Artykuł założyciela Falun Gong pana Li Hongzhi pt. „Dlaczego Stwórca chce ocalać wszelkie istoty”

Uwaga redaktora: Poniżej przedstawiamy rzadki, dostępny publicznie artykuł założyciela Falun Gong, pana Li Hongzhi, który został przekazany Centrum Informacyjnemu Falun Dafa w celu przedstawienia go Czytelnikom. Pan Li otrzymał wiele nagród za inspirowanie zwolenników praktyki w Chinach do pokojowej postawy wobec często brutalnych prześladowań prowadzonych przez aparat państwowy. Był także czterokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.


Dlaczego Stwórca chce ocalać wszelkie istoty

Dlaczego Stwórca chce ocalać wszelkie istoty! Ponieważ Stwórca miłuje i kocha wszelkie istoty! Przecież to On dał im życie.

Kiedy Niebo znajdowało się w ostatnim okresie swojego żywota Formowania się-Stabilizowania-Degenerowania-Rozpadania, Stwórca kreował i budował Świat Trzech Sfer. Planował i wdrażał dla istot przeróżne formy ocalania i możliwości. Kształcił, utwierdzał i fundamentował ludzką kulturę, sposoby myślenia i postępowania. To wszystko zajęło Stwórcy dwieście milionów lat. Poza tym Stwórca przejmuje własnym boskim ciałem dużo karmy należącej do wszystkich istot, pomagając w jej zmniejszeniu i rozwiązaniu! Dla sprawy ocalania istot Stwórca poświęcił się niemal całkowicie. Oddał wszystko i całego siebie.

Aby zapewnić ludziom spełnienie standardu wymaganego przez bogów w momencie rozpoczęcia ocalania istot w ostatnim okresie całego wszechświata, w ciągu minionych dwustu milionów lat, Stwórca reinkarnował się na Ziemi w niezliczonych, wielu osobach w tym samym czasie i położył podwaliny pod kulturę ludzkości. Pielęgnował i podtrzymywał ludzkie wartości moralne. Właśnie tak, na przestrzeni rozciągających się mozolnie długich lat historii, istoty żyły w reinkarnacji. Raz za razem, z oczekiwaniem przez tysiące, miliony lat, powoli i stopniowo w ciała istot (różnych narodowości) zostały wszczepione nici wszelkiego rodzaju i bliskich, i rodzinnych powiązań ze Stwórcą. Dlatego też Stwórca bardzo kocha ludzi na całym świecie. Dla zapewnienia sukcesu w ocaleniu istot w ostatnim okresie wszechświata, jeśli dane życie nie posiada takiego rodzaju powiązania ze Stwórcą, nie ma prawa zostać człowiekiem w tym momencie. Obecnie wszelkie istoty posiadające ludzkie ciało są już Jego ludźmi, włączając w to bogów, w których wierzą ludzie na świecie. W rzeczywistości są oni ludźmi powiązanymi ze Stwórcą. Bogowie przybierając postać człowieka, nauczają ludzi na świecie zasad boskich i działają zgodnie z Jego poleceniami. Wszystko miało jeden cel, bowiem ci bogowie posiadający ciała człowieka ustanowili kulturę o bogu, w ten sposób pomagają Stwórcy w przedsięwzięciu ostatecznego ocalania ludzkości. Wszystkie prawe religie mają za zadanie, by ludzie zachowali moralność ludzką w oczekiwaniu na ostateczne ocalenie ze strony samego Stwórcy. Jeśli chodzi o Stwórcę, ma On prawo do tego, by miłować i kochać swoich ludzi. Z pewnością bardziej miłuje tych, których uważa za godnych miłości. To jest Jego prawo, nikt nie może w Jego prawo ingerować! To jest najcenniejsza łaska i dar, którą On obdarza istoty!

Stwórca jest Panem wszystkich bogów w Niebie, jest Kreatorem władcy wszystkich władców, króla wszystkich królów. Włada wszelkimi istotami, także wszystkimi ludźmi, bogami i rzeczami w Świecie Trzech Sfer, który On sam stworzył. Jego miłość jest łaską nieporównywalnie wzniosłą i świętą dla istoty! Człowiek, który spotka Jego miłość, jest w największym szczęściu, chwale i zaszczycie.

Nauczyciel Li Hongzhi
17 kwietnia 2023 r.

Poniższy artykuł został przetłumaczony z języka chińskiego.

Loading