Tajny dokument uniemożliwia adwokatom obronę spraw dotyczących Falun Gong

Podczas rozmowy z sędziami z Sądu w Dehui w prowincji Jilin, członkowie rodzin osób praktykujących Falun Gong usłyszeli o nieopublikowanym oficjalnym dokumencie, który uniemożliwia adwokatom obronę praktykujących Falun Gong.

W kwietniu 2021 roku chiński sędzia Wang Rongfu krzyczał do członka rodziny osoby praktykującej Falun Gong: „Nie dyskutuj ze mną o tym, czy mój wyrok jest sprzeczny z prawem. Sąd wyższej instancji powiedział nam, że sprawy związane z Falun Gong są traktowane inaczej, a praktykujący nie mają prawa do obrony… Morderca może wynająć adwokata. Osoby praktykujące Falun Gong, nie”.

Przypadkowo 21 kwietnia 2021 roku ten członek rodziny przeczytał wyżej wymieniony tajny dokument i zapisał jego część. Dokument, który był oznaczony jako „Dokument nr 226 z 2020 r.” został wydany przez Sąd Okręgowy w Jilin. Czytamy w nim:

„Zasadniczo żaden prawnik nie może reprezentować spraw, które są związane z religią zła”  —Prowincjonalny Sąd Najwyższy w Jilin, Dokument nr 226

(Uwaga: Od kiedy w lipcu 1999 roku rozpoczęto prześladowania Falun Gong, chiński reżim przyjął represyjną postawę wobec tej praktyki, w tym określanie jej religią zła).

Ten dokument narusza szereg chińskich praw, w tym konstytucję, kodeks postępowania karnego, ustawę o zawodach prawniczych, ustawę o sędziach, interpretacje prawa wydane przez Sąd Najwyższy oraz zasady Prokuratury Najwyższej, które przyznają wszystkim oskarżonym prawo do wynajęcia obrońcy, by ich reprezentował.

Oficjalnie dokument nie wszedł jeszcze w życie, ponieważ chiński system prawny wymaga, aby wszystkie prawa i zasady były oficjalnie opublikowane.

Jednak obrońcy praktykujących nieustannie spotykają się z oporem ze strony sądów.

Na przykład chińskie prawo wymaga, aby prawnicy wpierw złożyli wniosek do sądu, zanim będą mogli reprezentować pozwanego. Gdy jednak wielu prawników broniących praktykujących próbowało składać takie wnioski, sąd zwodził ich różnymi wymówkami, takimi jak np. proszenie o różnego rodzaju zaświadczenia, które zwykle nie są wymagane.

Narusza to prawo do uczciwego procesu, ponieważ bez zgody sądu, obrońcy nie mogą przeglądać aktów oskarżenia oraz innych dokumentów prawnych związanych ze sprawą ani nie mogą wchodzić do sądu.

26 lipca sąd wydał wyroki, nie powiadamiając o tym praktykujących, ich krewnych ani obrońców. Praktykujący ostatecznie poznali wyroki, kiedy zostali przeniesieni z aresztu do różnych więzień.

Gdy obrońcy i krewni praktykujących dowiedzieli się o tajnym dokumencie, poprosili Sąd Najwyższy w Prowincji Jilin o jego kopię. Sąd nie odpowiedział na ich prośbę.

Na podstawie:
Secret File: CCP Prevents Lawyers From Defending Falun Gong Practitioners (theepochtimes.com)

Loading