Nowy raport: Pekin atakuje Shen Yun w globalnej kampanii uciszania i oczerniania

Wykonawcy Shen Yun i lokalny prezenter organizują konferencję prasową na schodach teatru Korean Broadcasting Corporation po tym, jak w 2016 roku z powodu nacisków ze strony chińskiej ambasady w Seulu, w ostatniej chwili odwołano występy. (fot. dzięki uprzejmości Shen Yun Performing Arts)

Wykonawcy Shen Yun i lokalny prezenter organizują konferencję prasową na schodach teatru Korean Broadcasting Corporation po tym, jak w 2016 roku z powodu nacisków ze strony chińskiej ambasady w Seulu, w ostatniej chwili odwołano występy. (fot. dzięki uprzejmości Shen Yun Performing Arts)

Zgodnie z dokumentem opublikowanym dzisiaj przez Centrum Informacyjne Falun Dafa, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) – jak dotąd udokumentowano – wzięła na celownik Shen Yun Performing Arts, amerykańską organizację non-profit, która doświadcza najbardziej agresywnej globalnej kampanii cenzury artystycznej prowadzonej przez Pekin. Działania te mają kluczowe znaczenie dla szerszych, ponadnarodowych represji reżimu wymierzonych w praktykujących Falun Gong, ich pokojowy aktywizm i ich zwolenników na całym świecie.

Raport analizuje ponad 130 udokumentowanych przypadków nękania, sabotażu, dezinformacji i fizycznych ataków ze strony chińskich urzędników lub ich pełnomocników wymierzonych w Shen Yun, które od 2007 roku miały miejsce w 38 krajach – w tym w Stanach Zjednoczonych. Wewnętrzne partyjne dokumenty  ujawniają, że władze centralne wydają dyrektywy, które uznają tłumienie Shen Yun za „ważną część … walki z Falun Gong”, podczas gdy niżsi rangą funkcjonariusze służb bezpieczeństwa nakazują „rozprawienie się” z tą grupą.  

Rzeczywiście, na czele kampanii sabotażu Shen Yun znajduje się chiński personel dyplomatyczny w ambasadach i konsulatach ChRL na całym świecie, który używa dezinformacji, przymusu ekonomicznego i innych gróźb, aby wywrzeć presję na lokalne teatry i rządy, aby nie zezwalały na występy Shen Yun. Już sama skala tego wysiłku dyplomatycznego – widoczna w 81 ze 135 udokumentowanych przypadków ingerencji – pokazuje centralnie kierowany i zakrojony na szeroką skalę charakter kampanii Pekinu. 

KPCh spędziła prawie 25 lat próbując wykorzenić i demonizować Falun Gong, a jeszcze dłużej niszcząc tradycyjną kulturę Chin. „Wszystkie te wysiłki potrafią zostać zniweczone przez występ Shen Yun, który prezentuje autentyczną chińską kulturę, światowej klasy kunszt utalentowanych praktykujących Falun Gong oraz historie o śmiertelnych prześladowaniach religijnych KPCh” – mówi Levi Browde, dyrektor wykonawczy Centrum Informacyjnego Falun Dafa i jeden z autorów raportu. 

„KPCh nie może znieść ujawniania swoich zbrodni lub podważania kłamstw na temat Falun Gong, więc odpowiada bezprecedensową kampanią przymusu ekonomicznego, fałszywych e-maili, dezinformacji w Internecie, a nawet przemocy fizycznej” – mówi Browde. „W tym procesie, krucjata reżimu mająca na celu powstrzymanie Shen Yun, jest również testem na to, jak dobrze Stany Zjednoczone i ich demokratyczni sojusznicy są w stanie chronić wolność słowa przed autorytarną manipulacją KPCh”.

17-stronicowy dokument, zatytułowany „Zakłócenia dyplomatyczne i dezinformacja: globalne dążenie Pekinu do powstrzymania Shen Yun” opiera się na istniejącej dokumentacji, relacjach z pierwszej ręki wykonawców Shen Yun, chińskich dokumentach rządowych, doniesieniach prasowych i raportach rządu USA. Jest to pierwsza analiza zakresu, skali i taktyki tej globalnej kampanii cenzury artystycznej KPCh. Analizuje również jego wpływ, ocenia reakcje państw demokratycznych i przedstawia zalecenia dotyczące dalszych działań rządu USA.

Dokument przedstawia pełne spektrum taktyk stosowanych przez reżim KPCh i jego popleczników w dziesiątkach krajów, w celu sparaliżowania Shen Yun. Należą do nich: grożenie teatrom i urzędnikom państwowym represjami ekonomicznymi, sabotowanie pojazdów przewożących wykonawców Shen Yun, grożenie lub więzienie krewnych wykonawców w Chinach oraz organizowanie protestów pro-pekińskich grup chińskiej diaspory przed miejscami występów.

Kluczowe dla chińskich oficjalnych wysiłków zmierzających do ograniczenia możliwości występów Shen Yun i podważenia poparcia wśród dyrektorów teatrów, lokalnych urzędników i potencjalnych widzów było również szerzenie dezinformacji i demonizowanie propagandy na temat Shen Yun i Falun Gong. Oprócz tego, że chińscy dyplomaci przekazywali kłamstwa bezpośrednio do teatrów i przywódców rządowych lub pośrednio za pośrednictwem zachodnich firm medialnych, to skoordynowane kampanie telefoniczne i w mediach społecznościowych  rozpowszechniały fałszywe ostrzeżenia o tym, że Shen Yun pochodzi z Chin i jest roznosicielem COVID-19.

Skupienie się na Stanach Zjednoczonych

Biorąc pod uwagę, że Shen Yun ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i co roku występuje w dziesiątkach amerykańskich miast, kraj ten jest głównym celem działań reżimu. Tak więc 36 ze 135 udokumentowanych incydentów wymierzonych w Shen Yun miało miejsce w Stanach Zjednoczonych – więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Oprócz chińskich dyplomatów wywierających presję na teatry, artyści Shen Yun w Stanach Zjednoczonych padali ofiarą cyberataków, uszkodzeniom pojazdów i włamań. Centrum szkoleniowe Shen Yun w Nowym Jorku spotkało się z aktami wandalizmu, inwigilacji, niepoważnych procesów sądowych i szerzących kłamstwa lokalnych kampanii w mediach społecznościowych.

Po jednym z najbardziej bezczelnych planów KPCh, Federalne Biuro Śledcze (FBI) aresztowało w maju 2023 roku dwóch Chińczyków, którzy zostali przyłapani na próbie przekupienia amerykańskiego urzędnika federalnego, w celu „doprowadzenia do upadku” Shen Yun.

Wpływ Pekinu kontra demokratyczny odpór

W co najmniej 25 znanych przypadkach chińskie naciski dyplomatyczne lub inne bodźce kreowane przez Pekin rzeczywiście zdołały zapobiec występom Shen Yun – w tym poprzez doprowadzenie do ich odwołania w ostatniej chwili – w krajach tak różnych jak Grecja, Mołdawia, Ekwador i Malezja.

Korea Południowa jest od dawna głównym teatrem działań KPCh w zakresie ingerencji w występy Shen Yun, o czym świadczy fakt, że miały tam miejsce 19 ze 135 udokumentowanych incydentów.  Z biegiem czasu presja reżimu wydaje się przybierać na sile, a teatry pomimo wyprzedanych przedstawień w poprzednich latach coraz częściej odmawiają podpisania kontraktów pozwalających Shen Yun na występy.

Nawet w obliczu tak agresywnej taktyki stosowanej przeciwko niemu, od 2007 roku Shen Yun rozwinęło się dramatycznie i osiągnęło niezwykły sukces. W sezonie 2023 Shen Yun wystąpiło w ponad 150 miastach na pięciu kontynentach, otrzymując entuzjastyczne recenzje od kolegów muzyków, artystów, prawodawców, urzędników państwowych i członków chińskiej diaspory.

Sukces ten był częściowo zasługą wielu dyrektorów teatrów, właścicieli i urzędników państwowych, którzy odrzucili groźby chińskich dyplomatów, domagając się prawa do wolności słowa w demokratycznym społeczeństwie. Odnotowano 43 przypadki takiego zasadniczego odporu, udokumentowane w 19 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Danii, Republice Dominikany, Izraelu, Meksyku i Holandii.

„Bez względu na to, kto wywiera na nas presję lub nam grozi, zrobimy to, co uważamy za słuszne. Jestem dumny, że Shen Yun może tu wystąpić” – powiedział jeden z przedstawicieli teatru w Arkansas, który z chińskiego konsulatu otrzymał 13-stronicowy list.

Pomimo wielu tak zachęcających reakcji, potrzebne jest bardziej wszechstronne i proaktywne reagowanie, nie tylko ze względu na Shen Yun, ale także po to, aby ustanowić precedens, że cenzurowanie przez KPCh inicjatywy artystycznej chińskiej diaspory nie będzie tolerowane. Dokument zawiera szczegółowe zalecenia dla rządu Stanów Zjednoczonych, jak ten cel osiągnąć.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 8.01.2024 r.

Loading