Dlaczego to jest ważne?

Słysząc o praktykach duchowych z dalekiego kraju i przeglądając relacje o Chińczykach torturowanych w odległych obozach pracy, niektórzy czytelnicy mogą zadać sobie pytanie: „jaki to ma wpływ na moje życie czy na resztę świata?” Oto kilka odpowiedzi:

Atakowane są uniwersalne wartości: Prawda, Życzliwość i Cierpliwość, które dotyczą nas wszystkich.

W centrum systemu wierzeń Falun Gong jest zrozumienie, że natura wszechświata jest zasadniczo dobra, co ukazane jest przez wartości Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Asymilując się do tych wartości myślami i działaniem, praktykujący Falun Gong dążą do osiągnięcia wyższego poziomu dobroci i duchowej mądrości. Ostatecznym celem prześladowań Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) nie jest jedynie wykorzenienie grupy religijnej czy wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia politycznego. Ich celem jest zniszczenie tych podstawowych cnót do których aspirują praktykujący Falun Gong. Z tego powodu większość tortur jakich doświadczają praktykujący koncentruje się na zmuszaniu ich do wyrzeczenia się Falun Gong i jego podstawowych przekonań, w procesie, który KPCh nazywa „transformacją”.

Historia Falun Gong jest zatem w swej istocie epokową bitwą między dobrem ludzkości – tym, co wielu na Wschodzie nazywa naturą Buddy – a tyranią, która dąży do jej wykorzenienia. W tej bitwie wszyscy bierzemy udział (praktykujący i niepraktykujący Falun Gong) i mamy decyzję do podjęcia: czy stoimy po stronie tych, którzy walczą o zachowanie dobra, czy też pomagamy tym, którzy chcą je zniszczyć, czy to udzielając bezpośredniego wsparcia czy też przez nasze własne milczenie?

Jak na całym świecie odczuwane jest 20 lat brutalnych prześladowań Falun Gong.

Praktykowane w ponad 70 krajach, Falun Gong pomaga ludziom na całym świecie poprawić ich zdrowie i zwrócić się w stronę dobroci i uczciwości.

Bez względu na nasz zawód czy obszar zainteresowań wszyscy odczuwamy bóle i dolegliwości, niektórzy mają poważniejsze lub chroniczne problemy zdrowotne. Wszyscy mamy też chwile, kiedy wpadamy w złość, nienawidzimy lub gdy ulegamy pokusie, by wykorzystać innych. Falun Gong – dzięki holistycznemu połączeniu ćwiczeń „qigong” i duchowych nauk podkreślających wartości Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości – okazał się niezwykle skuteczny w poprawianiu zdrowia, stanu psychicznego i zachowania tych osób, które go praktykują, i to czasami w cudowny sposób. Potwierdzają to liczne badania i ankiety medyczne.

Dziesiątki milionów chińskich rodzin nadal spotyka się z bezprawiem i brutalnością.

Kiedy Jiang Zemin rozpoczął prześladowania w 1999 roku, Falun Gong praktykowało sto milionów ludzi (1 na 12 osób). Od tego czasu ich życie – i życie ich rodzin – zostało wywrócone do góry nogami, jako że KPCh wykorzystała swój pełny zestaw represyjnych taktyk, aby wykonać rozkazy Jianga. Masowa kampania propagandowa mająca na celu demonizację Falun Gong. Budowa nowych obozów pracy i prowizorycznych ośrodków zatrzymań w celu pomieszczenia ogromnego napływu zatrzymanych. W celu wykonania tego planu utworzono pozaprawną grupę zadaniową policji oraz aparat cenzury internetowej, który miał powstrzymać ludzi przed poznaniem prawdy o tym, co się dzieje. W międzyczasie miliony ciężko pracujących, prawych ludzi z każdego zawodu i w każdym wieku zostało zwolnionych z pracy, wielu wysłano do obozów pracy w celu „reedukacji”.

Dziś tajna policja nadal porywa ludzi z ich domów i wysyła ich na „reedukację” tylko dlatego, że praktykują Falun Gong, nawet jeśli jest to tylko w zaciszu własnego domu. W rezultacie praktykujący Falun Gong pozostają w Chinach największą grupą więźniów sumienia, a co tydzień zgłaszane są nowe przypadki śmierci z powodu nadużyć w aresztach.

Prześladowania wywołały w chińskim społeczeństwie kryzys moralności i sprawowania rządów.

Konsekwencje decyzji Jianga o unicestwieniu Falun Gong były odczuwalne nie tylko przez praktykujących i ich rodziny, ale i w całym chińskim społeczeństwie. Awansowani są ci urzędnicy, którzy aktywnie uczestniczą w torturowaniu i zabijaniu wyznawców Falun Gong. Członkom społeczeństwa oferuje się nagrody pieniężne za donoszenie na swoich sąsiadów. Ci, którzy odmawiają współpracy lub sprzeciwiają się kampanii ryzykują, że zostaną zwolnieni, uprowadzeni, uwięzieni, a czasem i zabici. Praworządność i wolność przekonań zostały nieuchronnie zniszczone. W ten sposób prześladowania wywołały w kraju drenaż mózgów, kryzys moralny i zdumiewający w swej skali zamach na podstawowe prawa.

Efekty korupcji i pracy przymusowej w Chinach rozprzestrzeniają się na cały świat.

W dzisiejszym, wzajemnie ze sobą połączonym świecie, wydarzenia w jakimkolwiek kraju mają globalny oddźwięk, nie mówiąc już o drugiej co do wielkości gospodarce. Pałeczki, które kupujemy na Manhattanie, mogły zostać zapakowane przez praktykujących Falun Gong w obozach pracy w Pekinie. Zabawki, którymi bawią się nasze dzieci, mogą być niebezpieczne z powodu degradacji moralnej w Chinach. Członkowie wizytujących chińskich delegacji, z którymi się spotykamy, czy to ze środowisk biznesowych, akademickich czy politycznych – prawdopodobnie zetknęli się z prześladowaniami jako sprawcy, ofiary lub milczący świadkowie.

Komunistyczna Partia Chin próbuje rozszerzyć swoje prześladowania poza Chiny.

W coraz większym stopniu kampania partii komunistycznej dotyka życia osób spoza Chin. Chińscy urzędnicy wielokrotnie podżegali do szykanowania i ataków na praktykujących w krajach od Izraela po Wietnam, Rosję i Stany Zjednoczone. W takich okolicznościach każdy z nas może pewnego dnia zostać poproszony o dokonanie wyboru pomiędzy obroną praw praktykujących Falun Gong, a ich naruszaniem. Tym bardziej powinniśmy się upewnić, że wiemy, o co w Falun Gong chodzi.

W odpowiedzi na prześladowania praktykujący Falun Gong wyłonili się jako potężna siła na rzecz wolności i sprawiedliwości w Chinach i na całym świecie.

Zamiast ulec represjom KPCh, praktykujący Falun Gong w Chinach i innych krajach trwali przy swej wierze. Co więcej, niestrudzenie i twórczo pracowali, aby te prześladowania powstrzymać. W Chinach robią w domach ulotki, wypalają płyty DVD i rozwieszają transparenty, aby pomóc Chińczykom przejrzeć kłamstwa partii komunistycznej i uniknąć popełnienia czynów, których będą w przyszłości żałować. Takie materiały rozpowszechniane są przez tysiące ludzi nawet w małych, odległych wioskach. Poza Chinami praktykujący Falun Gong wyprodukowali telewizyjne filmy dokumentalne, zaprojektowali oprogramowanie internetowe przeciwdziałające cenzurze, nagłośnili kwestię obozów pracy, składali pozwy przeciwko głównym prześladowcom, a nawet zjeździli rowerami cały kraj. Założyli również zespoły wykonujące taniec smoka, tradycyjne zespoły perkusyjne i wykonali szereg innych inicjatyw, aby wprowadzić autentyczną chińską kulturę do społeczności na całym świecie.

Działania praktykujących Falun Gong inspirują coraz więcej Chińczyków do walki o wolność i sprawiedliwość

Kiedy zaczęli widzieć kłamstwa komunistycznej partii, niektórzy Chińczycy odpowiedzieli cichymi gestami poparcia lub solidarności. Policjant ostrzega swojego sąsiada praktykującego Falun Gong, że zbliżają się represje. Strażnik więzienny przymyka oko, gdy praktykujący medytuje. Urzędnik, który wyrzekł się lojalności wobec partii, posługując się pseudonimem, staje się częścią liczącego miliony obywateli ruchu oddolnego mającego na celu potępienie przemocy. Tymczasem rosnąca liczba ludzi w całych Chinach bezpośrednio przeciwstawia się groźbie zatrzymania (lub gorzej) i zajmuje publiczne stanowisko, aby przeciwstawić się prześladowaniom. Prawnicy otwarcie bronią klientów Falun Gong w sądach, kwestionując legalność kampanii. Przeciętni obywatele podpisują się swoimi prawdziwymi nazwiskami pod petycjami wzywającymi urzędy do uwolnienia sąsiada, przyjaciela lub kolegi praktykującego Falun Gong. Chociaż prześladowania trwają, z każdym takim aktem buntu zdolność KPCh do ich dalszego tłumienia słabnie.

Międzynarodowe głosy – w tym Twój – mogą ratować życie.

Chińczycy nie są jedynymi, których otwartość w wyrażaniu opinii o prześladowaniach ma znaczenie. Doświadczenie wielokrotnie pokazało, że międzynarodowa uwaga i publiczne potępienie nadużyć KPCh wobec praktykujących Falun Gong i innych niewinnych ludzi w Chinach może coś zmienić. Podpisanie petycji, napisanie listu, udostępnienie linku na Facebooku, a nawet zwykła uroczysta modlitwa może pomóc nam o krok zbliżyć się do życia w świecie, w którym Chiny nie są usiane obozami pracy pełnymi więźniów sumienia Falun Gong, ale tak jak na początku lat 90. obfituje w sceny z tysiącami osób spokojnie medytujących w parkach.

Dowiedz się jak możesz pomóc…

Loading

Następny artykuł