W latach 90. osoby wykonujące medytacyjne ćwiczenia qigong Falun Gong były stałym elementem parków w całych Chinach. Dziś kampania Komunistycznej Partii Chin przeciwko Falun Gong pozostaje jednym z największych i najpoważniejszych przypadków prześladowań religijnych na świecie.

Kampania ta napędziła rozwój i rosnące wyrafinowanie krajowego aparatu bezpieczeństwa i cenzury, podważając jednocześnie wiele innych praw, jak i priorytetów w rządzeniu – takich jak na przykład budowy rządów prawa. Równie ważnym elementem historii współczesnych Chin jest wytrzymałość praktykujących Falun Gong na taką presję i ich sukcesy w przeciwdziałaniu prześladowaniom.

Niezależna dokumentacja

W ciągu ostatnich dwudziestu lat wiele międzynarodowych grup praw człowieka, dziennikarzy śledczych, chińskich prawników, sprawozdawców Organizacji Narodów Zjednoczonych i raportów rządowych Stanów Zjednoczonych niezależnie udokumentowało i opisało systematyczne łamanie praw człowieka – w tym tortury i śmierć w areszcie – których doświadczali ci, którzy praktykowali Falun Gong w Chinach. Poniżej, dla celów informacyjnych, znajduje się mała próbka takich wypowiedzi wraz z odpowiednimi linkami do innych stron na tej witrynie, które zawierają bardziej rozbudowane opracowania.

Amnesty International

„Praktykujący Falun Gong nadal są poddawani prześladowaniom, arbitralnym zatrzymaniom, niesprawiedliwym procesom i torturom, oraz innym formom maltretowania” – raport Amnesty International, 2018 r.

Freedom House

 „Praktykujący Falun Gong w całych Chinach poddawani są szeroko zakrojonej inwigilacji, arbitralnym zatrzymaniom, więzieniom i torturom oraz narażeni są na wysokie ryzyko egzekucji pozasądowych. Dostępne dowody sugerują, że przymusowe pobieranie narządów od więźniów Falun Gong – aby je sprzedać i wykorzystać przy transplantacjach – miało miejsce na wielką skalę i może mieć dalej miejsce”. – raport organizacji Freedom House, 2017 r.

China Tribunal (pol. Trybunał dla Chin)

„Członkowie Trybunału są pewni – jednogłośnie i ponad wszelką wątpliwość – że w Chinach od długiego czasu praktykuje się przymusowe pobieranie organów od więźniów sumienia, co wiąże się z bardzo znaczną liczbą ofiar. [Zbrodnia] przymusowej grabieży organów miała miejsce w całych Chinach od lat na znaczną skalę, a praktykujący Falun Gong byli jednym – i prawdopodobnie głównym – źródłem zaopatrzenia w narządy” – ostateczny wyrok Trybunału dla Chin (ang. Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China, pol. Niezależny Trybunał w sprawie Grabieży Organów od Więźniów Sumienia w Chinach), 2019 r.

Strona Trybunału dla Chin

Human Rights Watch

„W lutym 2017 roku pekińska policja zatrzymała Sun Qian, bizneswoman i obywatelkę Kanady… Sun jest praktykującą Falun Gong…. Według doniesień, Sun została opryskana gazem pieprzowym, zakuta w kajdanki na nogach i pozbawiona snu” – sprawozdanie Human Rights Watch, 2018 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

„Więźniarki [z Obozu Pracy dla Kobiet w Pekinie] […] oświadczyły, że praktykujące Falun Gong, które po sześciu miesiącach aresztu nie wyrzekły się swoich przekonań, były umieszczane w sekcji intensywnego szkolenia, dopóki nie zostaną „zreformowane”. Praktykujące Falun Gong wcześniej przetrzymywane w tym ośrodku wspominały, że sekcję tę nazywać by trzeba „Sekcją Intensywnych Tortur” – specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur Manfred Novak, 2005 r.

China Human Rights Defenders

Chinese Human Rights Defenders to niewielka pozarządowa organizacja z siedzibą w Hongkongu, która jest stosunkowo nowym podmiotem w dziedzinie monitorowania praw człowieka w Chinach, ponieważ działalność rozpoczęła pod koniec 2005 roku. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci informatorów i działaczy w całych Chinach szybko zyskała reputację wiarygodnego źródła informacji o rozwoju sytuacji w kraju.

Chińscy prawnicy zajmujący się obroną praw człowieka

„Przypadki prześladowań praktykujących Falun Gong w całym kraju ostatnio wyraźnie wzrosły i myślę, że to zasługuje na uwagę. Broniłem ponad 20 spraw dotyczących praktykujących Falun Gong. Tortury fizyczne były dość powszechne. Po aresztowaniu byli często bici aż do paraliżu lub [śmierci]” – wybitny chiński prawnik Jiang Tianyong, skazany później za działalność na rzecz obrony praw człowieka, 2009 r.

Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin (ang. U.S. Congressional-Executive Commission on China, CECC)

„Władze nadal zatrzymują praktykujących Falun Gong i poddają ich surowemu traktowaniu. Organizacje obrony praw człowieka i praktykujący Falun Gong udokumentowali stosowanie wobec aresztowanych praktykujących przymusu i przemocy, w tym przemocy fizycznej, przymusowe podawanie narkotyków, pozbawianie snu i inne formy tortur” – raport roczny CECC, 2018 r.

International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC)

International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) to koalicja prawników, naukowców, etyków, lekarzy, badaczy i obrońców praw człowieka, której celem jest położenie kresu grabieży organów w Chinach. Wśród członków komitetu doradczego są były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Edward McMillan-Scott, były kanadyjski Sekretarz Stanu ds. regionu Azji i Pacyfiku David Kilgour, były chirurg z Chin, który został zmuszony do usunięcia ludzkich narządów od żywego więźnia – Enver Tohti.

„To, co próbujemy zrobić, to skłonić partyjne państwo i jego rząd w Pekinie, do zaprzestania zabijania własnych ludzi dla ich organów” — David Kilgour, były kanadyjski Sekretarz Stanu ds. regionu Azji i Pacyfiku

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, pol. Lekarze przeciwko Grabieży Organów)

Doctors Against Forced Organ Harvesting ma na celu dostarczenie społeczności medycznej i społeczeństwu obiektywnych wyników nieetycznych i nielegalnych praktyk grabieży organów, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Przymusowe pobranie narządów, pobranie narządów od dawcy, bez uzyskania uprzedniej niewymuszonej, dobrowolnej zgody, jest uważane za zbrodnię przeciwko ludzkości, a także za zagrożenie dla nauk medycznych w ogóle. DAFOH jest organizacją niezależną, założoną przez lekarzy, aby ochotniczo służyć środowisku medycznemu, jak i społeczeństwu.

Loading

Następny artykuł