Praktykujący siedzą w medytacji podczas przyjazdu policyjnego busa. Krótko pot" />

Apel o pomoc w zaprzestaniu prześladowań praktykujących Falun Gong w Wietnamie

Praktykujący siedzą w medytacji podczas przyjazdu policyjnego busa. Krótko potem są bici, zaaresztowani i zamknięci w policyjnych furgonetkach przez wietnamską policję. (The Epoch Times)

* Do *: Ambasady i zagranicznych organizacji w Wietnamie i za granicą

My, praktykujący Falun Gong w Polsce i w Wietnamie, wysyłamy ten list do ambasad i wszelkich organizacji zagranicznych w Wietnamie i za granicą, aby zaapelować o pomoc w zaprzestaniu prześladowań praktykujących Falun Gong w Wietnamie.

Wczoraj, w dniu 8 listopada, w Hanoi przed chińską ambasadą, podczas pokojowego cichego protestu przeciwko aresztowaniu, represjom i planowanemu na czwartek procesowi dwóch praktykujących Falun Gong, około 50 praktykujących Falun Gong zostało najpierw oblanych przez policję brudną wodą i obrzuconych różnymi przedmiotami. Następnie najwidoczniej na polecenie policji, kilku osobników przypominających zbirów, rozpoczęło krzyczeć na praktykujących i ich bić. Jeden ze świadków powiedział, że gdy ktoś z przodu bił go po twarzy, to jednocześnie ktoś z tyłu uderzał go w kark. Następnie wszystkich praktykujących wrzucono do busów i wywieziono najpierw na stadion a następnie do aresztu.

Falun Gong jest praktykowane w Wietnamie od około 10 lat i około kilkuset osób praktykuje Falun Gong w całym kraju. Podobnie jak praktykujący Falun Gong na całym świecie, ci w Wietnamie zawsze zachowywali się pokojowo. Jednakże czynności wietnamskich praktykujących w celu wyeksponowania prześladowań w Chinach zawsze były zakłócane przez policję.

Policja coraz bardziej kładła nacisk i szkodziła wietnamskim praktykującym Falun Dafa w
całym kraju. Było wiele przypadków zakucia praktykujących w kajdanki i pobicia ich. Byli zmuszani do zaprzestania praktyki i nie wyjaśniania prześladowań w Chinach. Policja również zakłócała poranne ćwiczenia Falun Gong w parkach publicznych w niektórych dużych miastach, takich jak Hanoi, Da Nang, Hochiminh, i dokonywała przeszukiwań domów niektórych praktykujących Falun Gong. Komunistyczna Partia Chin kładła nacisk na rząd Wietnamu aby dokonywał tych rzeczy i w rezultacie czego wyeksportowała prześladowania do Wietnamu.

Dniu 11 czerwca 2010 r., dwóch praktykujących o imieniu Vu Duc Trung i Le Van Thanh, zostało aresztowanych i zatrzymanych do śledztwa. Było to spowodowane adnotacją jaką Chiny wysłały do Wietnamu w dniu 30 maja 2010 r., mówiącą, że w Wietnamie był nadawany sygnał radiowy transmitowany do Chin, niosący treści o Falun Gong i prześladowaniach w języku chińskim.

W dniu 9 listopada 2010 r. gazeta bezpieczeństwa publicznego opublikowała artykuł o wnioskach z postępowania i sprawa została przekazana do Najwyższej Prokuratury Ludowej do oskarżenia praktykujących na podstawie zarzutów o „Nielegalnie przekazywania informacji do sieci telekomunikacyjnej” zgodnie z artykułem 226 Kodeksu Karnego i artykułu 10 Prawa Pocztowego i Prawa Telekomunikacyjnego. Do tej pory, tych dwóch praktykujących było przetrzymywanych w areszcie bez procesu przez ponad 9 miesięcy.

Należy stwierdzić, że nadawali oni sygnał radiowy na międzynarodowych częstotliwościach, zarezerwowanych dla amatorów i dlatego w żaden sposób nie naruszali żadnych praw. Również ich sygnał nie powodował żadnych zakłóceń dla systemu kontroli ruchu, o co oskarża ich policja.

Nie było podstaw prawnych do zatrzymania i prowadzenia dochodzeń karnych. W ogóle nie naruszyli artykułu 226 kodeksu karnego, ani Artykułu 10, Rozporządzeń Poczty i Telekomunikacji. Prawnik tych dwóch praktykujących również potwierdził, że są niewinni. Niemniej jednak, Najwyższa Prokuratura Ludowa wszczęła proces oskarżenia z powyższymi zarzutami. Proces miał się odbyć w dniu 8 kwietnia w Sądzie Ludowym Hanoi. Jednakże, ze względu na międzynarodową presję i krytykę ze strony grup zajmujących się wolnością prasy, takich jak Reporterzy bez Granic czy Freedom House, pierwszy proces zaplanowany na kwiecień został przesunięty na jesień. Nadeszła druga próba skazania pana Vu Duc Trung i jego 35-letniego szwagra, pana Le Van Thanh z jednakowymi oskarżeniami. Sąd w Hanoi miał zaplanowane przeprowadzenie procesu w dniu 6 października, ale ponownie przesunął datę posiedzenia na najbliższych czwartek 9 listopada 2011 r.

Chcielibyśmy zaapelować do wszystkich o pomoc w rozmowie z Wietnamskimi władzami, w celu zapewnienia ich uwolnienia jak najszybciej, jak również uwolnienia wszystkich praktykujących aresztowanych 8 listopada za pokojowy niemy protest przed chińską ambasadą w Hanoi.

Poniżej znajdują się dane teleadresowe do Ambasady Wietnamu w Warszawie:

ul. Resorowa 36, 02-956 Warsaw
Telefon:  22 651 60 98, Faks 22 651 60 95,
Sekretariat: 22 6516098/wewn. 13
E-mail: [email protected]

Lista Dyplomatów:
H.E Mr. Nguyen Hoang, Ambasador Nadzwyczajny, tel: 22 8587866, 22 6516098/ext.50
Mr. Pham Van Mich, Pierwszy Sekretarz, (Ds. Mniejszości Narodowych), 22 651 60 98/ wewn. 61

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, jest tradycyjną chińską praktyką samodoskonalenia w oparciu o zasady moralne Prawdy – Życzliwości – Cierpliwości. Praktyka ta została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie maju 1992 roku w Chinach. Obecnie jest ponad 100 milionów osób praktykujących Falun Gong w ponad 114 krajach i terytoriach na świecie.

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prześladuje praktykujących Falun Gong w Chinach od 20 lipca 1999 roku. Do tej pory zostało udokumentowanych kilka tysięcy przypadków śmierci z powodu prześladowań, ponadto istnieją doniesienia o dziesiątkach tysięcy niepotwierdzonych zgonów. Zdrowe organy dziesiątek tysięcy praktykujących zostały nielegalnie pobrane na sprzedaż, podczas gdy jeszcze żyli, a następnie ich ciała szybko zostały poddane kremacji, bez zgody ich rodzin, aby zniszczyć dowody.

Z poważaniem,

Praktykujący Falun Gong w Wietnamie
Praktykujący Falun Gong w Polsce
Tel. 516 189 514