Nasza misja

Centrum Informacyjne Falun Dafa jest zarówno biurem prasowym Falun Gong jak i głównym źródłem informacji na temat łamania praw człowieka, jakich doznają praktykujący Falun Gong z rąk chińskiego komunistycznego reżimu.

Cel naszej pracy i efekt jaki zamierzamy uzyskać jest następujący:

  • Dokumentowanie naruszeń praw człowieka dotyczących Falun Gong w Chinach, jak też taktyk przymusu i zastraszania stosowanych przez państwo chińskie wobec Falun Gong w innych częściach świata
  • Rozpowszechnianie tego rodzaju informacji wśród wszystkich odpowiednich podmiotów, w tym mediów, rządów, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i instytucji edukacyjnych
  • Służenie jako źródło informacji dla dziennikarzy, badaczy, naukowców i pedagogów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Falun Gong i trudnej sytuacji praktykujących w Chinach
  • Monitorowanie i analizowanie wiadomości oraz reprezentowanie Falun Gong w prasie, a także katalogowanie i organizowanie kluczowych reportaży
  • Zapewnienie, żeby głos praktykujących Falun Gong był reprezentowany przed dziennikarzami i organizacjami medialnymi w sposób oficjalny i jasny
  • Obrona praw wyznawców Falun Gong w Chinach, szczególnie w mających wciąż miejsce sytuacjach odmawiania im reprezentacji prawnej czy uczciwych procesów
  • Wspieranie oddolnych działań związanych z Falun Gong takich jak produkowanie ulotek informacyjnych i filmów dokumentalnych.

Centrum Informacyjne Falun Dafa nie stara się promować nauk ani praktyki Falun Gong. Wszelkie ich przedstawienie na tej stronie służą celom informacyjnym i głównie poprawieniu błędnych przekonań powstałych w wyniku fałszywej propagandy rozpowszechnianej przez chińskie władze komunistyczne.

Loading