Nasza historia

Przed latem 1999 roku Falun Gong nie posiadało biura prasowego, narzędzi czy strategii public relations, ani też żadnego skutecznego sposobu na przekazanie naszych wiadomości światu. Praktykujący Falun Gong spotykali się po prostu w parkach na całym świecie, aby medytować, komunikując się poprzez listy e-mailowe i strony internetowe – stanowiło to nieformalną społeczność, której wspólnym zainteresowaniem była praktyka Falun Gong. I gdyby sprawy toczyły po naszej myśli, to nadal by tak było.

Jednak prześladowania, które przeciwko nam rozpoczęto, wymagały reakcji. Kiedy chińskie władze komunistyczne rozpoczęły latem 1999 r. ogólnokrajowe prześladowania Falun Gong, zachodni dziennikarze, rządy i organizacje praw człowieka poszukiwały odpowiedzi [na zaistniałą sytuację].

Kilku praktykujących Falun Gong w Nowym Jorku zauważyło potrzebę wprowadzenia mechanizmu, za pomocą którego wydawane będą komunikaty prasowe zwracające uwagę na niepokojący rozwój wydarzeń w Chinach.

W 2000 roku Falun Dafa Information Center zostało oficjalnie zarejestrowane jako organizacja wolontaryjna 501 (c) 3. Centrum przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przemawianie w imieniu społeczności praktykujących Falun Gong, wydawanie komunikatów prasowych, raportów i analiz dotyczących ciągle trwających prześladowań w Chinach.

Loading