Chińscy dygnitarze mają bezpośrednie powiązania z nadużyciami związanymi z plastynacją ludzkich ciał pokazywanych na wystawie „Body Exhibition”.

Orzeczenia Sądów Najwyższych we Francji i Izraelu.

Polscy praktykujący Falun Gong odbyli 20 kwietnia 2013 r. w Krakowie Akcję protestacyjną przed klubem „Fabryka” na Zabłociu, w czasie trwającej tam wystawy „Human Body”. Jej organizatorom, czeskiej spółce JVS Group, zostało przekazane pytanie dotyczące pochodzenia zwłok wykorzystanych jako eksponaty, istnienia rzeczywistych, a nie deklarowanych dowodów, że ciała pochodzą od dawców w Chinach. Odpowiedzi takiej do dzisiaj nie otrzymano.

Nowy raport odsłania szczegóły powiązań wskazujących, że chińskie władze przez ostatnie ponad 10 lat wspierały i nadal wspierają oceniany na wiele milionów dolarów proceder handlu ludźmi, w tym mordowania chińskich obywateli na organy do transplantacji oraz plastynacji ich zwłok. Proces plastynacji polega na zamianie płynów ustrojowych w organizmie na polimery, co pozwala zachować tkankę w stanie nienaruszonym. Zebrane dane wskazują ponadto, iż przeważającą większością ofiar są praktykujący Falun Gong.

Eksponaty na wystawie spreparowanych ludzkich ciał „Body Exhibition” należą do „Premier Exhibitions”, będącej jednym z największych odbiorców plastynowanych organów w Chinach. Oświadczenie na stronie internetowej przedsiębiorstwa (http://www.prxi.com/disclaimer.html) stwierdza: „Ekspozycja prezentuje ciała chińskich obywateli i mieszkańców, które pierwotnie były w posiadaniu jednostek chińskiej policji. Ma ona możliwość otrzymywania ciał z chińskich więzień. „Premier Exhibitions” nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić, czy ludzkie szczątki, które Państwo oglądacie, nie należą do osób, które były przetrzymywane w chińskich więzieniach.”

Przywołany w artykule materiał Światowej Organizacji Dochodzącej Prześladowań wobec Falun Gong (WOIPFG) z 24 listopada 2012 r. (http://www.zhuichaguoji.org/en/node/236) wskazuje na istnienie bezpośredniego związku pomiędzy plastynacją, a działalnością szpitali dopuszczających się masowo nadużyć grabieży organów na przeszczepy, gdzie ofiarami są przede wszystkim praktykujący Falun Gong.

Chiny stały się największym producentem i eksporterem tych ludzkich eksponatów, które dzięki zabiegowi plastynacji sprzedawane są za 800.000 – 1.000.000 USD.

Dowody bezpośrednio wskazują, że zdecydowana większość zwłok dostarczana jest przez służby bezpieczeństwa publicznego. Zwłoki używane w Chinach do plastynacji tak naprawdę są ciałami więźniów sumienia, którzy zamknięci są w obozach pracy, więzieniach, szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach prania mózgu.

Raport zawiera m.in. zapisy nagrań rozmów telefonicznych z osobami bezpośrednio zamieszanymi w ten proceder, fragmenty wywiadów prasowych, są w nim ogłoszenia (w tym aktualne) chińskich uczelni medycznych i firm wykonujących plastynację wraz z cennikami.

Dowody wskazują konkretnie na byłego I sekretarza partii komunistycznej i burmistrza Dalian w prowincji Liaoning, a później jej gubernatora, Bo Xilai i na jego żonę Gu Kailai, skazaną w 2012 roku (w sterowanym procesie) za zlecenie morderstwa związanego z nimi interesami Anglika Neil Heywooda. Pod kontrolą Bo Xilai rozbudowano znacznie sieć obozów i więzień w prowincji Liaoning, niektóre z nowo wybudowanych z przeznaczeniem wyłącznie dla praktykujących Falun Gong. Te ostatnie prawie wszystkie znajdują się w samym Dalian w bliskim sąsiedztwie fabryk plastynacji zwłok. Zwożono do nich tysiącami ludzi nie ujawniających swojej tożsamości również z innych regionów, w tym także praktykujących z Pekinu.

Oficjalnie od 2006 roku obrót ludzkimi szczątkami jest w Chinach zakazany. Tak samo jak od 2013 roku pobieranie organów bez zgody dawcy. Produkcja eksponatów i handel nimi po ustąpieniu Bo Xilai trwają jednak nadal i w pełni popierane są przez kolejne chińskie władze. Tym lukratywnym zajęciem zajmuje się tym przede wszystkim Dalian Medical University Plastination Co. Ltd.

Czy istnieją dowody, że ludzkie ciała obecnie poddawane plastynacji pochodzą z innego niż dotąd źródła?

Francuski Sąd Najwyższy, powołując się w ostatecznym orzeczeniu na względy etyczne (względy polityczno-humanitarne zadecydowały przy wyrokach niższych instancji) zakazał w 2010 roku eksponowania wystawy „Our Body” na terenie Francji. W uzasadnieniu podano, że wystawa zwłok w celach komercyjnych jest sprzeczna z francuskim kodeksem cywilnym, który stanowi że: „Szczątki zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem, godnością i przyzwoitością.”

Źródła: – Orzeczenie francuskiego Sądu Najwyższego: “wystawa „Our Body” zakazana we Francji”http://www.france24.com/en/20100917-our-body-controversial-exhibition-france-appeal-court-ban-china-prisons-justice-arts
– Orzeczenie izraelskiego Sądu Najwyższego w prawie zamknięcia wystawy ludzkich zwłok w Tel Avivie http://ntdtv.org/en/news/world/middle-east-africa/2012-09-%7B/israeli-supreme-court-calls-to-close-bodies-exhibition.html
– Arkusz Centrum Informacyjnego Falun Dafa na temat grabieży organów, w tym powiązania z Bo Xilai i innymi urzędnikami KPCh http://media.faluninfo.net/media/doc/2012/08/FACT_SHEET_-_Systematic_Killings_for_Organs_v2.2.pdf
– Report Implicates Chinese Officials in Human Body Plastination Abusehttp://faluninfo.net/article/1291/
– Raport śledczy w sprawie źródła pochodzenia plastynowanych ciał ludzkichhttp://www.zhuichaguoji.org/en/node/236
– Uaktualniony raport w sprawie zarzutów o pozyskiwanie narządów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong w Chinach: https://faluninfo.pl/wp-content/uploads/2011/11/RAPORT_Krwawe_Zniwo.pdf

Loading