1077 praktykujących Falun Gong w październiku 2020 r. stało się celem ataku z powodu ich wiary

W październiku 2020 r. przynajmniej 433 praktykujących Falun Gong zostało aresztowanych i 644 było nękanych z powodu ich wiary, łącznie dając roczną ilość aresztowań i nękań w wysokości odpowiednio 5179 i 5908.

282 (65%) zatrzymanych praktykujących przebywa w areszcie w momencie pisania artykułu. Z łącznej liczby 1077 aresztowanych i nękanych, 198 splądrowano domy. 53 aresztowanych i 39 nękanych praktykujących było w wieku powyżej 65 lat, a najstarszy miał 92 lata. 35 praktykującym łącznie policja skonfiskowała 267 840 juanów, a konfiskata wahała się od 200 juanów do 100 000 w każdym przypadku, a średnia konfiskaty wyniosła 7653 juanów na osobę.

Podobnie jak we wrześniu 2020, prowincje Heilongjiang, Hebei, Jilin, Sichuan i Shandong pozostają w pierwszej piątce prowincji, gdzie namierzono największą ilość praktykujących w październiku – w Heilongjiang to było 177 namierzonych praktykujących, a w prowincji Hebei 153.

W mieście Hengshui w prowincji Hebei władze naciskały na praktykujących, by wyrzekli się Falun Gong. Kiedy praktykujący odmawiali podporządkowania się, włądze rozpoczynały nękania ich członków rodziny, by stworzyć wrogość przeciwko praktykującym.

Niektórzy praktykujący stali się ofiarami brutalności policji podczas aresztowania. Pani Yang Shufang z miasta Macheng w prowincji Hubei, została aresztowana 21 października 2020 r., po tym jak kadra wioski doniosła na nią policji za to, że mówiła innym o Falun Gong. W drodze do komisariatu Songbu policjant zagroził jej, „Pogrzebię cię żywcem!” Pani Yang została później wypuszczona, po tym jak policja siłą wzięła jej odciski palców, pobrała próbkę krwi i wykonała jej zdjęcie.