Prześladowcy Falun Gong otrzymają zakaz wjazdu do Tajwanu

Yuan Ustawodawczy, Komitet ds. Zagranicznych i Obrony Narodowej w Republice Chińskiej (Tajwanie), zaprosił jednostki rządowe, w tym Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Krajowy Urząd Imigracyjny, do złożenia raportu i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące „Projektu zmian niektórych przepisów ustawy o pracy wywiadu krajowego” w dniu 2 października 2019 r.

Wydział urzędu imigracyjnego, kiedy został zapytany przez członka tajwańskiego Yuana Ustawodawczego Wanga Ting-yu, powiedział, że osoby, które brały udział w prześladowaniach Falun Gong lub złamały prawo, od teraz będą miały zakaz wjazdu do Tajwanu.

Członek Yuana Ustawodawczego Wang Ting-yu (z lewej)

Ge Guangwei, szef wydziału ds. wjazdu i wyjazdu Krajowego Urzędu Imigracyjnego powiedział: „Zostanie uniemożliwiony wjazdu do Tajwanu chińskim urzędnikom, jeśli byli oni zaangażowani w prześladowanie Falun Gong lub złamali tajwańskie prawo”.

Członek tajwańskiego Yuana Ustawodawczego: deklaracja rządu jest ważnym oświadczeniem

Wang Ting-yu powiedział w wywiadzie, że urząd imigracyjny wyraźnie stwierdził, że czy to urzędnicy Partii Komunistycznej, czy goście z Chin, którzy chcą wjechać do Tajwanu na studia lub turystycznie, jeśli złamali tajwańskie prawo – na przykład, jeśli byli zaangażowani w prześladowania Falun Gong, zaatakowali tajwańską demokrację lub zakłócili porządek tajwańskiego społeczeństwa – to urząd imigracyjny niejednokrotnie odmówi im wstępu po wspólnej weryfikacji.

Wang podkreślił, że jest to bardzo ważne oświadczenie i w przeszłości nie było ono wspominane przez żaden tajwański departament rządowy. Powiedział, że rząd Tajwanu zaprasza każdego z dowolnego miejsca na świecie do odwiedzenia Tajwanu, ale nie pozwoli reżimowi komunistycznemu wykorzystywać systemu demokratycznego Tajwanu do prześladowania tych, którzy są obecnie prześladowani w Chinach. Wang wyjaśnił: „Tajwan jest w Azji bardzo ważnym demokratycznym krajem. Powinniśmy podtrzymywać naszą odpowiedzialność za ochronę ludzi oraz ochronę demokracji i wolności”.

Naukowiec z Chin: ta legislatywa jest bardzo na czasie

Zdaniem Lai Jianpinga, magistra prawa międzynarodowego na chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa, stanowisko przedstawione przez tajwański Urząd Imigracyjny jest bardzo na czasie.

Powiedział: „Każdy musi szanować podstawowe prawa człowieka i wolność, w tym wolność religijną. Jeżeli ktoś, kto prześladuje wyznawców religijnych, otrzymał zakaz od rządu Tajwanu przekraczania jego granic, to myślę, że jest w tym ujęta jego suwerenność i jest zgodna z obecnymi tendencjami rządów na świecie. Dlatego uważam, że jest to doskonała ustawa i bardzo na czasie”.

Tajwan: praktykujący Falun Gong przekazuje listę prześladowców Radzie do Spraw Chin

Theresa Chu, rzeczniczka zespołu prawników Falun Gong ds. Praw człowieka, powiedziała 4 października: „Popieramy decyzję rządu Tajwanu zakazującą wjazdu do kraju tym, którzy są na listach prześladowców praktykujących Falun Gong w Chinach”. Powiedziała, że 4 czerwca tego roku przedstawiła Radzie do Spraw Chin listę ponad 100 tys. prześladowców Falun Gong, zestawioną przez Światową Organizację ds. Badania Prześladowań Falun Gong (WOIPFG). Ma nadzieję, że rząd Tajwanu zabroni wjazdu do kraju każdej osobie z tej listy, w tym osobom łamiącym prawa człowieka. Nie są one mile widziane w demokratycznym systemie Tajwanu.

Stany Zjednoczone: praktykujący Falun Gong przekazuje listę prześladowców rządowi USA

Trwające 20 lat prześladowania praktykujących Falun Gong przez komunistyczny reżim Chin zwróciły międzynarodową uwagę. Wiele krajów na świecie podjęło działania w celu ograniczenia takiego łamania praw człowieka w Chinach. Urzędnik USA powiedział praktykującym w Ameryce, że powinni przedstawić listę prześladowców rządowi. Zacieśni się wtedy wydawanie wiz, będzie można odmówić wydania wizy osobom łamiącym prawa człowieka oraz tym, którzy prześladują wierzenia religijne. Odnosi się to zarówno do wiz imigracyjnych jak i nieimigracyjnych takich jak: wizy turystyczne, biznesowe lub w celu odwiedzenia krewnych. Posiadaczom wiz, w tym osobom które uzyskały już prawo stałego pobytu (zieloną kartę), można odmówić wjazdu.

Osoby, które znalazły się na ostatnio przedstawionej liście nazwisk to: liderzy z Departamentu Propagandy, Komisji Spraw Politycznych i Prawnych (PLAC), Biura 610, a także lekarze zaangażowani w wymuszone pobieranie narządów, sędziowie i funkcjonariusze więzień i obozów pracy. Ich udział w prześladowaniach obejmuje kształtowanie strategii politycznych, wydawanie instrukcji oraz wykonywanie rozkazów.

Źródło: pl.Minghui.org

Loading