Włoski senat przegłosował rezolucję wzywającą do wszczęcia śledztwa w sprawie grabieży organów w Chinach

Dnia 5 marca 2014 r. Komisja ds. Praw Człowieka włoskiego senatu przegłosowała rezolucję wzywającą rząd Włoch do przeprowadzenia śledztwa w sprawie grabieży organów w Chinach drogą dyplomatyczną oraz innymi kanałami. Rezolucja ponadto wzywa Komunistyczną Partię Chin do natychmiastowego uwolnienia więźniów sumienia włączając w to praktykujących Falun Gong.

W rezolucji, Nadzwyczajna Komisja ds. Ochrony i Promocji Praw Człowieka zażądała również od włoskiego rządu, by ponownie rozważył program szkoleniowy dla chińskich lekarzy oraz do ścigania, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, osób zaangażowanych w handel organami.

Zrzut ekranu z oficjalnego zapisu głosowania nad rezolucją, 5 marzec 2014 r.

Rezolucja była wynikiem wysłuchania przez parlamentarzystów w dniu 19 grudnia 2013 r. przemówienia David’a Matas’a, znanego kanadyjskiego prawnika ds. praw człowieka. Podczas wystąpienia, kanadyjski działacz wezwał Włochy do zrewidowania swojego prawa w celu ochrony kraju przed uwikłaniem w przestępstwa grabieży organów w Chinach.

Przemówienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów, wliczając w to „La Repubblica”, drugi, co do wielkości sprzedaży dziennik, „Corriere della Sera” (wydanie wieczorne), „RAI” (włoska rozgłośnia radiowo-telewizyjna)  oraz „Adnkronos Salute” (włoska agencja prasowa).

Komisja podsumowała, że spośród ogromnej liczby transplantacji organów przeprowadzonych w Chinach – często o bardzo krótkim czasie oczekiwania, co nie byłoby możliwe bez grupy żyjących dawców, którzy zaspakajają zapotrzebowanie na konkretne organy – wiele organów pochodziło od praktykujących Falun Gong.

David Matas i David Kilgour (współautor publikacji „Krwawe Żniwo” oraz były kanadyjski parlamentarzysta i prokurator koronny) stwierdzili, że w latach 2000 – 2005 usunięto organy ponad 40 000 praktykującym Falun Gong.

http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/13/145827.html