Thaddeus G. McCotter [R-MI11] i siedmiu innych prze" />

Ośmiu przedstawicieli Kongresu USA poparło projekt rezolucji potępiającej prześladowania prowadzone przez KPCh i wspierającej ruch występowania z Komunistycznej Partii Chin

Thaddeus G. McCotter [R-MI11] i siedmiu innych przedstawicieli Izby Reprezentantów Kongresu USA podpisało i wysłało dnia 23 września 2011 roku do Izby Rezolucję 416 w celu jej dalszego rozpatrzenia. Rezolucja potępia KPCh za dyskryminację, prześladowania, więzienie, tortury i egzekucje więźniów sumienia, a także wspiera Tuidang – ruch występowania z KPCh – dzięki któremu chińscy obywatele mogą zerwać więzi z Komunistyczną Partią Chin i pokrewnymi jej organizacjami.

Pozostałych siedmiu przedstawicieli Izby to: Dana Rohrabacher [R-CA46], Lynn Westmoreland [R-GA3], Gus Bilirakis [R-FL9], Walter Jones [R-NC3], James Sensenbrenner [R-WI5], Mario Diaz-Balart [R-FL21], Sue Myrick [R-NC9].

Rezolucja została przesłana do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA.

Rezolucja 416 wskazuje że „wszystkie grupy religijne w komunistycznych Chinach, które nie znajdują się pośród 5-ciu zaakceptowanych przez władze związków wyznaniowych, stoją w obliczu represji ze strony władz. Dnia 30 października 1999 roku, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych przyjęło ustawę o „zwalczaniu sekt” pozwalającą represjonować wszelkie przejawy wolności religijnej i działalność opozycji politycznej na terenie kraju.

W rezolucji czytamy: „od roku 1999, ponad 6 tysięcy praktykujących Falun Gong znalazło się w więzieniach, a ponad 100 tysięcy zostało wysłanych do obozów pracy przymusowej; opierając się na danych USCRIF (United States Commission on International Religious Freedom), w przeciągu ostatnich kilku lat pojawiły się podejrzenia co do usankcjonowanego przez władze procederu grabieży narządów wewnętrznych od uwięzionych praktykujących Falun Gong;”

„Komunistyczne Chiny wciąż dysponują rozległą siecią obozów przymusowej pracy i ośrodków reedukacji poprzez pracę (Laogai), w której więzionych jest co najmniej 250 tysięcy osób; wielu z przetrzymywanych należy do mniejszości religijnych lub jest praktykującymi Falun Gong;”

Rezolucja wspomina również, że: „dnia 22 września 2007 roku, chiński prawnik zajmujący się  prawami człowieka Gao Zhisheng, po wysłaniu listu otwartego do Kongresu Stanów Zjednoczonych, w którym opisał fakt zamordowania przez władze komunistyczne ponad 3 tysięcy praktykujących Falun Gong, został uprowadzony ze swojego domu; wobec Gao Zhishenga wielokrotnie stosowano w areszcie tortury i inne środki nacisku, a od kwietnia 2010 roku ma status osoby zaginionej.”

Rezolucja zwraca uwagę na fakt, że: „Publikacja ‚Dziewięciu Komentarzy na temat Partii Komunistycznej’ przez The Epoch Times – agencję prasową z siedzibą w USA – doprowadziła do powstania ruchu Tuidang; Ruch Tuidang, oznacza ‚wystąpienie z komunistycznej partii’ i w jego rezultacie ponad 100 milionów osób zadeklarowało wystąpienie z Komunistycznej Partii Chin i pokrewnych jej organizacji.”

Rezolucja stwierdza: „Zważywszy na fakt, że aktywne wspieranie wolności religijnej i demokracji w komunistycznych Chinach, leży w interesie narodowym rządu Stanów Zjednoczonych

postanawia się, że Izba Reprezentantów :

(1) potępi komunistyczne Chiny za dyskryminację, prześladowanie, więzienie, tortury i egzekucje więźniów sumienia w ich kraju;
(2) wezwie komunistyczne Chiny do natychmiastowego :
–       (A) zaprzestania prześladowań i dyskryminacji wszystkich niezarejestrowanych grup religijnych i indywidualnych praktykujących;
–       (B) zwolnienia wszystkich więźniów sumienia;
(3) wezwie komunistyczne Chiny do upublicznienia informacji o:
–       (A) liczbie obecnie więzionych więźniów sumienia (obejmującej więzionych w sieci obozów Laogai na terenie komunistycznych Chin);
–       (B) liczbie więźniów sumienia poddanych torturom i egzekucji (obejmującej więzionych w sieci obozów Laogai na terenie komunistycznych Chin);
–       (C) rozmiarze procederu grabieży organów wewnętrznych pośród więźniów sumienia na terenie komunistycznych Chin;
(4) wyraża poparcie i kondolencje dla rodzin więźniów sumienia, którzy byli więzieni, torturowani i zamordowani przez komunistyczny rząd Chin;
(5) wezwie komunistyczne Chiny do umożliwienia Amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCRIF)  lub międzynarodowym organizacjom humanitarnym wolnego dostępu do obecnych i byłych więźniów sumienia przetrzymywanych w chińskich ośrodkach zatrzymań, więzieniach, aresztach i sieci obozów Laogai;
(6) wzywa władze USA do podejmowania podczas dyplomatycznych spotkań z wysokimi rangą urzędnikami komunistycznych Chin kwestii sytuacji więźniów sumienia w komunistycznych Chinach; oraz
(7) wyraża poparcie dla ruchu Tuidang i jego członków za ich pokojowe wysiłki na rzecz wolności wyznaniowej i stworzenia wolnego, demokratycznego porządku w Chinach.

Poniżej link do tekstu Rezolucji 416 w pełnym brzmieniu:
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=hr112-416

Loading