Pilny apel: praktykującemu Falun Gong w Anhui porwanemu z szanghajskiego lotniska grożą tortury

Według wiarygodnych źródeł z Chin, praktykujący Falun Gong, który został uprowadzony 18 lutego na Szanghajskim Międzynarodowym Lotnisku Pudong na trasie do Stanów Zjednoczonych, przebywa obecnie w areszcie Biura Bezpieczeństwa Publicznego w prowincji Anhui.Centrum Informacyjne Falun Dafa wzywa międzynarodową społeczność do podjęcia natychmiastowych działań w celu niezwłocznego uwolnienia przetrzymywanego oraz jego bezpiecznego przewiezienia do Stanów Zjednoczonych.

Według wiarygodnych źródeł z Chin, praktykujący Falun Gong, który został uprowadzony 18 lutego na Szanghajskim Międzynarodowym Lotnisku Pudong na trasie do Stanów Zjednoczonych, przebywa obecnie w areszcie Biura Bezpieczeństwa Publicznego w prowincji Anhui. Centrum Informacyjne Falun Dafa wzywa międzynarodową społeczność do podjęcia natychmiastowych działań w celu niezwłocznego uwolnienia przetrzymywanego oraz jego bezpiecznego przewiezienia do Stanów Zjednoczonych.Według Centrum Informacyjnego Falun Dafa, uprowadzenie Jiang Feng’a (江峰) nastąpiło 1 marca.

Od tamtego czasu Centrum dowiedziało się od Światowej Organizacji ds. Badania Prześladowań Falun Gong (WOIPFG), że po przejściu przez punkt kontrolny na lotnisku, Jiang został uprowadzony na stacji kontroli granicznej.

Jiang został następnie przetransportowany z powrotem do rodzinnego miasta Hefei w prowincji Anhui, skąd został przeniesiony do aresztu Krajowego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Bezpieczeństwa w dzielnicy Luyang. Obecnie jest przetrzymywany w obiekcie kierowanym przez wydział, którego oficerowie prawdopodobnie używają środków przymusu, aby zmusić Jiang’a do wyrzeczenia się wiary w Falun Gong. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji: # 478 Huaihe Road, Hefei City, prowincja Anhui, tel.: 0551-2831900.

Według China Digital Times Departament Bezpieczeństwa Krajowego jest oddziałem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Biuro specjalizuje się w monitorowaniu i postępowaniu z dysydentami politycznymi, wnioskodawcami i grupami religijnymi.

„Według sprawozdań widzimy, że w tej chwili Jiang jest poddawany bardzo silnym środkom przymusu, co z całą pewnością wiąże się z torturami”, powiedział Dyrektor Levi Browde z Centrum Informacyjnego Falun Dafa. „Obiekty ‚prania mózgu’ jak ten, w którym jest przetrzymywany Jiang są w istocie miejscami tortur przeznaczonymi do zmuszania ofiar aby wyrzekły się swojej wiary… on musi być niezwłocznie uwolniony”.

Wśród osób biorących udział w rozpatrywaniu sprawy Jiang’a są:
– Ding Zhongbing, szef Krajowego Departamentu Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Dzielnicy Luyang;
– Wei Min, policjant Krajowego Departamentu Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Dzielnicy Luyang;

Centrum Informacyjne Falun Dafa apeluje, aby:
– organizacje obrony praw człowieka oraz wybrani przedstawiciele napisali do władz chińskich list z żądaniem natychmiastowego uwolnienia oraz zapewnienia bezpiecznej podróży Jiang’a do Stanów Zjednoczonych. Proponowanymi odbiorcami pism są chińskie ambasady, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak również władze lokalne w Hefei. Przykładowa treść pisma dostępna jest na życzenie.
– zaniepokojeni obywatele na całym świecie napisali listy do wybranych przez siebie urzędników i/lub lokalnych chińskich ambasad w celu zachęcenia do działań w sprawie Jiang’a.

W poprzednich przypadkach, takich jak sprawa Qin Shizhen z 2008r., dzięki międzynarodowym naciskom udało się uzyskać zwolnienie praktykującej Falun Gong, która przetrzymywana była w podobnych ośrodkach przymusowego „nawracania”.

Uwaga dla redaktorów: Mei Xuan jest dostępna aby udzielać wywiadów na życzenie.

Tło wydarzeń

W dniu 18 lutego 2010r., Jiang Feng jechał na Szanghajskie Międzynarodowe Lotnisko Pudong,  zmierzając na pokład samolotu Continental Airlines Flight # CO86 lecącego do Newark, gdzie zaplanował spotkać się z żoną. Będący w małżeństwie od jedenastu lat, z powodu prześladowań Falun Gong przez Partię Komunistyczną, spędzili ze sobą zaledwie kilka miesięcy.

Jiang odbywał odprawę biletową o godzinie 14:55, dwie godziny przed planowaną godziną odlotu, ale nie udało mu się znaleźć na pokładzie samolotu. Wcześniej przez ponad 3 lata Jiang był nielegalnie więziony za praktykowanie Falun Gong.

żona Jiang’a, również praktykuje Falun Gong. Znana jest publicznie pod pseudonimem „Mei Xuan” (jej prawdziwe nazwisko jest utrzymywane w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa). Po  wyjściu z więzienia w 2006r., Mei Xuan wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku dołączyła do grupy artystycznej – Shen Yun Performing Arts mającej siedzibę  w Nowym Jorku, aby rozpocząć tournee z zespołem jako solistka erhu, otrzymując powszechne uznanie za poruszającą ekspresję gry na instrumencie podczas występów.

Od tamtego czasu policja wielokrotnie odwiedzała brata oraz siostrę Mei Xuan w ich miejscach pracy, nakłaniając ich do wywarcia presji na Mei Xuan by opuściła zespół Shen Yun. W listopadzie 2009 roku, matka Mei Xuan, która również praktykuje Falun Gong, została przewieziona do centrum „prania mózgu”. Uważa się, że uprowadzenie Jiang’a również ma na celu wywarcie nacisku na Mei Xuan by zaprzestała występować z Shen Yun.

Misją Shen Yun jest ożywienie chińskiej tradycji artystycznej i duchowego dziedzictwa, przedstawiając klasyczny taniec chiński, wokalistów i solistów instrumentalnych takich jak Mei Xuan. Niektóre utwory ukazują starożytne legendy, a także współczesne wydarzenia z dzisiejszych Chin, takie jak prześladowania Falun Gong.

Od czasu powstania zespołu, chiński reżim konsekwentnie próbuje zakłócać odbywanie się spektakli Shen Yun, w tym m.in. poprzez zastraszanie i prześladowanie rodzin artystów przebywających w Chinach. Takie działania są spowodowane obawami Partii Komunistycznej przed niektórymi występami Shen Yun przedstawiającymi wydarzenia związane z Falun Gong we współczesnych Chinach jak również ożywianych tradycji kulturowych, które partia starała się zniszczyć od czasów przejęcia władzy w Chinach w 1949r.

 2 total views,  2 views today