Kluczowe tematy

Historia Falun Gong

Od starożytnych korzeni sięgających tysiące lat wstecz, po bycie powszechnie znanym w Chinach podczas boomu qigong w latach 90., aż po największą grupę więźniów sumienia na świecie – oto pełna historia Falun Gong.

Statystyki i dowody

Kampania prześladowań Falun Gong w Chinach zrujnowała życie dziesiątek milionów ludzi. Oto kilka kluczowych danych zebranych przez zachodnich dziennikarzy i zagranicznych obrońców praw człowieka.

Osobiste świadectwa

Swoje historie opowiadają ci, którzy w Chinach przeżyli bezprawne uwięzienie, zniewolenie obozów pracy i tortury.

Niezależna dokumentacja

W ciągu ostatnich dwudziestu lat wiele międzynarodowych grup zajmujących się prawami człowieka niezależnie dokumentowało i opisywało systematyczne łamanie praw człowieka – w tym tortury i śmierć w aresztach – których doświadczyli praktykujący Falun Gong w Chinach.

Dziennikarstwo śledcze

Mimo że chiński reżim sprawił, że relacjonowanie kwestii Falun Gong wewnątrz Chin jest niemalże niemożliwe, to raporty medialne z pierwszych lat prześladowań, a także najnowsze doniesienia bohaterskich dziennikarzy, przedstawiają jasny obraz praktykujących Falun Gong w Chinach.

Działania rządu

Departament Stanu USA, podobnie jak inne kraje, podkreślał prześladowania Falun Gong w swoich corocznych raportach. Dwie rezolucje potępiające prześladowania zostały przyjęte przez Kongres USA, a inne uchwalone w parlamentach europejskich.

Błędne przekonania

Nieustanny odgłos chińskiej propagandy komunistycznej przeciwko Falun Gong przedostawał się czasami do doniesień zachodnich mediów, utrudniając niekiedy odróżnienie prawdy od fikcji. Tutaj badamy niektóre z bardziej powszechnych błędnych przekonań.

Magazyn Compassion

Magazyn Compassion – główna publikacja Falun Dafa Information Center – podsumowuje 20. rocznicę prześladowań w Chinach, przygląda się bliżej kwestii Falun Gong, a także metodom prześladowań i osobistym historiom ludzi z całego świata dotkniętych kryzysem praw człowieka w Chinach.

Materiały wideo

Obejrzyj najnowsze aktualizacje, szczegółowe historie i mini-filmy dokumentalne Centrum Informacyjnego Falun Dafa.

Filmy

Przejrzyj obszerny zestaw filmów fabularnych i dokumentalnych o Falun Gong i prawach człowieka w Chinach.

Książki

Przejrzyj obszerny zestaw książek na temat Falun Gong i praw człowieka w Chinach.

Loading