67 results found
Search Result

Chińska propaganda na Zachodzie

Chińscy dyplomaci napisali również listy do urzędników państwowych i lokalnych organizacji, aby wywrzeć na nich presję, by nie uczestniczyli w...
10-11-2019 | WIDEO

The "Self-Immolation" Hoax

China’s state-run media has so saturated public discourse with false narratives vilifying Falun Gong that countless Chinese officials have regularly...
08-10-2019 |