" />

Raport Komisji Wykonawczej Kongresu ds. Chin 2023 ujawnia szczegóły prześladowań Falun Gong

10 maja Komisja Wykonawcza Kongresu ds. Chin (CECC) opublikowała swój Roczny  Raport za 2023 rok, w którym zawiera wyczerpującą analizę sytuacji w zakresie łamania praw człowieka w Chinach i zwraca uwagę na praktykujących Falun Gong.

Na dużą skalę zatrzymania i nadużycia w aresztach

Praktykujący Falun Gong stanowią 460 z 2615 aktywnie przetrzymywanych więźniów w Bazie Danych Więźniów Politycznych CECC. Każdego roku tysiące praktykujących jest zatrzymywanych za swoją wiarę lub wysiłki mające na celu podniesienie świadomości na temat nadużyć, z jakimi spotykają się praktykujący w kraju. W raporcie zauważono, że setki tych praktykujących zostało skazanych na kary więzienia, a dziesiątki zmarły w 2023 roku z powodu nadużyć.

Wśród osób wymienionych w raporcie jest Pang Xun, 30-letni prezenter radiowy z Syczuanu. Pang został skazany w lipcu 2020 roku na pięć lat więzienia za rozpowszechnianie ulotek Falun Gong. 2 grudnia funkcjonariusze więzienia Leshan Jiazhou zakatowali Panga na śmierć. Jego historia rozprzestrzeniła się jak wirus po tym, jak jego przyjaciel opublikował na Twitterze nagranie wideo z jego posiniaczonym i zakrwawionym ciałem.

Kolejną wymienioną osobą jest pan Zhou Deyong, mąż i ojciec dwojga mieszkańców Florydy. Policja w prowincji Shandong zatrzymała Zhou w jego domu i skonfiskowała należące do jego żony materiały Falun Gong. W kwietniu 2023 roku sąd w Dongying skazał go na osiem lat więzienia. W jego imieniu wystąpili i wezwali do jego uwolnienia amerykańscy urzędnicy, w tym reprezentant Florydy Gus Bilirakis i senator Marco Rubio.

Czarne (tajne) więzienia nadal powszechne

Charakterystycznym elementem prześladowań praktykujących Falun Gong były od dziesięcioleci nieformalne ośrodki detencyjne lub „czarne więzienia”. W raporcie zwrócono uwagę na dalsze wykorzystywanie takich obiektów do przetrzymywania praktykujących w 2023 roku:

Te pozaprawne ośrodki detencyjne działają pod różnymi nazwami, w tym „centra pomocy i usług” lub „ośrodki edukacji prawnej”. Ich istnienie i działanie nie ma podstaw prawnych, a osoby przetrzymywane w takich miejscach – z których wielu to osoby odwołujące się i praktykujący Falun Gong – nie wiedzą, kiedy zostaną zwolnione i nie mają żadnej ochrony proceduralnej.

Aby zmusić praktykujących do wyrzeczenia się Falun Gong, w placówkach medycznych, hotelach i innych budynkach praktykujący Falun Gong są torturowani i poddawani temu, co można opisać jedynie jako „pranie mózgu”.

 Przemoc wobec kobiet

CECC powołuje się na kilka raportów organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Dui Hua, które udokumentowały poważną przemoc wobec kobiet ze strony chińskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Przemoc ta obejmuje odmowę odpowiedniego wyżywienia i opieki medycznej, wykorzystywanie seksualne i długotrwałe arbitralne zatrzymania.

Jednym z przykładów jest przypadek Niu Xiaony, która 19 kwietnia 2021 roku została wraz ze swoją starszą matką, Tuo Wenxi zatrzymana w gminie Harbin w prowincji Heilongjiang, z powodu praktykowania Falun Gong. Początkowo zwolniona za kaucją, w marcu 2022 roku trafiła z powrotem do aresztu. Cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, które powoduje poważne problemy z poruszaniem się. We wrześniu 2022 roku Sąd Kolejowy w Harbin skazał ją na 15 lat pozbawienia wolności, powołując się na poprzedni 14-letni wyrok z 2004 roku, który ze względu na swoją niepełnosprawność odbyła poza więzieniem. Sąd stwierdził, że Niu nie dostarczyła oficjalnych dokumentów potwierdzających, że tamtą karę odbyła. Fundacja Dui Hua podkreśliła, że wyrok Niu jest jednym z najdłuższych wydanych wobec praktykujących Falun Gong i skazanych wyłącznie na podstawie artykułu 300 Kodeksu Karnego ChRL.

Zalecenia dla amerykańskich decydentów

W raporcie podkreślono kilka zaleceń mających na celu zaradzenie naruszeniom praw człowieka przez KPCh. Raport wzywa członków Kongresu USA i urzędników administracji do wezwania chińskiego rządu do zagwarantowania wolności wyznania wszystkim swoim obywatelom, podkreślając, że wolność religijna obejmuje prawo do przyjmowania i praktykowania przekonań bez żadnej ingerencji. Biorąc pod uwagę obszerną dokumentację surowych środków użytych przeciwko praktykującym Falun Gong i innym wyznawcom religii, to wezwanie do działania jest szczególnie istotne.

Wśród szerszych zaleceń, CECC wzywa Stany Zjednoczone do opowiedzenia się za uwolnieniem przetrzymywanych więźniów religijnych, w tym praktykujących Falun Gong Zhou Deyonga i Peng Shuminga. Raport sugeruje wykorzystanie istniejących przepisów, takich jak Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (pol. Globalną Ustawę Magnickiego) do pociągnięcia chińskich urzędników do odpowiedzialności za naruszenia wolności religijnej. Takie środki mają na celu wywarcie presji na Chiny, aby poprawiły swoją sytuację w zakresie praw człowieka i skuteczniej chroniły wolności religijne. Raport zachęcał również do uchwalenia ustawy o Zatrzymaniu Przymusowej Grabieży Organów, aby zwalczać praktykę przymusowego pobierania narządów od więźniów sumienia, takich jak praktykujący Falun Gong.

Dodatkowo, raport wzywa do uchylenia artykułu 300 Prawa Karnego ChRL, który był wykorzystywany do ścigania wielu praktykujących Falun Gong pod zarzutem „organizowania i wykorzystywania [zakazanej organizacji] w celu podważenia wdrażania prawa”. Ten przepis prawny stał się narzędziem wprowadzania szeroko zakrojonych represji dotykających różne grupy religijne.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 13.05.2024 r.

Wersja angielska

Loading