Statystyki i dowody

Przez wiele lat Komunistyczna Partia Chin (KPCh) klasyfikowała wszelkie informacje o łamaniu praw człowieka wobec osób praktykujących Falun Gong jako „tajemnice państwowe”. Dlatego zajmowanie się tym temat było niebezpieczne. Rzeczywiście, wielu badaczy padło ofiarami bezprawnego uwięzienia i tortur.

KPCh wykorzystywała również wpływy polityczne i finansowe na całym świecie, aby zamykać dziennikarzom usta i rozpowszechniać fałszywe narracje o Falun Gong.

Efekt?

Ta systematyczna kampania uprowadzeń, tortur i uśmiercania wymierzona w dziesiątki milionów Chińczyków pozostaje w dużej mierze niewidoczna.

Jednak po zebraniu raportów ONZ, rządu USA, organizacji praw człowieka i wartościowych artykułów z kategorii dziennikarstwa śledczego, wyraźnie ukazał się rzeczywisty zakres, jak i skala tej kampanii prześladowań.

Poniżej wymienione są główne wskaźniki, które oddają wielkość tego kryzysu praw człowieka.

Jakie jest źródło materiału dowodowego?

Nasze udokumentowane przypadki, statystyki i analizy opierają się na raportach z wysokiej jakości źródeł. Przyjrzyjmy się bliżej pięciu najbardziej znanym źródłom…

Loading