606 ustawodawców z 30 krajów wzywa do natychmiastowego zakończenia 21-letnich prześladowań Falun Gong

606 ustawodawców z 30 krajów podpisało w dniu 18 lipca 2020 r. wspólne oświadczenie potępiające trwające 21 lat „systematyczne i brutalne” prześladowania pokojowej dyscypliny duchowej Falun Gong i wzywające do natychmiastowego zaprzestania prześladowań przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Wspólne oświadczenie zainicjowane zostało przez dwóch wysokich rangą członków parlamentu Kanady, Petera Kenta i Judy Sgro, a także posłankę ze Szwecji Ann-Sofie Alm. Zyskało ono bezprecedensowe poparcie międzynarodowego grona aktualnych i byłych urzędników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Danii, Irlandii, Holandii, Szwajcarii, Belgii, Rumunii, Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Izraela, Australii. , Nowej Zelandii, Łotwy, Norwegii, Argentyny, Japonii, Tajwanu, Wenezueli, Chile, Estonii, Węgier, Stanów Zjednoczonych i Indonezji.

Niektórzy sygnatariusze złożyli dodatkowe oświadczenia. Poniżej podano kilka takich przykładów.

Wypowiedź Ann-Sofie Alm, członkini parlamentu Szwecji

Ann-Sofie Alm

„20 lipca minęło 21 lat od rozpoczęcia prześladowań praktykujących Falun Gong. Wolny świat powoli staje się świadomy okrucieństw Komunistycznej Partii Chin wobec własnego narodu”.

„Chcę podnieść świadomość o wielu praktykujących Falun Gong, którzy byli przetrzymywani w ramach »reedukacji przez obozy pracy«, zamykani w więzieniach i innych ośrodkach zatrzymania jako więźniowie sumienia. Istnieją doniesienia o torturach, a nawet o przymusowym pobieraniu narządów. Dlatego zainicjowano to wspólne oświadczenie”.

„W rzeczywistości prześladowania mniejszości w Chinach należą do największych przestępstw przeciwko prawom człowieka, jakie świat kiedykolwiek widział. Zostało to opisane jako ludobójstwo przez niektórych międzynarodowych obserwatorów i władze sądownicze”.

„My w wolnym świecie musimy stanąć w obronie mieszkańców Chin. Musimy stanąć razem. Dlatego to wspólne oświadczenie jest tak ważne. Komunistyczna Partia Chin musi wiedzieć czego chce wolny świat. Chcemy, aby te i wszystkie inne prześladowania się zakończyły. To musi się skończyć już teraz”.

Wypowiedź posła Petera Kenta, byłego ministra środowiska Kanady

Poseł Peter Kent powiedział: „Wzywam społeczność międzynarodową do bardziej zdecydowanego i bardziej publicznego wypowiadania się w sprawie potępiania dokonywanego przez chiński rząd nieustannego, wspomaganego przez państwo, odmawiania podstawowych praw człowieka. Musimy działać nadal i mieć nadzieję, że pewnego dnia Chiny zaczną szanować praworządność, wolność słowa, zgromadzeń i religii, a na placu Tiananmen będzie można głośno wypowiadać zasady Falun Gong: Prawda, Życzliwość, Cierpliwość”.

Peter Kent przemawia na wiecu „Obchody 26. rocznicy Falun Dafa” na Parliament Hill w dniu 9 maja 2018 r.

Wypowiedź poseł Judy Sgro, byłej minister ds. Obywatelstwa i Imigracji Kanady

Posłanka Judy Sgro, kolejna sygnatariuszka, powiedziała: „Podziwiam praktykujących Falun Gong za ich niezachwiane zaangażowanie w ochronę uniwersalnych zasad Prawdy, Życzliwości, Cierpliwości”.

Judy Sgro przemawia na Parliament Hill z okazji „20. Światowego Dnia Falun Dafa” 13 maja 2019 r.

Wspólne oświadczenie 606 parlamentarnych sygnatariuszy wzywających do zaprzestaniaprześladowań Falun Gong

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ciągłymi naruszeniami praw człowieka wobec praktykujących Falun Gong w Chinach.

Wiemy, że Falun Gong (inaczej Falun Dafa) jest duchową praktyką medytacyjną opartą na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. 20 lipca 2020 roku mija 21 lat od rozpoczęcia przez komunistyczny rząd Chin systematycznej i brutalnej kampanii mającej na celu „wyeliminowanie” Falun Gong. Od lipca 1999 roku miliony praktykujących Falun Gong w Chinach zostało arbitralnie aresztowanych i bez odpowiedniego procesu uwięzionych, a wielu z nich było torturowanych, a nawet zamordowanych. Przynajmniej tysiące zmarło w wyniku takich tortur i innych nadużyć podczas zatrzymań policyjnych.

Okrucieństwa te zostały dobrze udokumentowane przez organizacje obrony praw człowieka, organy rządowe i ONZ. W raporcie o prawach człowieka Departamentu Stanu USA z 2007 r. stwierdzono: „[Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur] Manfred Nowak poinformował, że wśród przebywających w rządowych aresztach praktykujący Falun Gong stanowili 66 procent ofiar przypuszczalnych tortur”. W raporcie Amnesty International z 2017/18 czytamy: „Praktykujący Falun Gong nadal poddawani są prześladowaniom, arbitralnie zatrzymywani, niesprawiedliwie sądzeni, torturowani i poddawani innym formom znęcania się”. Prześladowania Falun Gong w Chinach są w dzisiejszych czasach jedną z najbrutalniejszych kampanii przeciwko grupie wyznaniowej.

W 2013 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję 2013/2981 (RSP): „wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłymi i wiarygodnymi doniesieniami o systematycznym, sankcjonowanym przez państwo pobieraniu narządów od więźniów sumienia, którzy nie wyrazili zgody w Chińskiej Republice Ludowej, w tym od dużej liczby praktykujących Falun Gong”. W 2016 roku Kongres Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjął podobną rezolucję H.Res.343. W 2019 roku Niezależny Trybunał w Wielkiej Brytanii, któremu przewodniczy Sir Geoffrey Nice QC stwierdził, że „przymusowe pobieranie narządów jest praktykowane od lat w całych Chinach na znaczącą skalę i że praktykujący Falun Gong byli jednym i prawdopodobnie głównym źródłem podaży narządów”.

My, niżej podpisani, wzywamy chiński rząd do przestrzegania międzynarodowych norm i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, którego Chiny są sygnatariuszem i do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Falun Gong w Chinach oraz do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia.

Źródło: pl.Minghui.org

Loading