniami, jak to miało miejsce w szczytowym momencie pandemii COVID-19.

Poza granicami Chin należy wypatrywać odnowionych i wyrafinowanych wysiłków mających na celu rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń na temat wierzeń Falun Gong i społeczności praktykujących, w tym poprzez wykorzystanie fałszywego wizerunku generowanego przez sztuczną inteligencję (AI), fałszywych kont w mediach społecznościowych, płatnych wstawek lub wprowadzających w błąd doniesień w zachodnich mediach głównego nurtu.

Z bardziej pozytywnej strony, obserwujemy urzędników państwowych i inne prominentne osoby na całym świecie, które ciągle sprzeciwiają się wysiłkom reżimu zmierzającym do uciszenia poparcia dla Falun Gong. W miarę jak zbliża się 25. rocznica prześladowań, należy spodziewać się dodatkowych wyrazów solidarności z prześladowanymi praktykującymi, ścigania agentów KPCh zaangażowanych w międzynarodowe represje oraz przesłuchań lub inicjatyw legislacyjnych mających na celu podniesienie świadomości na temat trudnej sytuacji praktykujących Falun Gong i złagodzenie ich cierpień.

Z tej perspektywy rok 2024 rozpoczął się już mocnym akcentem. 18 stycznia Parlament Unii Europejskiej przyjął bezprecedensową rezolucję skupiającą się wyłącznie na Falun Gong. Wezwano w nim do zaprzestania prześladowań, nałożenia sankcji na urzędników KPCh odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka oraz uwolnienia Ding Yuande, ojca mieszkańca Niemiec.

Oby reszta 2024 roku przyniosła więcej dobrych wiadomości!

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net w dniu 29.01.2024 r.

Loading