Ponad 900 prawodawców z 35 krajów potępia prześladowania Falun Gong w oświadczeniu opublikowanym w Dniu Praw Człowieka

NOWY JORK – Międzynarodowe wspólne oświadczenie potępiające prześladowania Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh), po raz pierwszy zainicjowane w czerwcu 2020 r., zostało opublikowane w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, po zebraniu podpisów od 921 prawodawców z 35 krajów. Oświadczenie potępia „systematyczną i brutalną kampanię mającą na celu ‘wykorzenienie’ duchowej dyscypliny Falun Gong” i wzywa do natychmiastowego zaprzestania łamania praw człowieka.

„To odzwierciedla bezprecedensowy wysiłek przedstawicieli rządów całego spektrum politycznego i całego świata w powstrzymaniu niesprawiedliwości Komunistycznej Partii Chin popełnianych wobec Falun Gong” – mówi Levi Browde, dyrektor wykonawczy Centrum Informacyjnego Falun Dafa. „[Sygnatariusze] wysyłają wyraźne przesłanie solidarności z cierpiącymi w Chinach i jednoznacznie odrzucają kampanię chińskiego reżimu mającą na celu zniszczenie pokojowej wiary praktykowanej przez dziesiątki milionów ludzi w Chinach i na całym świecie”.

Międzynarodowe wspólne oświadczenie

Wśród sygnatariuszy wspólnego oświadczenia są obecni i byli ministrowie, senatorowie, posłowie do parlamentu, członkowie kongresów i krajowi ustawodawcy z 35 krajów i regionów w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej. Wyrażają głębokie zaniepokojenie dobrze udokumentowaną, trwającą 21 lat walką Falun Gong o wolność wiary w obliczu brutalnych represji ze strony KPCh. Dostrzegają znaczenie praw człowieka i pilną potrzebę zakończenia 21-letnich prześladowań oraz stwierdzają, że Falun Gong (Falun Dafa) jest starożytną chińską praktyką medytacyjną opartą na trzech zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości.

„Prześladowania Falun Gong w Chinach są jedną z najsurowszych kampanii przeciwko grupie wyznaniowej w dzisiejszych czasach” – czytamy we wspólnym oświadczeniu. „Od lipca 1999 roku miliony praktykujących Falun Gong w Chinach zostało arbitralnie aresztowanych i uwięzionych bez odpowiedniego procesu, a wielu z nich było torturowanych, a nawet zostało zamordowanych”.

„Wzywamy… chiński rząd do przestrzegania międzynarodowych norm i… do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Falun Gong w Chinach, oraz do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich przetrzymywanych praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia”.

To wspólne oświadczenie jest bezprecedensowym wysiłkiem wywodzących się z całego spektrum politycznego parlamentarzystów pragnących potępić niesprawiedliwości popełnione przez KPCh wobec Falun Gong. Sygnatariuszami oświadczenia są obecni i byli wybrani w wyborach urzędnicy z Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Francji, Włoch, Danii, Izraela, Irlandii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Belgii, Rumunii, Estonii, Finlandii, Węgier, Austrii, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Australii, Cypru, Nowej Zelandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Argentyny, Chile, Japonii, Hongkongu, Makau, Tajwanu, Wenezueli, Stanów Zjednoczonych i Indonezji.

W tym międzynarodowym wspólnym oświadczeniu odnotowano poprzednie rezolucje Parlamentu Europejskiego i Kongresu Stanów Zjednoczonych potępiające prześladowania Falun Gong, odnosząc się jednocześnie do niedawnego Niezależnego Trybunału w Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że „przymusowe pozyskiwanie narządów jest w całych Chinach od lat praktykowane na znaczną skalę i że praktykujący Falun Gong byli jednym – i prawdopodobnie głównym – źródłem zaopatrzenia w narządy”.

Kompletna lista sygnatariuszy dostępna jest tutaj.

Wybrane cytaty sygnatariuszy

Kilku prawodawców obok swoich podpisów dodało dodatkowe komentarze. Oto kilka wybranych przykładów.

„Jako poseł krajowy i członek Komisji Spraw Zagranicznych i Praktyk Religijnych, możecie liczyć na moje zaangażowanie w obronę praw człowieka. Potępiam prześladowania praktykujących duchową dyscyplinę Falun Gong.” 

– Francisco Sánchez, przedstawiciel kraju, Argentyna

„Prześladowanie praktykujących Falun Gong, którzy doświadczyli ucisku, tortur i represjonowania, jest jedną z najbardziej przerażających kampanii podejmowanych przez Komunistyczną Partię Chin. Zawsze będę sympatyzować i wspierać tych, którzy praktykują tą pokojową, duchową praktykę religijną”.

– George Christensen, poseł do parlamentu, Australia

„Bądźcie pewni, że nadal będę was wspierać w waszym celu zakończenia nieludzkich prześladowań Falun Dafa. Nie przestanę przypominać chińskim przywódcom, że zobowiązania takie jak Międzynarodowa Konwencja Praw Obywatelskich i Politycznych mają również zastosowanie do dyktatur”.

– poseł dr Ewa Ernst-Dziedzic, rzecznik ds. polityki zagranicznej, Austriaccy Zieloni

„Myślami jestem z bliskimi praktykujących Falun Gong, którzy zmarli w wyniku tortur, obozów jenieckich lub nielegalnego handlu narządami. Uwaga środowiska międzynarodowego może podnieść świadomość tych problemów, a tym samym zwiększyć presję na chiński rząd, aby tych praktyk zaprzestał.

„Chciałabym podziękować Centrum Informacyjnemu Falun Dafa za jego rozległą edukacyjną pracę i mam nadzieję, że w przyszłości każdy w Chinach (i na całym świecie) będzie mógł praktykować właściwą dla siebie wiarę bez obawy o konsekwencje”.

– posłanka Petra Wimmer, rzecznik rodziny, Socjaldemokratyczna Partia Austrii

„Wzywam międzynarodową społeczność do silniejszego i bardziej publicznego wypowiedzenia się na temat potępiania nieustannego, sponsorowanego przez państwo, łamania przez chiński rząd podstawowych praw człowieka. Musimy nadal pracować i mieć nadzieję, że pewnego dnia Chiny będą szanować praworządność, wolność słowa, zgromadzeń i religii; nastanie dzień, w którym na placu Tiananmen można będzie głośno wypowiadać zasady Falun Gong: Prawdę, Życzliwość, Cierpliwość”.

– Czcigodny Peter Kent, poseł, były minister środowiska, Kanada

„Pochwalam praktykujących Falun Gong za ich niezachwiane zaangażowanie w ochronę uniwersalnych zasad: Prawdy, Życzliwości i Tolerancji”.

– Czcigodna Judy Sgro, poseł, była minister ds. Obywatelstwa i Imigracji, Kanada

„Chciałbym podziękować za tę możliwość wyrażenia jak najmocniejszego poparcia dla [zakończenia prześladowań Falun Gong] i innych ważnych inicjatyw, które powinny być podjęte przez państwa i społeczeństwa obywatelskie w celu zapewnienia poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności, a zwłaszcza dla wolności religii i przekonań”.

– Giulio Terzi, były minister spraw zagranicznych Włoch

„20 lipca minęło 21 lat od rozpoczęcia prześladowań praktykujących Falun Gong. Wolny świat staje się powoli świadomy okrucieństwa Komunistycznej Partii Chin wobec własnego narodu”.

„Chcę podnieść świadomość o wielu praktykujących Falun Gong, którzy byli przetrzymywani w obozach ‘reedukacji przez pracę’, więzieniach i innych ośrodkach detencyjnych jako więźniowie sumienia. Istnieją doniesienia o torturach, a nawet przymusowym pobieraniu organów. Dlatego zainicjowano to wspólne oświadczenie”.

„W rzeczywistości prześladowania mniejszości w Chinach należą do najgorszych przestępstw przeciwko prawom człowieka, jakie świat kiedykolwiek widział. Przez niektórych międzynarodowych obserwatorów i władze sądownicze zostało to opisane jako ludobójstwo”.

„My w wolnym świecie musimy stanąć w obronie mieszkańców Chin. Musimy stać razem. Dlatego to wspólne oświadczenie jest tak ważne. Komunistyczna Partia Chin musi wiedzieć czego chce wolny świat. Chcemy, aby to i wszystkie inne prześladowania się skończyły. Musi się to skończyć już teraz”.

– Ann-Sofie Alm, posłanka do parlamentu, Szwecja

„Każda sytuacja, która ze strony któregokolwiek rządu prowadzi do aktywnej dyskryminacji mniejszości, musi zostać potępiona, a chiński rząd można powiedzieć, że jest odpowiedzialny nie tylko za straszliwą dyskryminację, ale także za kulturowe ludobójstwo wielu mniejszości w swoich własnych granicach.

W odniesieniu do naruszeń praw człowieka istnieje w Chinach niepokojący trend rozwijający się w polityce wewnętrznej i zagranicznej w ujęciu ogólnym, w tym historycznie w Tybecie, oraz przeciwko tym, którzy praktykują Falun Gong. Praktykujący Falun Gong są przedmiotem godnych ubolewania prześladowań ze strony rządu chińskiego, który od lat 90-tych stara się wykorzenić tych, którzy praktykują tę duchową dyscyplinę.

Wszyscy ludzie mają prawo do wolności słowa i religii, a Chiny muszą to szanować. Będziemy nadal angażować się w przestrzeganie praw człowieka na całym świecie, a każdy rząd, który sankcjonuje lub zezwala na ich łamanie wobec swoich obywateli (lub innych osób) musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności i spotkać się z reakcją społeczności międzynarodowej”.

– Tommy Sheppard, poseł, Wielka Brytania

„Chińskie państwo nieustannie angażuje się w łamanie praw człowieka wobec obywateli Chin i ważne jest, abyśmy jak to tylko możliwe, sprzeciwiali się temu.

W Chinach represjonowane są wolność religii, myśli, słowa, przemieszczania się, zgromadzeń i zrzeszania się są. Ponieważ Chiny nasilają swoją kampanię represji przeciwko ludności ujgurskiej i tym którzy praktykują Falun Gong, musimy nasze protesty nasilić.

Dlatego cieszę się, że mogę to oświadczenie podpisać i wyrazić moją solidarność z wszystkimi w Chinach i poza nimi, którzy walczą przeciwko represyjnym działaniom państwa chińskiego”.

– posłanka Kate Osamor, Wielka Brytania

„Dziękuję za wiadomość e-mail odnośnie tego, że w tym roku upłynęło 21 lat od czasu rozpoczęcia kampanii Komunistycznej Partii Chin mającej na celu „wykorzenienie” duchowej dyscypliny Falun Gong. Z pewnością złożę oświadczenia w waszym imieniu. Zapewniam, że nadal będę uważnie obserwować rozwój sytuacji”.

– Sir David Amess, członek parlamentu, Wielka Brytania

„To są ludzie, którzy są mordowani, coś nieludzkiego, coś bardzo barbarzyńskiego. Dlatego moim zdaniem konieczne jest podjęcie procesu prawnego, aby to zakończyć”.

– Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si., członek Izby Reprezentantów Indonezji

„Każdy człowiek zasługuje na godność, powinien mieć kontrolę nad swoim ciałem i swobodę przekonań. Celem rządu jest ochrona tych wolności, a nie ich prześladowanie”.

– David Seymour, poseł, Nowa Zelandia

„Od samego początku mojej politycznej kariery śledziłem i krytykowałem prześladowania obywateli Chin, mniejszości narodowych, grup religijnych, obrońców praw człowieka, dysydentów politycznych i Falun Gong. … Mam wielki szacunek dla Chińczyków. Tylko prawa człowieka i demokracja mogą przynieść Chinom dobrobyt, pokój i stabilność. Falun Gong jako pokojowy, duchowy ruch może się do tego przyczynić.”

– Hans van Baalen, były eurodeputowany i były poseł, przewodniczący Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) oraz Honorowy Prezydent Liberal International, Holandia

„Tajwan może przynajmniej sprawdzić tożsamość tych, którzy prześladują Falun Gong… i sklasyfikować ich jako persona non-grata lub zbadać, czy posiadają na Tajwanie nielegalne fundusze. Jeśli stanie się to powszechną praktyką na całym świecie, poinformujemy Komunistyczną Partię Chin, że jeśli prześladuje Falun Gong, nie będzie miała, dokąd udać się na świecie i gdzie się ukryć. Pewnego dnia, jeśli dojdzie do oskarżenia, nie będzie miała gdzie się schować”.

„Falun Gong jako wiara jest prześladowany przez długi czas, a celem jest duża liczba ludzi. Techniki nagromadzone podczas tych prześladowań zostały zastosowane wobec katolików, chrześcijan, taoistów i Ujgurów, rozwiązanie zatem problemu Falun Gong ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązania tych wszystkich problemów”.

„Mam nadzieję, że Chiny „usuną Komunistyczną Partię i dadzą swojemu krajowi i obywatelom szansę” 

– Wang Ting-Yu, członek Parlamentu Yuan na Tajwanie

Wspólne oświadczenie 921 sygnatariuszy wzywające do zakończenia prześladowań Falun Gong

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni stale trwającym łamaniem praw człowieka wobec praktykujących Falun Gong w Chinach.

Rozumiemy, że Falun Gong (znane również jako Falun Dafa) jest duchową praktyką medytacyjną, która opiera się na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. 20 lipca 2020 r., minie 21 lat, odkąd chiński rząd komunistyczny rozpoczął systematyczną i brutalną kampanię „wyeliminowania” Falun Gong. Od lipca 1999 r., miliony praktykujących Falun Gong w Chinach było arbitralnie aresztowanych i skazanych na więzienie bez procesu oraz wielu było torturowanych i nawet zabitych. Przynajmniej tysiące zmarło w rezultacie tych tortur oraz innych nadużyć w aresztach.

Te okrucieństwa zostały dobrze udokumentowane przez organizacje praw człowieka, organy rządowe i Organizację Narodów Zjednoczonych. Według raportu Departamentu Stanu USA nt. przestrzegania praw człowieka z 2007 roku, „[Specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur Manfred] Nowak stwierdził, że praktykujący Falun Gong stanowili 66 procent ofiar domniemanego torturowania w areszcie”. Raport Amnesty International z 2017/18 stwierdzał, „Praktykujący Falun Gong są nadal poddawani prześladowaniom, arbitralnym zatrzymaniom, niesprawiedliwym procesom i torturom oraz innemu złemu traktowaniu”. Prześladowania Falun Gong w Chinach są jedną z najsurowszych kampanii wymierzonych przeciwko grupie wyznaniowej w dzisiejszych czasach.

W 2013 r., Parlament Europejski uchwalił rezolucję 2013/2981(RSP), gdzie Parlament Europejski „wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu stałych wiarygodnych doniesień o systematycznym, usankcjonowanym przez państwo pobieraniu organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chińskiej Republice Ludowej, w tym od wielu osób praktykujących Falun Gong”. W 2016 roku Kongres USA jednomyślnie uchwalił podobną rezolucję, H.Res.343. W 2019 roku Sir Geoffrey Nice QC orzekł, że „przymusowa grabież organów odbywała się przez lata na terenie całych Chinach na znamienną skalę i praktykujący Falun Gong byli jednym – i prawdopodobnie głównym – źródłem organów”.

My, niżej podpisani, zatem wzywamy chiński rząd do respektowania norm międzynarodowych i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który Chiny podpisały oraz do natychmiastowego zakończenia prześladowań Falun Gong w Chinach i do bezwarunkowego wypuszczenia wszystkich zatrzymanych praktykujących Falun Gong oraz innych więźniów sumienia.

Loading