Personel

Centrum Informacji Falun Dafa ma siedzibę w Nowym Jorku i jest prowadzone przez zespół oddanych i dobrze poinformowanych wolontariuszy. Praca organizacji jest możliwa dzięki posiadaniu przez personel szerokiego zakresu wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego. Centrum skupia osoby z różnym wykształceniem – od osób zajmujących się badaniami nad prawami człowieka po osoby specjalizujące się w rzecznictwie rządowym; od zarządzania mediami po tłumaczenia; od historii myśli po technologię informacyjną.

W skład personelu Centrum wchodzą:

  • Levi Browde, Dyrektor Wykonawczy
  • Erping Zhang, Rzecznik prasowy/dyrektor ds. rządu i rzecznictwa
  • Larry Liu Ph.D, Zastępca dyrektora ds. rządowych i rzecznictwa
  • Gail Rachlin, Rzecznik prasowy/Dyrektor ds. mediów i komunikacji
  • Joel Chipkar, Zastępca dyrektora ds. mediów i komunikacji
  • Ben Maloney, Dyrektor ds. treści cyfrowych
  • Scott Chinn, Dyrektor ds. wspólnotowych
  • Emily Myers, Redaktor naczelna

Kluczowym elementem działalności Centrum jest rozległa sieć etnicznych Chińczyków, którzy badają, kompilują, analizują i weryfikują relacje z pierwszej ręki i inne dowody z wewnątrz Chin dotyczące łamania praw człowieka. Osoby te, których tożsamości nie podajemy do wiadomości publicznej ze względu na bezpieczeństwo ich samych i ich rodzin, mieszkają w Ameryce Północnej, Europie, Australii i całej Azji Wschodniej.

Loading