Konferencja prasowa środa 22 lipca 2015 godz. 12:00 przed Sejmem RP

Pod pomnikiem Polski Walczącej

22 lipca 2 osoby z Polski dołączą do 80 000 zaskarżających Jiang Zemina o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie ludobójstwa na praktykujących Falun Gong. Bezprecedensowy jest fenomen aby prześladowani jeszcze w trakcie usankcjonowanych prześladowań pozywali do odpowiedzialności prawnej głównego oprawcę. Ma to miejsce zaledwie od dwóch miesięcy, kiedy to nastąpiła zmiana prawa w ChRL umożliwiająca składanie takich pozwów.

16 lat temu, 20 lipca 1999 r. w ChRL z rozkazu Jiang Zemina, ówczesnego komunistycznego przywódcy Chin, rozpoczęły się brutalne prześladowania, których celem stało się 100 milionów osób ćwiczących Falun Gong.

Falun Gong, znane także jako Falun Dafa, to starożytny system doskonalenia ciała i umysłu, z naciskiem na uszlachetnianie własnego charakteru wedle zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Zawierający również 5 zestawów ćwiczeń, w tym medytację.

Prześladowania wobec Falun Gong w ChRL zostały udokumentowane m.in. przez kanadyjskiego Sekretarza Stanu do spraw Azji i Pacyfiku Davida Kilgoura i międzynarodowej rangi prawnika Davida Matasa. Wykazali oni, że to niewyobrażalnie brutalne ludobójstwo przyjęło formę grabieży organów na masową skalę od praktykujących Falun Gong w celach handlowych, tworząc zjawisko tzw. turystyki transplantacyjnej. Polska nie posiada prawa, które wykluczałoby możliwość oficjalnych zabiegów w ChRL i sprowadzania do Polski organów pochodzących z tej zbrodni. A wręcz jednostki budżetowe współpracują i dają możliwość sprowadzenia organów z ChRL, czyli czyli de facto z kieszeni podatników. Czyli my płacimy za uśmiercenie człowieka, aby jego organ został sprzedany na przeszczep.

Ze względu na swoją historię, Polska powinna dołączyć do krajów oficjalnie sprzeciwiających się temu procederowi. Kraje które wprowadziły prawny zakaz poddawania się zabiegom transplantacyjnym w ChRL to m.in. Australia, Izrael, Tajwan.

Ostatnie rezolucje wzywające do natychmiastowego zaprzestania prześladowań wobec praktykujących Falun Gong, w tym zaprzestania grabieży organów zostały uchwalone m.in. w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Włoszech i Republice Czeskiej.

Na całym świecie propaganda ChRL szerzy truciznę oczerniania i szykanowania praktykujących Falun Gong, aby ludzie nie chcieli wiedzieć co kryje się pod jej przykrywką.

Cały świat powinien doprowadzić Jiang Zemina do odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji:

Maria Salzman
Tel. 504 141 001
Mail: [email protected]

***

ZAŁĄCZNIKI:

Rezolucja Stanów Zjednoczonych nr 343
Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Wypowiedzi kongresmenów amerykańskich z dnia 16 lipca na wiecu w Waszyngtonie wspierające 16 lat pokojowego sprzeciwu wobec prześladowania Falun Gong (w oryginale w języku angielskim) link: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/18/151611.html

Listy od kongresmenów amerykańskich wspierające 16 lat pokojowego sprzeciwu wobec prześladowania Falun Gong (w oryginale w języku angielskim) link: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/16/151581.html

Artykułu o ilości pozwów przeciwko Jiang Zeminowi (w oryginale w języku angielskim): http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/19/151622.html

Loading