Bezprawne aresztowania w Europie praktykujących Falun Gong

W przeddzień III-go szczytu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin
Europejscy obywateli bezprawnie aresztowani w Belgradzie
za planowanie nagłośnienia przestępstwa grabieży organów w Chinach

W dniach 14-15  grudnia 2014, europejscy obywatele z różnych krajów udali się do Belgradu, by przy okazji III-go spotkania szefów rządów Chin i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które odbywa się w dniach 16-17 grudnia 2014 r., nagłośnić kwestię poważnego naruszania praw człowieka w Chinach.

W niedzielę, 14 grudnia 2014, siedmiu bułgarskich i dwóch rosyjskich obywateli zamieszkałych w Bułgarii, zostało aresztowanych przez policję w Big Hostel w Belgradzie, około godziny 22:00 czasu środkowoeuropejskiego. Przez następne 17 godzin policja w Belgradzie zaprzeczała temu, że zostali oni zatrzymani, ale według podanej po południu informacji z Ambasady Bułgarii w Belgradzie, są oni nadal przetrzymywani w areszcie poza Belgradem.

W niedzielę, 14 grudnia 2014, na granicy serbskiej dwóm Chorwatom i jednemu obywatelowi Słowenii, praktykującym Falun Gong, zagrożono postępowaniem karnym, jeżeli wkroczą oni na teren Serbii.

W poniedziałek, 15 grudnia 2014, zostali zatrzymani także jeden obywatel Słowacji i Finlandii. Obywatelka Finladii, Lan Lihua, pochodzi z Chin i posiada status uchodźcy z ramienia ONZ. Zanim udało jej się uciec z Chin była ofiarą brutalnych prześladowań.

Nadal pozostają też inni praktykujący Falun Gong z innych krajów, którzy w tym samym celu planowali odwiedzić Belgrad, ale większość z nich musiała odwołać swoją podróż.

Yukom – serbska organizacja praw człowieka uważa to za bardzo poważne pogwałcenie praw człowieka i wystosowała oświadczenie potępiające nielegalne aresztowania i złamanie podstawowych praw ww. praktykujących Falun Gong. Serbska kancelaria prawna Markovic and Partners podjęła kroki prawne.

Wszystkie zatrzymane osoby przestrzegają prawa i ćwiczą Falun Gong, tradycyjną chińską spokojną medytację, mającą swe korzenie w chińskiej kulturze. Są wolontariuszami pracującymi na rzecz obrony praw człowieka w Chinach, w szczególności w zakresie nielegalnego prześladowania Falun Gong w Chinach, jakiego dopuszcza się chiński reżim komunistyczny, od 1999 roku.

W dniu 12 grudnia 2013 roku Parlament Europejski w trybie pilnym przyjął rezolucję w sprawie mającej miejsce w Chinach regularnej, usankcjonowanej przez państwo grabieży organów od więźniów sumienia, w tym od dużej liczby praktykujących Falun Gong, więzionych za przekonania religijne; Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie UE do poruszenia kwestii grabieży organów w Chinach; publicznie potępił nadużycia w kwestii przeszczepów narządów w Chinach, oraz wezwał do wniesienia oskarżenia przeciwko osobom, które zostały uznane za zaangażowane w taki nieetyczny proceder (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0603&language=EN ).

Owi obywatele europejscy przybyli do Belgradu, ażeby zastosować w praktyce przysługującą im swobodę wypowiedzi  – poruszyć kwestię grabieży organów dokonywanej przez władze chińskie – co zaproponowano w rezolucji Parlamentu Europejskiego,  zostali oni jednak zatrzymani i pozbawieni przysługujących im podstawowych praw.

Według pana Dejan Markovic’a, osoby kontaktowej z ramienia praktykujących Falun Gong w Serbii, starał się uzyskać oficjalną zgodę od władz lokalnych na przeprowadzenie pokojowych działań w dniach od 15 do 18 grudnia 2014, jednakże władze w sposób nielegalny zakazały im wszelkich działań.

Praktykujący Falun Gong wysłali listy do premierów szesnastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej biorących udział w szczycie, prosząc ich, aby podczas spotkania z chińskimi kolegami zadali im pytanie na temat łamania praw człowieka w Chinach.

Praktykujący Falun Gong z różnych krajów Europy wezwali władze Serbii do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych, niewinnych praktykujących Falun Gong oraz do poszanowania ich podstawowych praw; wezwali wszystkie rządy krajów europejskich uczestniczące w szczycie oraz społeczności międzynarodowe do obrony podstawowych wartości praw człowieka.

Kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz informacji na temat dalszych wydarzeń: 
Dejan Markovic, e-mail: [email protected], tel: + 381621122784
——-
Falun Gong, zwane także Falun Dafa jest spokojną, chińską praktyką medytacyjną, bazującą na starożytnych tradycjach fizycznego i duchowego doskonalenia się. Podążanie za zasadami Prawdy, Życzliwości, Cierpliwości jest połączone z pięcioma ćwiczeniami. Falun Dafa można swobodnie praktykować w 114 krajach na świecie.

Wysoka popularność tej praktyki w Chinach – ponad 100 milionów zwolenników – wywołała zazdrość u byłego przywódcy Komunistycznej Partii Chin, Jiang Zemin’a, w wyniku czego w 1999 roku, nakazał on totalnie wyniszczyć praktykę za pomocą wszelkich dostępnych środków. Już od 15 lat praktykujący Falun Gong w Chinach są przetrzymywani bez prawomocnych wyroków, w obozach pracy szpitalach psychiatrycznych, centrach aresztowań, gdzie wykorzystywanych jest wiele metod tortur, w tym pobierania organów.

Loading