Błędne przekonania: Unikanie lekarstw?

Jednym z powszechnych kłamstw stosowanych przez chiński rząd – a powtarzanych przez zachodnich dziennikarzy – jest to, że wyznawcom Falun Gong zabrania leczenia się, przez co ich życie jest zagrożone.

Czy Falun Gong zabrania brania lekarstw?

Absolutnie nie. Żadne takie sformułowania nie pojawiają się w naukach Falun Gong.

Nauki Falun Gong wyjaśniają związek między czyjąś karmą a chorobą, i wskazują, że posiadanie zdrowego ciała jest naturalnym stanem człowieka, który jest w harmonii ze wszechświatem.

Chociaż praktyka uczy, że cierpienie spowodowane chorobą pomaga usunąć negatywne elementy z czyjegoś organizmu, nauki jasno również stwierdzają, że szpitale i lekarstwa są rzeczywiście skuteczne i że każdy sam decyduje, czy pójść do lekarza i zażywać lekarstwa.

Jeśli chodzi o to, jak to się faktycznie przejawia, niektórzy praktykujący chodzą częściej do szpitali i przyjmują leki (szczególnie w przypadku ciąż, złamań kości i stanów zagrażających życiu), a inni korzystają ze szpitali i medycyny mniej lub wcale. Nie ma ustalonych reguł, które by tego zabraniały – istnieje natomiast system nauk, które każda osoba może zastosować w oparciu o swoje własne zrozumienie. Kluczowym w Falun Gong jest podejmowanie własnych decyzji.

Czy ich życie jest zagrożone – jak twierdzi propaganda chińskiego rządu? Nie przeprowadzono żadnych badań potwierdzających te stwierdzenia. Wręcz przeciwnie, nieformalne badania zdrowotne praktykujących Falun Gong wykazały, że 99 procent praktykujących po rozpoczęciu praktyki doświadczyło wyraźnej poprawy lub całkowitego wyzdrowienia. Wyznawcy Falun Gong jako główny powód praktykowania podają korzyści zdrowotne płynące z praktyki i ćwiczeń. Praktykujący, w tym lekarze, twierdzili, że zostali wyleczeni ze śmiertelnych chorób, takich jak rak.

Jako podstawę prześladowań, chińska komunistyczna propaganda używa często liczby 1400 praktykujących Falun Gong, którzy zmarli, ponieważ odmówili poddania się leczeniu. Dane te nigdy nie zostały zweryfikowane przez żadne źródło spoza chińskich mediów państwowych. Co więcej, Falun Gong jest praktykowane w ponad 70 krajach, ale nie ma tam doniesień o zagrożeniu życia praktykujących. Prawdziwym źródłem niebezpieczeństwa dla praktykujących Falun Gong są tortury z rąk Komunistycznej Partii Chin.

Loading