Dwie Flagi Stanów Zjednoczonych powiewały nad Kapitolem w szczególnym uznaniu dla Mistrza Li oraz z okazji Światowego Dnia Falun Dafa

Na prośbę kongresmena Briana Fitzpatricka, 13 maja 2020 roku uniesiono dwie flagi nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych na cześć Pana Li Hongzhi, założyciela Falun Gong.

13 maja 2020 r. odbyły się 21 Światowe Dni Falun Dafa. Świętowano również 28 rocznicą upublicznienia praktyki oraz urodziny Mistrza Li.

Kongresmen Brian Fitzpatrick wydał specjalne wyróżnienie na cześć Pana Li oraz z okazji Światowego Dnia Falun Dafa.

Flaga Stanów Zjednoczonych powiewająca nad Kapitolem USA, podniesiona 13 maja 2020 r. na wniosek kongresmena Briana Fitzpatricka w szczególnym uznaniu dla Pana Li Hongzhi, założyciela Falun Gong.

Brian Fitzpatrick, kongresmen i przedstawiciel pierwszego okręgu wyborczego w stanie Pensylwania, 13 maja 2020 r. podarował Stowarzyszeniu Falun Dafa w Filadelfii dwie flagi powiewające nad Kapitolem.

Republikański Kongresmen Brian Fitzpatrick

Szczególne uznanie dla Pana Li Hongzhi, założyciela Falun Dafa

Szczególne uznanie z okazji Światowego Dnia Falun Dafa

W specjalnym uznaniu zapisano: „Poświadcza się, że towarzysząca flaga została zawieszona nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych 13 maja 2020 r. na wniosek Briana Fitzpatricka, honorowego członka Kongresu”.

„W szczególnym uznaniu dla Pana Li Hongzhi, założyciela i lidera Falun Dafa. Za rozpowszechnianie praktyki na całym świecie oraz nauczania jej podstawowych zasad: Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości (Zhen, Shan, Ren). Dziedzictwo, które Pan przekazuje będzie wzruszać i napełniać odwagą kolejne pokolenia przywódców na całym świecie.”

„Poświadcza się że, towarzysząca flaga została zawieszona 13 maja 2020 r. nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych na prośbę Briana Fitzpatricka, honorowego członka Kongresu” — czytamy w innym szczególnym uznaniu przyznanym Stowarzyszeniu Falun Dafa w Filadelfii.

„Dla uczczenia Światowego Dnia Falun Dafa oraz 28 rocznicy upublicznienia Falun Dafa.” 

Dwie flagi, powiewające nad Kapitolem oraz specjalne wyróżnienia przekazane Stowarzyszeniu Falun Dafa w Filadelfii przez biuro kongresmena Briana Fitzpatricka.

Historia powstania

Falun Gong zostało po raz pierwszy upublicznione w 1992 roku. Wkrótce prawie 100 milionów ludzi w całych Chinach zaczęło praktykować po tym, jak doświadczyło poprawy swojego zdrowia i charakteru. Jiang Zemin, ówczesny szef Komunistycznej Partii Chin (KPCh), postrzegał rosnącą popularność dyscypliny duchowej jako zagrożenie dla ateistycznej ideologii KPCh i 20 lipca 1999 r. zakazał uprawiania praktyki. 

Minghui.org potwierdziło, że w ciągu ostatnich 20 lat w wyniku prześladowań, śmierć poniosło tysiące praktykujących Falun Gong. Podejrzewa się, że rzeczywista liczba ofiar jest o wiele wyższa. Uważa się że, znacznie więcej osób było więzionych i torturowanych za swoje przekonania.

Istnieją konkretne dowody na to, że KPCh aprobuje pobieranie organów od zatrzymanych praktykujących, których morduje się w celu zaopatrzenia przemysłu związanego z transplantacją narządów.

Pod osobistym kierownictwem Jianga, KPCh powołała do życia Biuro 610, pozaprawną organizację bezpieczeństwa, mającą uprawnienia do przejęcia kontroli nad systemami policyjnymi i sądowymi, oraz której jedynym zadaniem jest prześladowanie Falun Gong.

Niemniej jednak praktykujący Falun Gong nadal podnoszą świadomość na temat prześladowań oraz szerzą dobro wiary duchowej na całym świecie.

Źródło: pl.Minghui.org

Loading