Angażowanie się w politykę Zachodzie?

Bliższe spojrzenie na fałszywe twierdzenia jakoby Falun Gong aktywnie wspierało lub przeciwstawiało się politykom w Stanach Zjednoczonych.

Komentarz autorstwa Jona Kunsmana

W ciągu ostatniego roku kilka mediów opublikowało artykuły na temat gazety Epoch Times twierdząc, że gazeta wspiera prezydenta USA i robi to, przynajmniej częściowo, z powodu przekonań Falun Gong.

Inne równie mylące doniesienia twierdzą, że samo Falun Gong ma w Stanach Zjednoczonych czy innych krajach Zachodu pewne skłonności polityczne.

Te doniesienia mają dwie istotne wady.

Po pierwsze, chociaż Epoch Times założony został przez kilku praktykujących Falun Gong, jest to niezależna organizacja medialna. Nie reprezentuje ani nie przemawia w imieniu Falun Gong, podobnie jak New York Times nie reprezentuje judaizmu ani nie przemawia w jego imieniu, pomimo żydowskiej wiary wydawcy i rodziny kontrolującej tę gazetę.

Po drugie narracje twierdzące, że Falun Gong ma skłonności polityczne są błędne i brakuje im nawet najbardziej podstawowego zrozumienia wierzeń i praktyk Falun Gong.

Falun Gong nie ma żadnych powiązań politycznych

Społeczność Falun Gong, jak również założyciel Falun Gong, pan Li Hongzhi, nie mają żadnych powiązań politycznych w Stanach Zjednoczonych ani gdzie indziej. W rzeczywistości pan Li wielokrotnie wzywał praktykujących Falun Gong, aby się nie angażowali w politykę. Oczywiście poszczególne osoby w społeczności Falun Gong mają własne przekonania, które obejmują całe spektrum polityczne od bardzo liberalnych po bardzo konserwatywne i wszelkie poglądy pomiędzy tymi biegunami. Jednakże społeczność praktykujących jako grupa nie angażuje się w politykę, ani nie wspiera żadnego polityka.

Co więcej, jeśli spojrzy się na wsparcie jakie Falun Gong otrzymało zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, staje się jasne, że Falun Gong pozostaje całkowicie bezpartyjną sprawą, tak jak być powinno.

Patrząc na rezolucje Kongresu USA popierające Falun Gong i potępiające prześladowania w Chinach (w sumie było ich pięć), widzimy, że lista współautorów jest dwupartyjna.

Rezolucja nr 343 współtworzona była przez 83 Demokratów i 102 Republikanów. Rezolucja nr 605 była współtworzona przez 40 Demokratów i 41 Republikanów. I wreszcie obustronna Rezolucja nr 188 była współtworzona przez 62 Demokratów i 37 Republikanów.

Dlaczego jednak niektóre media twierdzą, że Falun Gong ma wyraźne skłonności polityczne?

W niektórych przypadkach KPCh wyraźnie inspiruje do takich twierdzeń.

Od 20 lat KPCh dąży do zdyskredytowania Falun Gong w zachodnim społeczeństwie w celu marginalizowania wszelkich głosów, które ujawniają okrucieństwa, których KPCh dopuszcza się wobec osób praktykujących Falun Gong. Wysiłki te obejmują zatrudnianie chińskich urzędników konsularnych na całym świecie do szpiegowania i dyskredytowania Falun Gong za granicą, jak również rozpowszechnioną praktykę wywierania nacisku politycznego i ekonomicznego na rządy i korporacje. Presja ta jest niezmiennie wywierana, aby zmusić zachodnie instytucje do zdyskredytowania lub przynajmniej ignorowania głosów poparcia dla Falun Gong. Podobnie jak w zeszłym roku widzieliśmy to w NBA, Hollywood i innych branżach. KPCh wywiera znaczną presję ekonomiczną na zachodnie media, z których większość prowadzi znaczące interesy finansowe w Chinach.

Sytuację pogorsza fakt niezrozumienia wielu ludzi na Zachodzie, w tym dziennikarzy, dwóch zasad, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przekonań powszechnie panujących wśród osób praktykujących Falun Gong – niezależnie czy chodzi o poglądy polityczne lub inne.

Przyjrzyjmy się pokrótce tym dwóm zasadom.

Związki z tradycyjną kulturą

Nauki Falun Gong zakorzenione są w tradycyjnej chińskiej kulturze. Patrząc z zachodniej perspektywy, pojmowanie tradycyjnej chińskiej kultury może w niektórych przypadkach być mylone z konserwatyzmem społecznym lub w innych przypadkach z progresywnymi wartościami.

Obie interpretacje są błędne, ponieważ biorą poszczególne składniki tradycyjnej kultury chińskiej i oceniają je w zachodnim kontekście. Innymi słowy, aby zrozumieć idee i zasady wyznawane przez wielu członków społeczności Falun Gong trzeba na nie w spojrzeć kontekście tradycyjnej chińskiej kultury.

Spójrzmy na kilka przykładów.

W społeczności Falun Gong można znaleźć elementy wiary w boskość, harmonię w relacjach rodzinnych, co może błędnie doprowadzić do wniosku, że są to idee „konserwatywne”, podczas gdy w rzeczywistości są one zakorzenione w znacznie szerszym zbiorze ideałów, które są dużo lepiej zrozumiałe w kontekście konfucjanizmu – filozofii, która kładzie nacisk na związki symbiotyczne będące „w harmonii” z „niebem i ziemią”.

Inny przykład: w społeczności Falun Gong możemy znaleźć ideały skupione na życiu w harmonii z naturą i środowiskiem, a także obawy dotyczące szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu przez nowoczesny przemysł. Można stąd błędnie wyciągnąć wniosek, że są to idee „liberalne” czy „progresywne” wywodzące się z nowoczesnego ruchu ekologicznego. W rzeczywistości są one zakorzenione w ideałach Taoizmu – filozofii, która kładzie nacisk na pozostanie wiernym swojej naturze i miejscu w świecie przyrody. Czymś powszechnym jest na przykład, by taoistyczne malowidła przedstawiały rozległe krajobrazy, w których ludzie i ich struktury harmonijnie, prawie niewidocznie, wtapiają się w naturalny krajobraz.

Krótko mówiąc, ocenianie praktykujących Falun Gong jako politycznie konserwatywnych czy liberalnych jest całkowicie mylące. To jakby mylić las z drzewami.

Hartowani przez komunistyczną tyranię

Wśród praktykujących Falun Gong są miliony ludzi, którzy przeżyli powstanie i rządy KPCh. To znaczy dziesięciolecia, w których dziesiątki milionów Chińczyków zginęło z rąk komunistycznego reżimu.

Ostatnimi laty głównym celem KPCh stali się zwłaszcza praktykujący Falun Gong i przez ostatnie 20 lat osobiście doświadczyli oni terroru wywołanego przez KPCh – przez bezprawne zatrzymania, więzienie, tortury i zabijanie rozpadły się miliony rodzin. To doświadczenie w jasny sposób pokazało, że tyrania KPCh stanowi największe zagrożenie nie tylko dla narodu chińskiego, ale wszędzie tam, gdzie dociera zasięg KPCh. Dlatego też praktykujący Falun Gong zachowują ostrożność zarówno wobec wpływów KPCh na Zachodzie, jak i tych komunistycznych elementów zakorzenionych w zachodnim społeczeństwie, które odzwierciedlają te występujące w komunistycznych Chinach.

Praktykujący Falun Gong są być może bardziej ostrożni niż inni ludzie, ponieważ bardzo wyraźnie widzieli, dokąd to prowadzi. Śmierć tak wielu członków ich rodzin i przyjaciół pozostaje świeża w ich pamięci.

Zasady, a nie polityka

Przy połączeniu dwóch powyższych zasad – fundamentów tradycyjnej chińskiej kultury i postawy obronnej przed tyranią komunizmu – stają się oczywiste pewne ogólne zasady znajdowane w wartościach i wierzeniach wyznawanych przez wielu praktykujących Falun Gong. Ale nie są to wierzenia wynikające ze skłonności politycznych, a więc nie są całkowicie zgodne z żadną partią polityczną czy filozofią.

Łatwo to udowodnić. Nawet najbardziej podstawowe badania z ostatnich 20 lat pokazują, że idee te były obecne w społeczności Falun Gong na długo przed nadejściem silnie spolaryzowanej polityki, która w ostatnich latach powszechnie występuje na Zachodzie.

Innymi słowy, wielu członków społeczności Falun Gong wspiera zasady, a nie partie czy polityków jako takich.

O ile jakiś rząd chroni prawa ludzi do pokojowego praktykowania ich wiary i aktywnie sprzeciwia się wpływom komunistycznym, zobaczymy prawdopodobnie wielu praktykujących Falun Gong temu przyklaskujących.

Jeśli jakikolwiek rząd zabrania pokojowego praktykowanie czyjejś wiary lub nie przeciwstawia się zagrożeniu ze strony komunizmu, prawdopodobnie zobaczymy, że wielu praktykujących Falun Gong wyrazi w tej kwestii swoje obawy.

Będąc świadkami tych reakcji, szczególnie w obecnym silnie podzielonym środowisku politycznym panującym w Stanach Zjednoczonych (a nawet w całym zachodnim świecie), niektóre media błędnie doszły do wniosku, że Falun Gong albo „wspiera prezydenta USA”. Z kolei inni być może mówią, że Falun Gong jest „przeciwko prezydentowi USA”.

Oba te wnioski są zupełnie chybione.

Społeczność Falun Gong składa się z ludzi typowo zjednoczonych związkiem z tradycyjną chińską kulturą, bezpośrednim doświadczeniem komunistycznej tyranii oraz przekonaniem, że prawda, życzliwość i cierpliwość są podstawowymi cechami naszego wszechświata – cechami, które starają się w sobie rozwinąć.

Społeczność Falun Gong nie idzie na kompromis w zakresie tych zasad, aby wspierać lub przeciwstawiać się jakiejkolwiek partii lub postaci politycznej. I co być może najbardziej istotne w kwestii polityki – nigdy nie organizuje swojej społeczności, by wspierać jakąkolwiek partię polityczną lub osobę.

Loading