Szczyt Instytutu Wolności Religijnej: Panel Centrum Informacyjnego Falun Dafa

30 czerwca 2022 roku podczas szczytu Instytutu Wolności Religijnej (ang. Institute for Religious Freedom, IRF) w Waszyngtonie amerykańskie Centrum Informacyjne Falun Dafa poprowadziło panel zatytułowany „Pandemia, prześladowania i opór – trendy i analizy na temat represji wobec Falun Gong”.

Centrum Informacyjne Falun Dafa przedstawiło swój nowy specjalny raport obejmujący ostatnie dwa lata ucisku KPCh w Chinach i na całym świecie. W dyskusji wzięli udział wybitni eksperci, a także naoczni świadkowie prześladowań. W panelu przedstawiono uaktualnione informacje na temat prześladowań KPCh wobec Falun Gong w trakcie pandemii, uwypuklono dowody na przymusową grabież organów, omówiono ponadnarodowe represje wobec Falun Gong oraz przedstawiono zalecenia polityczne, które mają na celu zakończenie tych okrucieństw i zapewnienie bardziej wolnych i sprawiedliwych Chin.

Paneliści:

Levi Browde, dyrektor wykonawczy Centrum Informacyjnego Falun Dafa

Dr Larry Liu, zastępca dyrektora ds. rządu i rzecznictwa, Centrum Informacyjne Falun Dafa

Nicholas Haley, badacz w Centrum Informacji Falun Dafa

Yu Han, ofiara prześladowań – jej ojciec został poddany przymusowej grabieży organów

Simon Zhang, syn kobiety zamęczonej na śmierć w Chinach

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 30.06.2022 r. Link do artykułu: https://faluninfo.net/irf-summit-falun-dafa-information-center-panel/

Loading