Senatorzy i kongresmeni Stanów Zjednoczonych wspierają praktykujących Falun Gong

Z okazji szesnastej rocznicy rozpoczęcia prześladowań Falun Gong, liczni senatorzy i kongresmeni przesłali słowa poparcia dla praktykujących Falun Gong, wzywając jednocześnie do zakończenia prześladowań prowadzonych przez chiński reżim. Prezentujemy Państwu niektóre z nich.

Blaine Luetkemeyer

14 lipca 2015 r.

Drodzy wierni adepci Falun Gong,

Jedną z podstawowych zasad założycielskich naszego wielkiego narodu jest wolność wyznania. Jest to ustanowione w Pierwszej Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która mówi, że „Kongres nie będzie stanowił żadnego prawa odnośnie ustanawiania religii.” Ta Pierwsza Poprawka ustanawia, że Stany Zjednoczone mogą być narodem ludzi, którzy modlą się na różne sposoby i czczą odrębne istnienia, jednak my jesteśmy zjednoczeni w naszym wspólnym poszanowaniu ludzkości i wyrażaniu wiary.

Kiedy Ameryka może cieszyć się tymi swobodami, jest oczywiste, że istnieją liczne miejsca na świecie, nie posiadające tych samych wolności. We współczesnych czasach obserwujemy prześladowania za wiarę na całym świecie, od Bliskiego Wschodu po Chiny, gdzie rząd chiński od ponad dekady wybiórczo prześladuje adeptów Falun Gong. Poczynając od 1999 r. ponad 3 700 praktykujących Falun Gong zostało zabitych przez rząd ChRL w wyniku długotrwałych tortur, maltretowania i nieludzkich warunków w więzieniach.

Od 100 000 do 200 000 adeptów Falun Gong jest więzionych w obozach pracy i więzieniach w całych Chinach. Zwolennicy Falun Gong zawsze hołdują pokojowym zasadom i w tym duchu odpowiedzią wielu adeptów na te prześladowania jest organizowanie pokojowych protestów i uświadamianie obywateli chińskich odnośnie wiary i praktyki (Falun Gong). Jednak uwięzieni członkowie Falun Gong w dalszym ciągu są poddawani maltretowaniu i torturom łącznie z przymusowym nawracaniem religijnym, przymusową pracą, a nawet grabieżą organów. 

Uważam, że wolność wyznania jest jednym z podstawowych praw ludzkości i w społeczeństwie coraz bardziej zglobalizowanym jest niezbędne poszerzanie wolności wyznania. Od momentu, kiedy stałem się członkiem Kongresu walczę konsekwentnie o wolności religijne i będę pozostawał oddany tej sprawie w przyszłości. Może byłby dla Was interesujący fakt, że jestem dumnym współsponsorem Rezolucji Izby Reprezentantów nr. 343, rezolucji, która wyraża poważne zaniepokojenie Kongresu usankcjonowaną przez państwo grabieżą organów od więźniów w ChRL, w tym szczególnie od praktykujących Falun Gong.

Chciałbym wyrazić moje uznanie dla Waszego nieprzerwanego zobowiązania do pokoju i nieużywania przemocy w Waszych wysiłkach do swobodnego korzystania z Waszych praw religijnych. Jest moją nadzieją, że pewnego dnia ludziom wszystkich narodów zostaną przyznane prawa i swobody do praktykowania takiej religii, jaką sobie wybiorą.

Dziękuję Wam i niech Bóg Was błogosławi,

Blaine Luetkemeyer

Członek Kongresu

(źródło: list poparcia)

Patrick Toomey

SENAT STANÓW ZJEDNOCZONYCH

To świadectwo specjalnego wyróżnienia jest przyznane

Falun Gong

dla upamiętnienia tradycyjnej praktyki duchowej Falun Gong, jak również wszystkich praktykujących (Falun Gong) na całym świecie

16 lipca 2015 r.

PATRICK J. TOOMEY

SENATOR STANÓW ZJEDNOCZONYCH

(źródło: list poparcia)

Paul Tonko

16 lipca 2015 r.

Drodzy Przyjaciele,

Jest mi przykro, że nie mogę być dziś z Wami, ale chciałbym złożyć Wam życzenia z okazji Waszego zgromadzenia się, aby poprzeć prawa człowieka i stanąć w obronie wolności wyznania i wolności uprawiania praktyk duchowych. Doceniam wielce Wasze wysiłki mające na celu podnoszenie świadomości o prześladowaniach praktykujących Falun Gong i z dumą dołączam mój głos do Waszego wezwania, aby położyć kres przemocy wobec tych, którzy zaangażowali się w uprawianie Falun Dafa.

Falun Dafa oferuje istotną lekcję codziennego życia przy pomocy medytacji i ćwiczeń. Pomimo trwających wiele lat prześladowań wpływy tego ruchu duchowego w dalszym ciągu jedynie rosną. Falun Dafa to praktyka pokoju i tolerancji, która może wpłynąć na zdrowie i dobre samopoczucie w pozytywny sposób.

W ubiegłym roku podczas 113-tej kadencji Kongresu z dumą sponsorowałem Rezolucję Izby Reprezentantów nr. 281, rezolucję, która wyraża zaniepokojenie z powodu doniesień o prześladowaniach religijnych w Chinach, w tym doniesienia o wielkiej liczbie praktykujących Falun Dafa uwięzionych za swoje przekonania. Chciałbym oznajmić Wam, że czuję się w obowiązku popierać podobne działania podejmowane w czasie 114-tej kadencji Kongresu. Mam nadzieję, że taka rezolucja zostanie przedstawiona na posiedzeniu i poddana do rozważenia całej Izbie Reprezentantów.

Dziękuję wszystkim biorącym udział w dzisiejszych akcjach w Waszyngtonie i wyrażam mój szacunek dla Was za waszą nieustanną walkę mającą na celu zapewnienie wszystkim Chińczykom prawa do wyrażania swojej duchowej wiary.

Z poważaniem,

Paul Tonko

Członek Kongresu

(źródło: list poparcia)