Konferencja prasowa czwartek 22 lipca 2021 r. godz. 12:30 przed Sejmem RP

22 lipca 2021 r.

Centrum Informacyjne Falun Dafa

KOMUNIKAT PRASOWY

Apel przed Sejmem RP

o pomoc w zakończeniu prześladowań Falun Gong w Chinach

czwartek 18 lipca, 12.30 (konferencja prasowa)

– udział posła Dobromira Sośnierza

– odczyty listów poparcia: posłanki Violetty Porowskiej, Jadwigi Chmielowskiej (Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich), oraz Krzysztofa Łozińskiego (wieloletni obrońca praw człowieka)

Szanowni Państwo,

20 lipca minęło 22 lata od kiedy partia komunistyczna rozpoczęła w Chinach prześladowania ludzi praktykujących Falun Gong. Przedstawiamy listę chińskich urzędników komunistycznych odpowiedzialnych za przerażające łamanie praw człowieka. Wzywamy nasz rząd by nałożył sankcje na tych funkcjonariuszy za zbrodnie postaci nie wydawania lub wycofania im wiz oraz zamrożenia ich aktywów, jak również używając wszystkich możliwych praw.

Dziś przekazujemy polskiemu rządowi listę chińskich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przerażające niepodlegających kompetencji sądu, łamanie praw człowieka, w tym tortury, zabijanie osób dążących do życia zgodnie ze swoim sumieniem i broniących praw takich jak prawo do wiary, wolności religii, wolności słowa i wolności myśli. To łamanie praw człowieka niepodlegające kompetencji sądu, ma miejsce w ramach kampanii Komunistycznej Partii Chin(KPCh), by wyeliminować ludzi praktykujących Falun Gong. Falun Gong nazywane również Falun Dafa jest chińską duchową praktyką, o starożytnych buddyjskich korzeniach, której zasadami są: prawda, życzliwość i cierpliwość.

Kampania eksterminacji łamie prawa zarówno Chin jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego Chiny są sygnatariuszem. Zbrodnie popełniane są przez niepodlegający kompetencji sądu organ KPCh, znany jako “Biuro 610” działające na podobieństwo Gestapo.

Ta kampania KPCh mająca na celu wyeliminowanie Falun Gong jest zbrodnią na przerażającą skalę. Świadomość jej wagi mają organizacje pozarządowe i rządy świata. Na tej liście znajduje się jedynie część osób popełniających zbrodnie w tej kampanii.

Zbrodnie popełniane przez KPCh przeciwko praktykującym Falun Gong rozpoczęły się w lipcu 1999 roku i mają miejsce do dnia dzisiejszego. Tajemnicą poliszynela jest, że w praktyce pozostają bezkarne i wręcz poparte zmową milczenia środowisk międzynarodowych.  Nigdy nie miała miejsca tak skrajna dysproporcja pomiędzy kryzysem humanitarnym a reakcją świata jak w przypadku Falun Gong.  Decyzje podjęte przeciwko tym funkcjonariuszom będą potwierdzeniem słuszności wartości, które nasze państwo uważa za ważne.

Od początku roku 2000 używanie tortur przeciwko praktykującym Falun Gong zostało szeroko udokumentowane przez główne media (https://www.pulitzer.org/winners/ian-johnson  “Ian Johnson of The Wall Street Journal”) jak również organizacje pozarządowe i ONZ. Minghui.org zarejestrowała co najmniej 100 000 przypadków tortur i istnieją powody by uważać ze prawdziwa liczba jest kilkanaście razy wyższa. Zgodnie z tym co podają dwa niezależne źródła, szacuje się ze dziesiątki tysięcy (możliwie setki tysięcy) prawdopodobnie zostało zabitych w celu pozyskania z nich organów na przeszczep.

Co już robią inne rządy

Na stronie https://faluninfo.net/government-actions/ znajduje się wiele informacji dotyczących czynów podejmowanych przez rządy. Wśród ostatnich wartych uwagi są podjęte działania Sekretarzy Stanu:

– Dnia 10 grudnia 2020 Sekretarz Stanu Michael R. Pompeo nałożył sankcje w postaci zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych na Huang Yuanxiong, szefa Biura Bezpieczeństwa Komendy Policji w Xiamen.

https://2017-2021.state.gov/public-designations-of-current-and-former-government-officials-under-section-7031c-of-the-department-of-state-foreign-operations-and-related-programs-appropriations-act-due-to-involvement-in-gross/index.html

– Dnia 12 marca 2021 Sekretarz Stanu A.J. Blinken oznajmił nałożenie sankcji na Yu Hui, lokalnego dyrektora za branie udziału w prześladowaniach ludzi praktykujących Falun Gong:

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-release-of-the-2020-international-religious-freedom-report/

“Dziś ogłaszam desygnowanie Yu Hui, byłego dyrektora biura tak zwanej Centralnej Grupy Wiodącej Zapobiegającej i Zajmującej się Heretyckimi Religiami [Biuro 610], z Chengdu, za jego zaangażowanie w rażące łamanie praw człowieka, a mianowicie arbitralne przetrzymywanie praktykujących Falun Gong. Yu Hui i jego rodzina nie mają prawa teraz do wjazdu do Stanów Zjednoczonych.”

Dnia 19 lipca Departament Stanu na oficjalnej konferencji prasowej podkreślił kwestię 22 rocznicy rozpoczęcia prześladowań Falun Gong, oświadczając, że co rok tysiące praktykujących Falun Gong jest zatrzymywanych, prześladowanych i torturowanych tylko dlatego, że nie chcą zrezygnować ze swej wiary.

https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-19-2021/#post-260638-CHINA1

W 2016 r. Izba Reprezentantów USA jednogłośnie przyjęła rezolucję H.Res.343 „wyrażającą zaniepokojenie ciągłymi i wiarygodnymi doniesieniami o systematycznej, usankcjonowanej przez państwo grabieży organów od dużej liczby praktykujących Falun Gong…”.

Przez lata byliśmy świadkami, jak chiński reżim skutecznie wykorzystywał swoją machinę propagandową do demonizowania Falun Gong i niestety tego, jak wiele zachodnich mediów nieświadomie propagowało tyranię KPCh, albo poprzez powtarzanie jej propagandy, albo poprzez przedstawianie wiadomości na warunkach Pekinu. W ten sposób zachodnie media wykorzystywane czasami były do realizowania agendy chińskiego reżimu. Bezkrytyczne cytowanie propagandy znanego prześladowcy, oczerniające jego ofiary lub odwracające uwagę od jego zbrodni, nie dodaje historii „równowagi”. Po prostu niszczy prawdę.

Odwołujemy się do waszego sumienia, abyście nie wpadli w tę pułapkę oraz żebyście sami raczej zbadali i zrozumieli historię Falun Gong, dzięki czemu też sami najlepiej będziecie mogli przekazać ją swoim Czytelnikom. To właśnie zrobił Johnson w 2000 r., a jego podejście słusznie zostało nagrodzone Pulitzerem.

W czwartek 22 lipca będziemy przed Sejmem RP od 8.00 rano do 18.00. O godzinie 12.30 odbędzie się konferencja prasowa.

Loading