Więzienie dla Kobiet w Jilin: tortury przyczyną 29 zgonów

Zdjęcie Obozu Pracy w Masanjia, który okryty jest złą sławą z powodu prześladowania tam praktykujących Falun Gong (zrzut ekranu z artykułu w magazynie Lens)

Zdjęcie Obozu Pracy w Masanjia, który okryty jest złą sławą z powodu prześladowania tam praktykujących Falun Gong (zrzut ekranu z artykułu w magazynie Lens)

Jednym z najbardziej niesławnych więzień, które znane są ze znęcania się nad praktykującymi Falun Gong, jest Więzienie dla Kobiet w Prowincji Jilin. Według informacji dostępnych na stronie internetowej Minghui, co najmniej 29 praktykujących zmarło w wyniku brutalnych tortur, których tam doświadczyły, a ostatni przypadek miał miejsce w lipcu 2021 roku.

Chociaż zgłoszono wiele przypadków prześladowań, najprawdopodobniej wiele więcej przypadków nie zostało zgłoszonych ze względu na ścisłą cenzurę informacji w Chinach lub obawę przed odwetem ze strony władz.

Systematyczne tortury

Urzędnicy z Więzienia dla Kobiet w Prowincji Jilin opracowali kompleksowy proces transformacji, którego celem jest zmuszenie praktykujących Falun Gong do wyrzeczenia się swojej wiary (relacji z pierwszej ręki na temat procesu transformacji można posłuchać tutaj).

Po przybyciu do więzienia, każdej praktykującej przydziela się 1-2 więźniarek kryminalnych i 1-2 kolaborantek (byłe praktykujące, które wyrzekły się swojej wiary), które monitorują ją przez całą dobę.

Kolaborantki przebywają w tych samych celach co nowo przyjęte praktykujące, uważnie je obserwują i próbują poznać ich osobowości oraz słabości, które mogłyby zostać wykorzystane do osłabienia ich siły woli i zachwiania wiary w Falun Gong (jako że kolaborantki same kiedyś praktykowały Falun Gong, łatwiej jest im zwieść osoby praktykujące).

Praktykujące są również izolowane i torturowane. Zmuszane są do oglądania filmów, które zniesławiają Falun Gong oraz do pisania częstych „raportów myśli”. Nawet występy rozrywkowe zawierają elementy prania mózgu, które oczerniają Falun Gong.

Te praktykujące, które odmawiają wyrzeczenia się Falun Gong, są pod ścisłym nadzorem kilku więźniarek kryminalnych (często morderców lub handlarzy narkotyków), które są zachęcane skróceniem kary przez władze więzienne do prześladowania praktykujących. Te więźniarki są prymitywne, a czasem zboczone i uciekają się do wszelkich możliwych metod torturowania praktykujących.

Na przykład pozbawiają praktykujące snu, jedzenia i wody oraz uniemożliwiają im mycie się. Zmuszają również praktykujące do siedzenia przez dłuższy czas na małych stołkach. Odmawiają również praktykującym korzystania z toalety lub podpasek higienicznych podczas menstruacji.

Rekonstrukcja tortur: siedzenie na małym stołku (Minghui.org)

Praktykujące są nieustannie obserwowane i mogą być słownie znieważane lub bite przez tych przestępców, natomiast strażnicy więzienni przymykają na to oko.

Jeśli praktykująca zgłosi złe traktowanie strażnikom więziennym, skarga jest często ignorowana, a osoba spotyka się z odwetem. Niektóre praktykujące zostały trwale okaleczone, niektóre zostały doprowadzone do szaleństwa, a inne zmarły w wyniku tortur.

Nawet gdy udaje się zmusić praktykującą do wyrzeczenia się Falun Gong, nadal będzie ściśle obserwowana przez przypisane jej więźniarki i kolaborantki. Jeśli jej zachowanie nie spełnia wymogów prawdziwej przemiany, może zostać ponownie poddana ścisłej kontroli pod kątem tzw. „głębokiej przemiany”. Aby zostać uznaną za prawdziwie przemienioną, trzeba otwarcie przyznać się i zgodzić z oszczerstwami KPCh wobec Falun Gong.

Na podstawie oryginalnego artykułu z Minghui.org: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/8/196904.html

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 14.12.2021 r. Link do artykułu: https://faluninfo.net/jilin-womens-prison-notorious-torture-behind-29-deaths/

 56 total views,  4 views today