Podpisz petycję

Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej apelujemy o zdecydowanie zajęcie stanowiska wobec trwających od 20 lipca 1999 roku represji praktykujących Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin, w tym bezprawnego osadzania w więzieniach, ośrodkach prania mózgu, torturowania oraz masowego zabijania na organy do transplantacji.

My, niżej podpisani, jesteśmy wstrząśnięci przedstawionymi dowodami tych działań. Uważamy, że proceder zabijania na organy jest zbrodnią przeciwko ludzkości i objawem zła w skrajnej postaci. Potępienie tego barbarzyństwa przez polski Sejm i Senat w formie ponadpartyjnej rezolucji jest naszym moralnym obowiązkiem. Jesteśmy przekonani, że jego zatrzymanie zapobiegnie w Chinach stosowaniu równie zbrodniczych metod wobec Ujgurów, Tybetańczyków oraz chrześcijan. Tym samym domagamy się od polskich władz:

  1. Wezwania Chin do natychmiastowego zaprzestania grabieży organów od aresztowanych praktykujących Falun Gong
  2. Zainicjowania dalszego dochodzenia, które doprowadzi do oskarżenia sprawców zaangażowanych w Chinach w tę zbrodnię przeciwko ludzkości
  3. Wezwania rządu chińskiego do natychmiastowego zakończenia wszelkich prześladowań praktykujących Falun Gong, pośród których proceder grabieży organów jest ludobójstwem

 1 total views,  1 views today

Następny artykuł