Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zainicjowała Rezolucję 343 potępiającą usankcjonowaną przez państwo grabież organów od praktykujących Falun Gong w Chinach

27 czerwca 2015 r.

(Minghui.org) Dnia 25 czerwca została zainicjowana przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych rezolucja potępiająca usankcjonowaną przez państwo grabież organów w Chinach.  Ta rezolucja wzywa Chińską Partię Komunistyczną (KPCh) do natychmiastowego zaprzestania tego procederu oraz do zaprzestania trwających od 16 lat prześladowań Falun Gong.

Tytuł złożonej rezolucji brzmi: „Wyrażenie zaniepokojenia z powodu ciągłych i miarodajnych doniesień o systematycznej i usankcjonowanej przez państwo grabieży organów od więźniów sumienia bez ich zgody, w tym od dużej liczby praktykujących Falun Gong oraz członków innych grup religijnych i mniejszości etnicznych w Chińskiej Republice Ludowej”.

Postanawia się, że Izba Reprezentantów –

  1. potępia proceder usankcjonowanej przez państwo grabieży organów w Chińskiej Republice Ludowej;
  2. wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej i Komunistyczną Partię Chin do natychmiastowego zaprzestania procederu grabieży organów od wszystkich więźniów sumienia;
  3. żąda natychmiastowego zaprzestania trwających od 16 lat prześladowań praktyki duchowej Falun Gong przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej i Komunistyczną Partię Chin oraz natychmiastowego uwolnienia wszystkich praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia;
  4. zachęca środowisko medyczne Stanów Zjednoczonych do pomocy w rozpowszechnianiu informacji o nieetycznych praktykach transplantacji organów w Chinach;
  5. wzywa Chińską Republikę Ludową do udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie wiarygodnego, jawnego i niezależnego dochodzenia w sprawie nadużyć w transplantacji organów oraz
  6. wzywa Departament Stanu Stanów Zjednoczonych do przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy, przedstawionej w rocznym sprawozdaniu na temat praw człowieka, usankcjonowanej przez państwo grabieży organów od więźniów sumienia bez ich zgody i do corocznego zdawania sprawozdania Kongresowi z wdrażania paragrafu 1182.f  tytułu 8 Kodeksu Stanów Zjednoczonych  zakazującego wydawania wiz Chińczykom i osobom innych narodowości zamieszanych w przymusową transplantację organów i tkanek ciała.

Ta rezolucja została zainicjowana przez reprezentantów:  Ileana Ros-Lehtinen (R-Floryda) i Gerald Connolly (D-Virginia)  i jak dotąd jest współsponsorowana  przez reprezentantów: Dana Rohrabacher (R-Kalifornia), Ted Poe (R-Teksas), Mario Diaz-Balart (R-Floryda),  Julia Brownley (D-Kalifornia), Sam Farr (D-Kalifornia) i David G. Valadao (R-Kalifornia).

Została ona przedłożona Komisji Spraw Zagranicznych i dodatkowo Komisji Sądownictwa.

Oświadczenie Ros-Lehtinen: „Makabryczne  praktyki grabieży organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia prowadzone przez reżim chiński są barbarzyńskim pogwałceniem praw człowieka i muszą być zaprzestane.  Wszyscy ludzie łącznie z adeptami Falun Gong mają wrodzone i podstawowe prawo do praktykowania swoich wierzeń duchowych bez obawy, że będą gnębieni. Chiny powinny natychmiast zaprzestać systematycznej kampanii propagandowej, więzienia i maltretowania osób praktykujących Falun Gong, uwolnić wszystkich więźniów sumienia i zezwolić na niezależne dochodzenie w sprawie usankcjonowanej przez państwo grabieży organów.   Apeluję do wszystkich moich kolegów w Izbie Reprezentantów, aby przyłączyli się do mnie i Gerry’ego, współsponsorując  i uchwalając tę rezolucję, i przyczynili się w ten sposób do zwrócenia uwagi na te przerażające naruszenia praw człowieka, traktowanie i prześladowanie praktykujących Falun Gong”.

Oświadczenie Connolly: „W obliczu międzynarodowego potępienia Chińska Partia Komunistyczna kontynuuje brutalną kampanię przeciwko duchowemu ruchowi Falun Gong. Pokojowi praktykujący tego ruchu są prześladowani i żyją w ciągłym strachu przed sponsorowanym przez państwo maltretowaniem. Ta rezolucja staje w obronie ich podstawowych praw człowieka i wolności.  Mam nadzieję, że moi koledzy będą w dalszym ciągu wspierać silną obronę praktykujących Falun Gong”.

Ten wpis w formie .doc można pobrać tutaj.