Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych nawołuje do powstrzymania prześladowań Falun Gong w Chinach – rezolucja 605

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 16 marca wydała rezolucję, nawołującą Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zakończenia ponad dziesięcioletniej kampanii prześladowczej wobec Falun Gong oraz wyraziła swoją solidarność z ofiarami prześladowań w Chinach.

Rezolucja 605 dotyczy „kontynuacji prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach, w okresie jedenastolecia kampanii prowadzonej przez Komunistyczną Partię Chin, w celu represji ruchu duchowego oraz wzywa do natychmiastowego zakończenia prześladowań, zastraszania, więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong”.

„Duchowa dyscyplina Falun Gong oparta jest na Prawdzie, Miłosierdziu i Tolerancji” – powiedziała członkini Izby Ros-Lehtinen. „Niewinni ludzie są w brutalny sposób traktowani przez reżim chiński. Jaskrawa rzeczywistość, zawarta w treści rezolucji, nadaje nowe znaczenie określeniu „Rzeźnicy Pekinu”.

„Fragmenty rezolucji i specyficzne określenia w niej zawarte są szczególnie wymowne z uwagi na to, że demonstrują fakt, iż prześladowania praktykujących Falun Gong w Chinach są tak samo palącą sprawą teraz, jak były cały czas” – powiedział Levi Browde – Dyrektor Naczelny Centrum Informacyjnego Falun Dafa. „Jak zostało ujęte, rzeczywistość jest taka, że miliony niewinnych ludzi w Chinach, praktykujących Falun Gong, jest cały czas narażonych na więzienie, tortury i śmierć”

„Treść rezolucji podkreśla także fakt, iż uzyskanie prawdziwej wolności i uznania praw człowieka dla wszystkich Chińczyków jest uwarunkowane zakończeniem prześladowań Falun Gong z uwagi na to, że społeczeństwo nie może rozwijać się w zdrowy i cywilizowany sposób, jeżeli dziesiątki milionów ludzi jest w ten sposób traktowanych”.

Cytując prasę zachodnią, jak również Amnesty International, ONZ oraz Komisję Egzekucyjną Kongresu w Waszyngtonie, w odniesieniu do spraw Chin, tekst rezolucji dostarcza szczegółową, opracowaną na podstawie materiałów źródłowych bazę informacji, dotyczącą okresu tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi 2008, o przypadkach gwałtownych prześladowań obejmujących masowe aresztowania i w wielu wypadkach śmierć praktykujących Falun Gong.

Rezolucja podaje także szacowaną na dziesiątki milionów liczbę osób, które kontynuują praktykowanie Falun Gong w Chinach. stawiając wyzwanie komunistycznej propagandzie anty Falun Gong i stosowaniu przez partię określenia praktyki jako „sekta” w celu zniesławienia jej członków zarówno w samych Chinach, jak i zagranicą.

„Wzywa się rząd Chińskiej Republiki Ludowej do natychmiastowego powstrzymania i odstąpienia od prowadzenia kampanii prześladowań, zastraszania, więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong; do natychmiastowego zniesienia działalności Biur 6-10, pozasystemowych aparatów wymiaru sprawiedliwości utworzonych do „wykorzenienia” Falun Gong oraz do natychmiastowego uwolnienia praktykujących, więzionych jedynie za ich przekonania, począwszy od więzień po wszystkie obozy reedukacyjne”.

W rezolucji ujęte zostało także wezwanie do prezydenta i członków kongresu do upamiętnienia jedenastej rocznicy rozpoczęcia prześladowań, która przypada w lipcu 2010 r.

Rezolucja 605 jest trzecią z kolei (pierwsza wydana została w 1999 r.) poświęconą sytuacji praktykujących Falun Gong. (Dwie poprzednie: House Resolution 304 /  House Resolution 218)

Poparcie wielu partii

W dodatku do wydanej rezolucji, autorstwa jednej z przedstawicielek Izby Reprezentantów – Ileany Ros-Lehtinen z Florydy, drogą inicjatywy zdobycia głosów poparcia wielu partii, zdołano zmobilizować osiemdziesięciu sponsorów, wywodzących się spośród Demokratów i Republikanów. Jedynym głosem, opowiadającym się przeciwko rezolucji był Ron Paul z Teksasu, który jest znany z wyznawania teorii o nie ingerowanie w sprawy gwałcenia praw człowieka w innych krajach.

Podczas głosowania nad wydaniem rezolucji, w celu wyrażenia swojego poparcia, wygłoszone zostały przemówienia przez reprezentantki: Ros-Lehtinen (R-FL), Diane Watson (D-CA) i Lynn Woolsey (D-CA).

„Dyscyplina duchowa Falun Gong jest oparta na zasadach Prawdy, Miłosierdzia i Tolerancji – powiedziała Ros-Lehtinen. „Jednakże, ci niewinni ludzie ścigani są przez chiński reżim, którego taktyki represyjne obejmują grabież organów z ciał praktykujących Falun Gong, a nawet gwałtowną przemoc wobec tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych”.

„Jaskrawa rzeczywistość, zawarta w treści rezolucji, nadaje nowe znaczenie określeniu „Rzeźnicy Pekinu”.

Reprezentant Gus Bilirakis (R-FL), który nie mógł uczestniczyć osobiście w debacie, przekazał swoje oświadczenie, opowiadając się za wydaniem rezolucji.

„Rezolucja jest testamentem dla milionów ofiar Komunistycznej Partii Chin – prawdy, której rząd chiński nie jest w stanie ukryć. Ofiary te nie zostaną zapomniane” – powiedział w swym oświadczeniu Bilirakis. „Niesprawiedliwość, jaką cierpią praktykujący Falun Gong i inni ścigani przez Komunistyczną Partię Chin, jest nie do zaakceptowania w cywilizowanym świecie i musi ona zostać natychmiast powstrzymana”.

„Istotne jest, by nie lekceważyć prawdziwego wpływu, jaki będzie mieć na świecie ta rezolucja” – powiedział Levi Browde. „Po pierwsze, poprzez przedstawienie oficjalnej pozycji Kongresu Stanów Zjednoczonych – lidera w wolnym świecie, ustanowiony został przykład do naśladowania dla twórców prawa na całym świecie”.

„Po drugie, treść rezolucji została przetłumaczona na język chiński i jest ona przekazywana medialnymi i wirtualnymi drogami pośród Chińczyków w całych Chinach. Niesie to konkretną nadzieję dla milionów ludzi cierpiących prześladowania i zachęca do dalszych nieagresywnych wysiłków do powstrzymania przemocy. Ponadto, wyeksponowanie fałszerstw i fabrykowania dowodów przez partię komunistyczną, a tym samym wyrażenie solidarności z ofiarami, sprawi, że prześladowcy zastanowią się wpierw, zanim przystąpią do czynów”.

Loading