Praktykujący FALUN GONG zagrożeni torturami

Amnesty International informuje: Praktykującemu Falun Gong, Guo Xiaojun, byłemu wykładowcy na Uniwersytecie Jiaotong w mieście Szanghaj, grożą tortury i inne szkodliwe działania w więzieniu. Został on skazany wyłącznie z powodu zarzutów, które dotyczą praktykowania Falun Gong w oparciu o zeznania wymuszone podczas tortur

Guo Xiaojun został pojmany w domu, w mieście Szanghaj, przez ośmiu ubranych po cywilnemu policjantów oraz oficerów ochrony 7 Stycznia 2010 r. Włamali się do jego domu bez nakazu i przewrócili go na podłogę tuż przed jego żoną i czteroletnim dzieckiem, raniąc go w głowę. Następnie policja przeszukała jego dom, znajdując zaledwie kilka książek związanych z Falun Gong. Następnie zabrano go do obozu karnego w regionie Baoshan, gdzie został później oskarżony o używanie heretyckiej organizacji do łamania prawa, opierając się na zarzutach rozprowadzania materiałów Falun Gong. Zarzuty te opierały się o zeznanie Guo Xiaojun wymuszone podczas tortur. Od czasu pojmania Guo jego rodzina nie miała możliwości odwiedzenia go.

Podczas trwania rozprawy rodzina Guo wynajęła pięciu prawników, z których każdy porzucił sprawę po otrzymaniu gróźb od władz lokalnych. Z tego powodu Guo nie mógł mieć prawnika przez cały czas pobytu w areszcie oraz w trakcie procesu. Po pierwszym procesie 7 lipca Guo został skazany na cztery lata więzienia, po ogłoszeniu apelacji w październiku. Prawnik którego wynajęła rodzina Guo w tamtym czasie, nie został poinformowany o dacie ogłoszenia apelacji i w związku z tym Guo nie miał prawnego reprezentanta. Podczas spotkania z jednym z prawników wynajętych przez rodzinę pod koniec lipca, Guo opowiedział o torturach jakich doświadczył, m.in. o powstrzymywaniu przed snem, oraz o przetrzymywaniu w izolatce przez długi czas

Żona Guo zamierza złożyć apel przed Sądem Najwyższym w Szanghaju, przeciwko skazaniu Guo, na podstawie tego, że dowody użyte przeciwko jej mężowi zostały wydobyte za pomocą tortur. Guo Xianjun był wcześniej więziony od 2001 roku przez 5 lat z powodu wierzeń w Falun Gong.

PROSIMY O SZYBKĄ REAKCJĘ – O LISTY PISANE W TEJ SPRAWIE po angielsku, chińsku, lub w swoim własnym języku:

  • zwracamy się do władz, aby natychmiastowo i bezwarunkowo wypuszczono Guo Xiaojun, ponieważ jest więźniem sumienia, więzionym wyłącznie z powodu jego wierzeń,
  • wzywamy władze, by zagwarantowały, aby Guo Xiaojun nie był poddany torturom lub innym szkodliwym działaniom,
  • zwracamy się do władz, aby zapewniono mu wszelką opiekę medyczną oraz zabiegi, których mógłby potrzebować,
  • zwracamy się o pełne i bezstronne dochodzenie względem zarzutów o tortury w więzieniu oraz postawienie odpowiedzialne za to jednostki przed sądem,

PROSIMY WYSYŁAĆ APELACJE DO 26 STYCZNIA 2011: 

Tilanqiao Prison Warden

Liu Jinbao

147 Changyang Road,

Shanghaishi

200082

Zwrot grzecznościowy: Drogi Naczelniku

Prokurator Główny Miejskiej Społecznej Prokuratury Szanghaju

WU Guangyu Jianchazhang

Shanghaishi Renmin Jianchayuan

648 Jianguo Xilu

Xuhuiqu

Shanghaishi 200030

Zwrot grzecznościowy: Drogi Prokuratorze

ORAZ KOPIE DO:

Urzędnik Prawa Politycznego i Prawnego Komitetu

Wu Zhiming

225 Wuxing Road

Shanghaishi

200030

Wyślij również kopie do placówki dyplomatycznej swojego kraju

Dodatkowe informacje

Falun Gong jest ruchem duchowym, który osiągnął ogromną liczbę zwolenników w Chinach w latach 90-tych. Po pokojowym proteście na Placu Tiananmen w lipcu 1999 r., rząd ogłosił długoterminową kampanię nienawiści wobec tego ruchu, na którą składają się prześladowanie praktykujących prowadzone przez specjalną organizację zwaną ‘’Biurem 610’’. Dziesiątki tysięcy praktykujących Falun Gong zostało aresztowanych gdy duchowa dyscyplina została zakazana jako ‘’zagrożenie dla stabilności społecznej oraz politycznej’’. Praktykujący byli przetrzymywani w szpitalach psychiatrycznych, w obozach reedukacji poprzez pracę (RTL), w aresztach założonych w celu więzienia praktykujących bez postawienia im zarzutów, procesów, bez kontroli sądów, gdzie zostali umieszczeni na wiele lat więzienia.

Tortury

Tortury oraz złe traktowanie są powszechne we wszystkich przypadkach zatrzymań, pomimo ratyfikowanej przez Rząd Chiński Konwencji ONZ przeciwko torturom w 1988 r. Źródła Falun Gong donoszą o licznych ofiarach śmiertelnych, spowodowanych torturami w różnych instytucjach państwowych; więzieniach, obozach reedukacji poprzez pracę oraz w aresztach policyjnych.

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2010 r., wspólnie wydane przez Prokuraturę Najwyższą, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Ochrony Państwa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, obrały cel wzmocnienia zakazów przeciwko używaniu nielegalnych dowodów w sprawach karnych, łącznie z wymuszonymi zeznaniami i innymi dowodami pozyskiwanymi przez tortury i inne szkodliwe działania.

Źródło: Amnesty International

Loading