[Amnesty International] Pilna Akcja

Praktykującemu Falun Gong odmówiono pomocy lekarskiej

Chiński praktykujący Falun Gong, Guo Xiaojun, nabył w więzieniu poważnej choroby oka. Z powodu odmowy pomocy lekarskiej, znajduje się w niebezpieczeństwie znacznego pogorszenia zdrowia. 

W dniu 18 stycznia Guo Xiaojun przeszedł badania lekarskie w szpitalu więziennym. Twierdzi że podczas badań, lekarze zdiagnozowali u niego poważną chorobę oka. Początkowo władze więzienne nadały mu status “chorego” [lub status więźnia z poważną chorobą] co zwalnia więźniów z przymusowej pracy i innych aspektów ciężkiego więziennego życia I przyznaje pewne przywileje, co w jego przypadku zawierało pozwolenie na noszenie kapelusza do ochrony głowy I oczu. Guo Xiaojun korzystał z tych przywilejów przez kilka tygodni kiedy nagle zostały one cofnięte przez władze więzienne, które odmówiły uznania jego choroby. Spotęgowany stres I przemęczenie połączone z przymusową pracą jest przyczyną szybkiego pogorszania stanu zdrowia jego oczu. 

Guo Xiaojun wysłal do swojej żony list opisujący te wydarzenia, jak również powiedział jej podczas wizyty 10 Marca że stan jego uczu poważnie pogarsza się. Powiedział także że na 3 tygodnie przed jej wizytą wycierpiał 6 do 7 incydentów, powodujących niemalże całkowitą ślepotę w obydwu oczach, co było symptomami choroby. Władze więzienne odmowiły przyznania jego żonie kopii dokumentów medycznych, pomimo że wielokrotnie o nie prosiła. 

Gao Xiaojun odbywa karę czterech lat pobywu w więzieniu za “użycie heretyckiej organizacji do obalenia prawa”. Wcześniej odbywał karę pięciu lat więzienia za jego wiarę w Falun Gong. 

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE napisanie w angielskim, chińskim i twoim ojczystym języku:

  • Wezwanie do władz to natychmiastowego uwolnienia Guo Xiaojun’a jako że jest on więźniem sumienia zatrzymanym wyłącznie z powodu swoich przekonań i wymaga pilnej opieki medycznej; 
  • Wezwanie władz do do zapewnienia mu wszelkiej opieki medycznej dostępnej w szpitalu więziennym dopoki nie zostanie uwolniony na podstawie zwolnienia lekarskiego;

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 12 MAJA 2011 DO: 

Tilanqiao Prison Warden
Liu Jinbao
147 Changyang Road,
Shanghaishi
200082
People’s Republic of China
Salutation: Dear Warden

Director of the Shanghai Bureau of Justice,
Juzhang, Shanghai Sifaju,
225 Wuxing Road
Shanghaishi 200030
People’s Republic of China
Salutation: Dear Director

I kopie do:

Juzhang Party Secretary, Shanghai Political and Legal Committee
Wu Zhiming
9 Wangping Rd.
Shanghaishi, 200030
People’s Republic of China
200030

Dodatkowe informacje

Falun Gong jest ruchem duchowym, który zdobył sobie dużą ilość zwolenników w Chinach w latach 1990-tych. Po pokojowym proteście na Placu Tiananmen w lipcu 1999r, władze rządowe zdelegalizowały grupę, rozpoczynając długotrwałą kampanię zastraszania i prześladowań, prowadzoną przez specjalną jednostkę zwaną Biurem 610. Od czasu zakazania praktyki, dziesiątki tysięcy praktykujących Falun Gong zostało bezprawnie zatrzymanych pod argumentem „zagrożenia dla społecznej i politycznej stabilności”. Praktykujący przetrzymywani są w szpitalach psychiatrycznych, centrach re-edukacji poprzez pracę – jako administracyjna forma zatrzymania bez rozpatrywania zarzutów, rozprawy czy kontroli sądowej – lub skazywani są na długotrwały pobyt w więzieniu. 

Tortury i przypadki złego traktowania są powszechne we wszystkich formach zatrzymania, pomimo ratyfikacji przez Chiny w 1988r. Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Źródła informacyjne Falun Gong udokumentowały liczne przypadki śmierci praktykujących Falun Gong, które uważa się że zostały spowodowane przez tortury i inne formy złego traktowania. 

Źródło: http://amnesty.name/en/library/asset/ASA17/015/2011/en/5babbf23-e15c-4061-a395-0d8a73c88260/asa170152011en.html

Loading