Interpelacja poselska w sprawie prześladowania kobiet praktykujących Falun Gong w Chinach

Interpelacja nr 21535

do ministra spraw zagranicznych

w sprawie prześladowania kobiet praktykujących Falun Gong w Chinach

Szanowny Panie Ministrze! Centrum Informacyjne Falun Dafa informuje o brutalnym traktowaniu osób praktykujących Falun Gong w Chinach. Niemalże 12 lat po tym, jak partia komunistyczna rozpoczęła swoją kampanię, by wyeliminować tę duchową praktykę, przemoc stosowana przeciwko kobietom pozostaje jedną z najbardziej barbarzyńskich i powszechnych metod, jakie kiedykolwiek odnotowano. ˝Niemoralne czyny, które najbardziej zaszokowały moją duszę, to regularne i wulgarne praktyki napastowania kobiecych narządów płciowych przez personel biura 6-10 i policję˝ pisze wybitny adwokat Gao Zhisheng w liście otwartym do chińskich władz przedstawiającym jego dochodzenie w sprawie tortur na praktykujących Falun Gong w północno-wschodnich Chinach, nawołując tym samym do zakończenia prześladowań. ˝Narządy płciowe i piersi niemalże każdej kobiety (…) były celem najbardziej odrażających tortur o charakterze seksualnym˝. Formy nadużyć zaczynają się od rażenia pałkami elektrycznymi sutków kobiet, przez napaści z zastosowaniem ostrych narzędzi aż do przymusowych aborcji. Do ofiar zaliczają się zarówno młode studentki i uczennice szkół, jak również kobiety wieku starczego. Sprawcami tych napaści są zarówno mężczyźni – policjanci, jak i kobiety pełniące rolę strażników więziennych. Podstawową przyczyną wyżej wymienionych przypadków przemocy nie są normy kulturowe ani wypaczenie moralne strażników więziennych. Raczej, w przypadku Falun Gong, systematycznie stosowana przemoc seksualna i upokorzenie zatrzymanych kobiet wywodzą się z nakazu nadanego przez przywódców partii komunistycznej, by stosować wszelkie konieczne sposoby, aby ˝transformacja˝ praktykujących Falun Gong zakończyła się sukcesem.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Jakie jest stanowisko polskich władz oraz jakie kroki podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka na świecie?

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 14 marca 2011 r.

 2 total views,  2 views today