Międzynarodowe forum: „Chiny i świat bez komunizmu”

Międzynarodowe Forum „Chiny i Świat bez Komunizmu” współorganizowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Klicha i ogólnoświatowe wydawnictwo prasowe The Epoch Times.

Forum odbyło się 21 marca br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w budynku Nowego Domu Poselskiego przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie (Sala Konferencyjna) o godz. 12:00 i było kolejnym z cyklu międzynarodowych forów i seminariów zainspirowanych przez publikację wydawnictwa The Epoch Times „Dziewięć komentarzy na temat Partii Komunistycznej” – zdobywcę głównej nagrody National Journalism Award w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja ta ujawnia istotę natury partii komunistycznej – jej brutalne zbrodnie i ludobójstwa, w rezultacie których życie straciło 80 milionów Chińczyków. Zrozumienie prawdziwej natury komunizmu wywołało falę masowych wystąpień z szeregów Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Na dzień dzisiejszy ponad 100 milionów osób oficjalnie wycofało swoje członkostwo z KPCh. W lutym zarejestrowano rekordową liczbę tych wystąpień – ponad 46 tys. w ciągu jednego dnia. Wielu wysoko postawionych rangą dyplomatów chińskich występując z partii ubiegało się o azyl polityczny w krajach zachodnich, ujawniając wiele tajnych faktów, m.in. o przerażającej skali prześladowań Falun Gong, tajnych więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz utajnionej informacji o ilości osób zarażonych ptasią grypą.

Zjawisko to przyciągnęło zainteresowanie międzynarodowych organizacji, intelektualistów i polityków oraz wywołało ogólnoświatową dyskusję i w konsekwencji przeprowadzenie ponad 400 forów i seminariów w instytucjach rządowych i pozarządowych na wszystkich kontynentach, m.in. w Parlamencie Europejskim i National Press Club w Waszyngtonie.

Panel polskiego forum zaszczyci swoją obecnością między innymi Erping Zhang – Harvard Edward Mason Fellow, międzynarodowej rangi specjalista do spraw Chin powoływany m.in. przed:

Kongresem Stanów Zjednoczonych,
Senacką Komisją Badań Amerykańsko-Chińskich Stosunków Ekonomicznych i Bezpieczeństwa,
Komisją Stanów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej,
Radą Stosunków Międzynarodowych w Nowym Jorku i Waszyngtonie D.C.

W Europie Erping Zhang wystąpił jako ekspert wypowiadający się na temat Chin m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, przed Komisją Praw Człowieka ONZ w Genewie oraz  w Parlamencie Włoskim, Duńskim, Szwedzkim i Norweskim. Ponadto, przemawiał on jako ekspert do spraw Chin m.in. na Uniwersytecie Harvard, Princeton i Yale oraz wystąpił m.in. w programach telewizji CNN, BBC, MS-NBC i ABC´s Nightline.

Erping Zhang, jako wybitny ekspert do spraw Chin, posiadający wgląd w obecną sytuację ekonomiczno – polityczną tego kraju, wypowie się na temat nieodwracalnego procesu zmian zachodzących obecnie w Chinach oraz wagi i wpływu tych wydarzeń na stosunki międzynarodowe. Wystąpienie pana Zhang to rzadka w Polsce okazja do zapoznania się z nieznanymi powszechnie faktami na temat sytuacji politycznej i gospodarczej Chin oraz wnikliwą ich analizą.

Kolejnym gościem forum będzie pani Monika Weiss, redaktor niemieckiego wydania The Epoch Times. Wydanie The Epoch Times czytane jest przez miliony Chińczyków na całym świecie i wewnątrz Chin (gdzie kolportowane jest jako podziemna prasa). Cykl edytorski The Epoch Times „Dziewięć komentarzy na temat Partii Komunistycznej” zainicjował masowy ruch wystąpień członków z szeregów partii oraz powiązanych z nią organizacji.

W panelu dyskusyjnym głos zabiorą również: posłanka na Sejm RP Beata Bublewicz, poseł na Sejm RP i członek międzyparlamentarnej grupy polsko-tajwańskiej Bronisław Dutka, oraz niezależny dziennikarz i publicysta, specjalista do spraw Chin Krzysztof Łoziński.

Zaproszeni zostali również zasłużeni w obaleniu komunizmu w Polsce, m.in. pan Prezydent Lech Wałęsa i pan Premier Tadeusz Mazowiecki, jak również osoba rozliczaja byłych komunistów z ich przeszłości prof. dr hab. Witold Kulesza – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W czasie przemian systemowych niezwykle ważne dla Polaków było wsparcie z Zachodu i świadomość, że inne narody popierają naszą drogę ku wolności. Umocniło to naszą wiarę w życie bez zmory systemu komunistycznego. Obecnie, moralnym obowiązkiem Polaków jest udzielenie wsparcia jednemu z ostatnich narodów zniewolonych przez partię komunistyczną i wysłanie silnego sygnału do wieluset milionów chińskich obywateli, że nie są osamotnieni w swych staraniach o pokojową przemianę swojego państwa zniewolonego przez niepohamowaną korupcję, krwawe tłumienie protestów i cenzurę wszelkich mediów.

Forum „Chiny i Świat bez Komunizmu” jest honorową szansą Polaków umożliwienia innym narodom skorzystania z naszych walorów moralnych, szansą, by pokazać, że Polacy w świetle obecnych wydarzeń w Chinach gotowi są ponownie stanąć po stronie uciemiężonych, podzielić się swymi doświadczeniami i wiedzą oraz wesprzeć duchowo naród chiński w tych czasach przemian.

INFORMACJA O THE EPOCH TIMES

The Epoch Times jest prywatnym wydawnictwem prasowym z siedzibą główną w Nowym Jorku z ponad 30 niezależnymi przedstawicielstwami na całym świecie. Wydanie prasowe The Epoch Times publikowane jest obecnie w 16 językach, wydanie chińskie jest największą chińskojezyczą gazetą publikowaną poza granicami Chin i Tajwanu, całkowicie niezależną od wpływów Komunistycznej Partii Chin. Misją wydawnictwa jest rzetelne i odpowiedzialne informowanie czytelników o wydarzeniach i sprawach ogólnoświatowych, opowiada się za przestrzeganiem praw człowieka takich jak: wolność słowa i prasy, wolność wyznania oraz wolność zgromadzeń, jako że prawa te pozostają równe wobec wszystkich ludzi na całym świecie.

The Epoch Times skupia się w przeważającej mierze wokół spraw dotyczących Chin z uwagi na szerokie zainteresowanie tą tematyką międzynarodowych biznesów oraz władz i ugrupowań politycznych różnych krajów. Jako niezależne medium prasowe jest w stanie przedstawić rzetelne informacje i różnorodne opinie na ten temat. Dzięki wykorzystaniu profesjonalizmu zespołu redakcyjnego wydawnictwa, artykuły oparte na wiarygodnych źródłach o tematyce dotyczącej Chin prezentują obszernie i rzetelnie fakty i opinie, które trudno jest odnaleźć gdzie indziej.

Relację wideo z forum można obejrzeć tutaj

Transkrypcję z forum można przeczytać tutaj

Wypowiedź eksperta Chin, Pana Krzysztofa Łozińskiego na temat Falun Gong