Europosłowie wzywają Najwyższą Prokuraturę Ludową w Chinach, by postawiła Jiang Zemina przed obliczem sprawiedliwości

Trzej członkowie Parlamentu Europejskiego wysłali 20 lipca 2015 r. wspólny list do Najwyższej Prokuratury Ludowej, adresowany do prokuratora generalnego Cao Jianminga. Wzywają w nim do postawienia Jiang Zemina przed wymiarem sprawiedliwości za rozpoczęcie prześladowań Falun Gong oraz usankcjonowanego przez rząd procederu pozyskiwania organów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong.

W liście, dr Cornelia Ernst i dr Klaus Buchner, obydwoje z Niemiec oraz Merja Kyllonen z Finlandii, zdecydowanie potępili prześladowania i grabież organów. Wskazali, że owe zbrodnie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Skrytykowali też rząd chiński za rozszerzanie polityki prześladowań na inne kraje.

Europosłowie potępili ponad 100 rodzajów tortur stosowanych wobec praktykujących Falun Gong, w szczególności przemoc na tle seksualnym wobec kobiet. Wyrazili zaniepokojenie wobec wielu sierot, które straciły rodziców w wyniku prześladowań. Ponadto wskazali, że represje poważnie szargają wizerunek Chin.

Dr. Cornelia Ernst
Prof. Dr. Klaus Buchner
Merja Kyllönen

Parlamentarzyści podnieśli też przypadek dwóch chińskich prawników ds. praw człowieka – Gao Zhishenga i Wanga Yu. Za wypowiadanie się w imieniu praktykujących Falun Gong, padli ofiarą gróźb, potem więzienia. Ich licencje zostały unieważnione, a kancelarie zamknięte.

Około 17 lipca, dr Klaus zamieścił wpis na blogu pt. „Sytuacja praw człowieka w Chinach – niedopuszczalna”. Artykuł potępił aresztowanie Wang Yu i wzywał do jej natychmiastowego uwolnienia.

Trzech posłów PE wyraziło w swoim liście szacunek dla praktykujących Falun Gong, cytując ich odwagę w składaniu pozwów wobec Jiang Zemina. Stwierdzili, że współczucie i odwaga, którą wykazują praktykujący, będzie inspiracją dla społeczności międzynarodowej do odegrania roli i zakończenia prześladowań.

List kończył się wezwaniem chińskiego reżimu do podjęcia współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w Hadze w celu doprowadzenia Jiang Zemina przed oblicze sprawiedliwości. Przytoczyli Statut Rzymski MTK i podkreślili, że w innych krajach Jiang Zemin już został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości.

List został skopiowany i przesłany do chińskich ambasadorów w Unii Europejskiej i Niemczech, kilku biur ONZ, włącznie z sekretarzem generalnym, do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, specjalnych sprawozdawców ONZ ds. tortur, kilku biur Unii Europejskiej oraz prokuratora MTK w Hadze.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/14/152068.html

 2 total views,  2 views today