Oświadczenie Centrum Informacyjnego Falun Dafa na 20 lipca

12-letni pokojowy opór Falun Gong pośród represji przynosi nadzieję

Pokojowy protest praktykujących Falun Gong przed konsulatem Chin w Nowym Jorku w celu upamiętnienia 12 rocznicy prześladowań prowadzonych przez reżim KPCh (Foto: The Epoch Times)

Dwanaście lat temu Komunistyczna Partia Chin (KPCh) rozpoczęła kampanię wykorzeniania Falun Gong – pokojowej i popularnej dyscypliny duchowej, uprawianej przez dziesiątki milionów chińskich obywateli. Wyjątkowo brutalne i systematyczne prześladowania rozpoczęte 20 lipca 1999 roku, trwają do dnia dzisiejszego. Charakteryzują je ciągłe uprowadzenia, tortury i morderstwa na obszarze całych Chin.

Aczkolwiek, jest także optymistyczny wymiar tej historii. Praktykujący Falun Gong odpowiedzieli oddolnym ruchem obywatelskim na skalę bezprecedensową w historii Chin. Przebili się przez zasłonę dezinformacji szerzonej przez KPCh, przekonując tym samym coraz więcej chińczyków do zaprzestania współuczestnictwa w aktach prześladowań.„W dniu dzisiejszym praktykujący Falun Gong pozostają wśród tych najbardziej prześladowanych w Chinach”
Komunikat prasowy Amnesty International


Na przestrzeni 12 lat, organizacje praw człowieka udokumentowały liczne przypadki zniesławień, pobić, gwałtów, tortur i morderstw z rąk KPCh, wobec dziesiątek tysięcy niewinnych kobiet i mężczyzn praktykujących Falun Gong, których jedyną zbrodnią było posiadanie wiary, która nie poddaje się kontroli partii komunistyczny (fragmenty). W 2006 roku, specjalny reporter ONZ Manfred Nowak, doniósł że praktykujący Falun Gong stanowią 66% ofiar domniemanych tortur w chińskich aresztach.

W kwietniu 2011 roku, Amnesty International oświadczyło w swoim ostatnim corocznym raporcie że: „praktykujący Falun Gong, którzy odmówią podpisania oświadczenia (wyrzeczenia się swoich przekonań), zwykle są torturowani do momentu aż nie podejmą współpracy; wielu umiera w areszcie lub krótko po zwolnieniu” (raport). W ostatnim tygodniu, organizacja Freedom House wyraziła głębokie zaniepokojenie trwającą kampanią, stwierdzając: „Do dzisiaj, zwolennicy Falun Gong pozostają wśród najbardziej surowo prześladowanych w Chinach” (komunikat prasowy).

Rzeczywiście, od 1 stycznia 2011 roku, Centrum Informacyjne Falun Dafa udokumentowało już ponad trzydzieści przypadków osób, które zmarły w wyniku nadużyć (news). Niemniej jednak, pełne żniwo śmierci jest znacznie wyższe. Nawet z tych skromnych szacunków widać że żadnej z chińskich grup więźniów sumienia nie cechuje tak wysoka śmiertelność w wyniku tortur.„W obliczu barbarzyńskiej brutalności, z najpotężniejszym autorytarnym reżimem zwracającym całą moc aparatu represji przeciwko nim, praktykujący Falun Gong … odpowiedzieli jednym z największych, najbardziej innowacyjnym i pokojowym ruchem jakiego świat nigdy nie widział.”


W obliczu barbarzyńskiej brutalności, z najpotężniejszym autorytarnym reżimem zwracającym całą moc aparatu represji przeciwko nim, praktykujący Falun Gong nie byli zastraszeni i nie uciekali się do przemocy. Przeciwnie, zarówno w Chinach jak i na całym świecie, odpowiedzieli jednym z największych, najbardziej innowacyjnym i pokojowym ruchem jakiego świat nigdy nie widział.

Dziesiątki milionów praktykujących Falun Gong w Chinach uruchomili podziemną sieć dystrybucji ulotek i płyt DVD domowej produkcji. Zagraniczni inżynierowie Falun Gong opracowali niezwykle efektywne narzędzia do obejścia internetowej cenzury. Globalne firmy medialne założone przez praktykujących Falun Gong, dostarczają wolne od cenzury wiadomości ze świata do Państwa Środka i przemycają zdobyte z pierwszej ręki informacje na zewnątrz Chin. Tysiące wolontariuszy Falun Gong z całego świata, regularnie telefonują do Chin, przekonując oprawców do zaprzestania tortur (analiza).

Niniejsza dwunasta rocznica jest uroczystym dniem, upamiętniającym tych, którzy zostali zamordowani, okaleczeni i prześladowani, a także jest przypomnieniem dla ludzi świata, że sytuacja praw człowieka w Chinach nadal pozostaje w tragicznym stanie.

Ale jest to także dniem nadziei.

Dwanaście lat po tym jak były przywódca KPCh Jiang Zemin zażądał eliminacji Falun Gong w trzy miesiące, praktyka nie tylko pozostała żywa w Chinach, lecz rozkwitła na całym świecie. Pokojowy opór praktykujących Falun Gong wyciąga pomocną dłoń prawdy i miłosierdzia dla milionów chińskich obywateli i jest modelem wartości skupiającym uwagę wokół międzynarodowej społeczności.

W tym dniu, Centrum Informacyjne Falun Dafa ma nadzieję że wszyscy ludzie w Chinach i innych krajach przestaną być zwodzeni propagandą KPCh i finansowymi pokusami, i przyjdą z pomocą dla tych życzliwych i odważnych ludzi. Apelujemy do przedstawicieli rządu i zwykłych obywateli na całym świecie do otwartego potępienia KPCh za jej rażące ataki na praktykujących Falun Gong, ich rodziny i prawników (Jak Możesz Pomóc). Wzywamy do rozpoczęcia jawnego apelu o zakończenie prześladowań, tak by Chiny mogły rozpocząć kolejny rozdział i przejść do świetlanej przyszłości. 

Aktywności w celu upamiętnienia rocznicy prześladowań Falun Gong w Warszawie

Dnia 24 lipca planowany jest szereg aktywności Falun Gong w Warszawie.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby nauczyć się ćwiczeń, dowiedzieć się więcej o samej praktyce, przeprowadzić wywiad lub poprostu porozmawiać, do odwiedzenia nas w następujących miejscach i godzinach:

9:30 – 10:30         ćwiczenia w Ogrodzie Krasińskich
10:55 – 12:10       Pokojowy protest przed ambasadą ChRL
13:00 – 18:10       Akcja informacyjna na Placu Zamkowym